Home dotacje Konkurs „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

Konkurs „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

Trwa drugi nabór wniosków do konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. Zainspiruj się najbardziej nowoczesnymi bibliotekami na świecie oraz w Polsce i ubiegaj się o dofinansowanie projektu polegającego na budowie, przebudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji biblioteki!

  1. Nowoczesne biblioteki na świecie i w Polsce ➜
  2. Bezpłatne webinarium o programie „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” ➜
  3. Najważniejsze informacje o konkursie ➜

Biblioteka Wydziału Filologicznego Wolnego Uniwersytetu w Berlinie

 

BIBLIOTEKI PRZYSZŁOŚCI DZISIAJ

Powyższa fotografia została zrobiona w Bibliotece Wydziału Filologicznego Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Obiekt ten jest jednym z najbardziej ekologicznych budynków zaprojektowanych przez brytyjską firmę architektoniczną Foster and Partners. Jego powstanie było częścią większego projektu, który obejmował zbudowanie nowej biblioteki (do której trafiły zbiory z 11 mniejszych placówek!) oraz modernizację budynków należących do kampusu Wolnego Uniwersytetu. Jednym z priorytetów projektantów było, aby zapewnić studentom jak największy dostęp do naturalnego oświetlenia.

Na świecie nie brakuje projektów super-nowoczesnych bibliotek. Do  takich z pewnością należy Biblioteka Vasconcelos w Mexico City. Jej zbiory poświęcone są przede wszystkim architekturze i sztuce. Wyposażenie obiektu to m.in. w specjalna sala Braille’a dla niewidomych, sale: dla dzieci, muzyczna, multimedialna, koncertowa oraz 640 komputerów do powszechnego użytku. Jakby tego było mało, przez geometrycznie ułożone kondygnacje przebiega korytarz, w którego centrum wisi instalacja artystyczna: zrekonstruowany szkielet wieloryba.

NOWOCZESNE BIBLIOTEKI W POLSCE

W Polsce również nie brakuje bibliotek, które zachwycają architekturą, śmiałymi rozwiązaniami w zakresie designu i nowoczesnym podejściem do przestrzeni.

Twórcze rewitalizacje

Ciekawym przykładem zaadoptowania przestrzeni i nadania jej „nowego życia” jest Stacja Kultura, czyli Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. F. Ceynowy w Rumi. Biblioteka oraz dworzec kolejowy (zajmujący 20% dawnej powierzchni) funkcjonują w Rumi obok siebie. Zmodernizowana, minimalistyczna przestrzeń nawiązująca do dawnej funkcji dworca tak zachwyciła jurorów amerykańskiego konkursu Library Interior Design Awards, że w 2016 r. uznali oni Stację Kultura za najpiękniejszą bibliotekę na świecie. Otrzymała ona pierwszą nagrodę w kategorii „Single Space Design” pokonując inne biblioteki z całego świata.

Tam, gdzie kiedyś mieściła się jedna z kultowych karczem słupskich, dzisiaj znajduje się Biblioteka w Lublinie. Przestrzeń  budynku została zaadoptowana przez projektantów w sposób, który łączy nowoczesną architekturę z naturalnymi materiałami takimi jak drewno i kamień. Tym, co zwraca największą uwagę, jest ogromna ilość zielonych roślin. W wielu miejscach ściany ozdabia porost zwany chrobotkiem. Rośliny zwisają również z sufitu, a dżunglowy charakter podkreśla subtelne oświetlenie i pomalowany na czarno sufit.

Nie tylko w dużych miastach!

Świetnym dowodem, że z nowoczesną i funkcjonalną architekturą można zetknąć się nie tylko w dużych miastach, jest budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze. Za projekt odpowiedzialna była ISBA Grupa Projektowa. Przeszklony pawilon z masywnym, drewnianym dachem zdecydowanie wyróżnia się na tle zabudowań niewielkiej, położonej w górach wsi. Co zaskakujące, budynek biblioteki harmonizuje z okolicą.  Być może jest to zasługą krzywizn zadaszenia, które korespondują z lokalnym górskim krajobrazem? Budynek mieści nie tylko bibliotekę, ale również centrum kultury. Jest wyposażony m.in. w pracownie do edukacyjno-warsztatowe oraz w salę taneczno-widowiskową.

