Home dotacje Konwersja cyfrowa domów kultury – II edycja konkursu grantowego

Konwersja cyfrowa domów kultury – II edycja konkursu grantowego

Nadarza się wyjątkowa okazja do zmiany instytucji  kultury w nowoczesną, cyfrową placówkę! Do 28 lipca 2022 r. trwa nabór wniosków o grant od Narodowego Centrum Kultury w ramach II edycji konkursu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. W ramach pierwszej edycji konkursu ponad 26 milionów złotych trafiło do 200 domów, centrów i ośrodków kultury. Środki przeznaczono na doposażenie instytucji w nowoczesny sprzęt oraz przeszkolenie pracowników. W ogłoszonym właśnie naborze do II edycji konkursu jedna instytucja może ubiegać się nawet o 200 tys. złotych!

I. Jaki jest cel konkursu?

Cyfrowy Dom KulturyKonkurs „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest częścią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Jego celem jest wsparcie rozwoju samorządowych instytucji kultury poprzez wyposażenie kadr w kompetencje niezbędne do projektowania działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej lokalnej społeczności z wykorzystaniem internetu, programów i sprzętu komputerowego. Cel programu będzie realizowany poprzez kompleksowe szkolenia pracowników oraz doposażenie instytucji w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

II. Kwoty i terminy

Nabór wniosków w konkursie potrwa do 28 lipca 2022 r. Wniosek należy złożyć w systemie obsługi programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury: http://sop.nck.pl. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80.000 zł, zaś maksymalna – 200.000 zł. Nie jest wymagany wkład własny. Projekt powinien zostać zrealizowany między 1 września 2022 r. a 31 sierpnia 2023 r.

III. Czy mogę ubiegać się o finansowanie?

Zgodnie z regulaminem o grant starać się mogą:

 • domy, ośrodki oraz centra kultury i sztuki, które posiadają status samorządowej instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego);
 • biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy, ośrodki oraz centra kultury i sztuki.

wykrzyknikUWAGA! Z możliwości udziału w II edycji konkursu wyłączone są te podmioty, które otrzymały grant w ramach poprzedniego naboru (w 2021 r.) oraz takie, dla których wsparcie w ramach grantu stanowiłoby pomoc publiczną.

JESTEŚ Z MNIEJSZEJ MIEJSCOWOŚCI? A MOŻE MIESZKASZ W JEDNYM Z PONIŻSZYCH WOJEWÓDZTW?

mapa polskiJeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „TAK” – możesz liczyć na dodatkowe punkty!

Na etapie oceny organizacyjnej dodatkowe punkty uzyskają instytucje, których:

 • organizatorem jest gmina wiejska, miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców lub gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków miejskich o ponad 50 km (5 pkt);
 • siedziba znajduje się na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego lub zachodniopomorskiego (5 pkt.) lub na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i podkarpackiego (3 pkt.).

IV. Jakie działania mogę zrealizować w ramach projektu?

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektu, który powinien obejmować zarówno szkolenia, jak i zakup sprzętu.

 1. Część szkoleniowa (obowiązkowa)

 • Grantobiorca ma obowiązek uczestniczyć w dwudniowym szkoleniu o projektowaniu oferty kulturalnej online oraz w przynajmniej dwóch wybranych szkoleniach z jednego lub dwóch wybranych bloków tematycznych (projektowanie oferty programowej on-line, narzędzia internetowe lub zarządzanie).
 • Dodatkowo grantobiorca ma obowiązek skorzystać z 15 godzin konsultacji. Przydzielony tutor będzie wspierał grantobiorcę m.in. w audycie, ewaluacji, diagnozie potrzeb itp.
 1. Doposażenie jednostki

Grantobiorca na podstawie własnej strategii cyfrowej może dokonać zakupu wyposażenia umożliwiającego prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych w sposób cyfrowy. Środki można przeznaczyć na wydatki takie jak:

 • sprzęt i akcesoria komputerowe,
 • sprzęt do przeprowadzania transmisji online,
 • elementy wyposażenia cyfrowego do prowadzenia działań multimedialnych (np. rzutnik, urządzenia audio, oprogramowanie),
 • niezbędne oprogramowanie oraz licencje,

Good Games logo dużeMOBILNE GRY TERENOWE TO ŚWIETNY SPOSÓB NA POŁACZENIE DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH I EDUKACJI KULTUROWEJ Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O GRACH W KULTURZE I EDUKACJI ➔

 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

wykrzyknikNOWOŚĆ! W II edycji programu środki można przeznaczyć także na sfinansowanie działań związanych z tłumaczeniem stron internetowych i aplikacji mobilnych na język obcy. Ma to służyć niwelowaniu wykluczenia społecznego ze względu na barierę językową.

 1. Szkolenia spoza pakietu

Instytucje mogą przeznaczyć środki na organizację szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe pracowników. Wybrane szkolenia, a co za tym idzie zdobyte przez kadrę umiejętności, powinny wspomagać cyfryzację instytucji kultury oraz ułatwić przeniesienie jej działalności do internetu. Takie szkolenia mogą wykraczać poza pakiet proponowany przez NCK. Oznacza to, że instytucja może sama zaprojektować temat szkolenia lub zakupić gotową usługę szkoleniową.

Slider zorganizuj szkolenia dla swojej kadry

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ LUB PROGRAMU KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  V. W jaki sposób będą oceniane wnioski?

  Po weryfikacji formalnej i ocenie organizacyjnej (podczas której przyznawane będą dodatkowe punkty dla instytucji z mniejszych ośrodków oraz tych z określonych województw) wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej. Odpowiada za nią Komisja Oceny Merytorycznej. Na tym etapie KOM oceni:

  • zgodność wniosku z celem projektu oraz potrzebami Wnioskodawcy (0-30 pkt); tutaj pod uwagę Komisja weźmie przedstawioną we wniosku diagnozę potrzeb instytucji oraz jej odbiorców. Instytucje szczególnie negatywnie dotknięte skutkami pandemii COVID-19 mogą liczyć na dodatkowe punkty (oczywiście pod warunkiem przedstawienia argumentów we wniosku);
  • jakość przedstawionego we wniosku planu działań i sposobu ich realizacji (0-15 pkt); aby zdobyć jak najwięcej punktów, należy wskazać na bezpośredni związek opisanych we wniosku działań z potrzebami instytucji i jej odbiorców zidentyfikowanymi podczas diagnozy. W tej części punkty można zdobyć także za wskazanie związku planowanych działań ze skutkami pandemii COVID-19, a także za uwzględnienie sposobów udostępnienia efektów projektu osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • wpływ realizacji projektu na instytucję, jej odbiorców i interesariuszy w zakresie animacji kultury i edukacji kulturalnej (0-25 pkt); KOM oceni nie tylko korzyści wynikające z realizacji projektu, ale także to, w jaki sposób wpisuje się on w 3-letni plan rozwoju działalności kulturalnej Wnioskodawcy;
  • potencjał i doświadczenie instytucji ubiegającej się o grant (0-10 pkt);
  • ocena budżetu (0-10 pkt).

  Potrzebujesz pomocy przy tworzeniu strategii cyfrowej lub przeprowadzaniu diagnozy potrzeb? Napisz: goodbooks@goodbooks.pl.

  UWAGA: Powyższy artykuł ma charakter informacyjny. Good Books nie jest operatorem konkursu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. Operatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury. Oficjalne informacje o programie znajdują się na stronie: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury

  Odwiedź stronę projektu Cyfrowy Dom Kultury:

  Slider Wprowadź innowacje do swojej instytucji

   

   Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   Zobacz także