Podobnie jak w przypadku Czarnego Boru, projekt Biblioteki Publicznej w Szynwałdzie był odpowiedzią na lokalne potrzeby. Nie chodziło jedynie o stworzenie budynku, gdzie przechowywany i udostępniany będzie księgozbiór. Celem było sprawienie, aby biblioteka stała się centrum życia kulturalnego mieszkańców. Biblioteka, oprócz zbiorów liczących ok. 15 tys. woluminów, dysponuje czytelnią, pracownią komputerową, salą teatralną i przestrzenią dla dzieci.


To oczywiście tylko niektóre przykłady nietuzinkowych i nowoczesnych polskich bibliotek. Z pewnością wkrótce – za sprawą konkursu „Infrastruktura bibliotek” – będzie ich jeszcze więcej!

 

Weź udział w bezpłatnym webinarium o programie „Infrastruktura bibliotek 2022” i dowiedz się, jak zaplanować i przeprowadzić budowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację Twojej biblioteki!

Jak zbudować nowoczesną bibliotekę

Podczas webinarium podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem w projektowaniu innowacyjnych bibliotek. Poznasz konkretne przykłady wykorzystania narzędzi z zakresu service design (projektowania usług) i dowiesz się, jak zbadać, a następnie odpowiedzieć na potrzeby potencjalnych przyszłych użytkowników.

INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK – INFORMACJE O KONKURSIE

Celem Priorytetu 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych. W jego ramach realizowany jest Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025. Działanie jest kontynuacją Priorytetu „Biblioteka+” (realizowanego w latach 2011-2014). To właśnie w ramach tego programu dofinansowanie otrzymały wspomniane wyżej biblioteki w Rumi, Czarnym Borze oraz w Szynwałdzie.

Jakie instytucje mogą startować w konkursie?

Do ubiegania się o dotacją uprawnieni są samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne, które są samodzielnymi instytucjami kultury, jak również te gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne. Organem założycielskim instytucji biorących udział w konkursie mogą być: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców lub gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Jaka jest wysokość dotacji? Czy jest wymagany wkład własny?

Dofinansowanie może wynieść od 500 000 zł do 2 250 000 zł.

W zależności od wskaźników dochodów podatkowych w danej gminie wnioskodawcy zaliczani będą do jednej z trzech grup. Wysokość wkładu własnego może wynieść od 15% (gr. I), przez 25% (gr. II) do 35% (gr. III).

W pierwszym roku realizacji zadania należy wykorzystać przynajmniej 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Na co można przeznaczyć środki?

Środki pozyskane w konkursie można przeznaczyć na budowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub
modernizację bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem oraz z uwzględnieniem zagospodarowania terenu wokół obiektu.

Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych, z podziałem na koszty twarde i miękkie, znaleźć można w par. 5 regulaminu.

„Infrastruktura bibliotek” – terminy

Wnioski w 2. naborze składać można do 21 lutego 2022 r. Projekty wyłonione w tym naborze rozpocząć się muszą w 2022 r. (w tym roku wydać należy przynajmniej 30% całkowitej wnioskowanej kwoty).

Maksymalny czas realizacji zadania wynosi 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia zadania określonego w umowie o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony o 12 miesięcy. W takim przypadku wymagane jest aneksowanie umowy.

KONSULTACJE WNIOSKÓW I DIAGNOZA POTRZEB

Zachęcamy do skorzystania z diagnozy potrzeb oraz indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami. W ich ramach przez 90 minut szczegółowo omówisz swój projekt ze specjalistą z zakresu pisania wniosków. Podczas konsultacji koncentrujemy się na praktycznych zagadnieniach, które pomogą w napisaniu celnej aplikacji, dostosowanej do wymogów stawianych przez organizatora. Pomożemy Ci opracować harmonogram i kosztorys. Dodatkowo w ramach konsultacji oferujemy dwukrotną rewizję wniosku, co pozwoli wyeliminować ewentualne słabe strony i podkreślić te najmocniejsze. Diagnoza pomoże Ci określić zarówno potrzeby lokalnej społeczności, jak również wskaże kroki niezbędnę do efektywnego wdrożenia nowych technologii w Twojej instytucji. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o konsultacjach wniosków do programu „Infrastruktura bibliotek”, poprosić o indywidualną wycenę lub przeprowadzić diagozę potrzeb? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!


    Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na dedykowanej stronie Instytutu Książki.

     

    Zobacz także