Home dotacje Dotacje od Fundacji BGK – część II – „Na dobry początek”

Dotacje od Fundacji BGK – część II – „Na dobry początek”

Fundacja BGK prowadzi nabór do interesujących programów dotacyjnych. Żaden nie wymaga wkładu własnego, a organizatorzy proponują aż siedem programów, które wyróżniają się zróżnicowanym zakresem finansowanych projektów i ciekawymi celami. W tej chwili trwają rekrutacje do dwóch z nich: „Mojej małej ojczyzny”, o której niedawno pisaliśmy oraz do programu „Na dobry początek”, który omawiamy poniżej.

„Na dobry początek”

Odbiorcami tego programu są dzieci w wieku 2 – 9 lat, które nie mają dobrego dostępu do nowoczesnych form edukacji. Projekty mają polegać na organizowaniu warsztatowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem nowatorskich metod. Warto pamiętać, że działania mogą być skierowane również do rodzin dzieci, które biorą udział w projekcie, a nawet powinny angażować rodziców i opiekunów już na etapie tworzenia projektu.

Cele programu

Zajęcia realizowane w ramach programu powinny zakładać użycie nowatorskich metod. Jakich? Takich, które wpłyną pozytywnie na interakcję między uczestnikami, rozwiną komunikację w grupie i zachęcą do budowania głębszych relacji. Chodzi również o to, aby stymulować kreatywność i wyobraźnię dzieci, rozwijać ich zdolności manualne i aktywność ruchową.

„Na dobry początek” to program, z którego można sfinansować działania skierowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami. Organizator wymienia np. „zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne”.

Jeśli otrzymasz dofinansowanie, Fundacja BGK zaprosi Cię na warsztaty z nowatorskich metod nauczania. Skorzystaj z nich, bo doszkalanie kadr kultury jest równie ważne, jak projekty skierowane do odbiorców instytucji. Doskonalenie pracy edukatorów to również jeden z kluczowych celów tego programu.

Dwie grupy docelowe

Program zakłada dwie ścieżki. Pierwsza to działania skierowane do dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej i szkolnej w wieku 3-9 lat. Cel? Stymulowanie rozwoju.

Druga ścieżka to projekty dla młodszej grupy (w wieku 2-5 lat), która właśnie nie uczestniczy w wyżej wymienionej edukacji. W tym przypadku celem jest ułatwienie im dostępu do nauczania, którego są obecnie pozbawione.

Co można sfinansować?

Pozyskane środki możesz przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia związanego z realizacją projektu. Mogą, a nawet powinny, pokryć także doskonalenie warsztatu pracy edukatorów, o ile wydatek ten zamknie się w kwocie 4 000 zł.  W przeciwieństwie do „Mojej małej ojczyzny„, w tym programie można opłacić z dotacji wynagrodzenie koordynatora w wysokości 500 zł.

Pamiętajcie, że „Na dobry początek” nie pozwala przeznaczać dotacji na remonty, inwestycje (np. place zabaw), bieżące wydatki instytucji (np. media). Odpadają także wycieczki, festyny, kolonie, pikniki itd. Dotacja nie może być przeznaczona również na warsztaty skierowane do rodziców i opiekunów dzieci.

Kryteria oceny wniosków

Zgłoszone projekty zostaną ocenione w czterech kluczowych obszarach. Za każdy możesz otrzymać od 0 do 3 punktów.

a) wartość dodana

Chodzi o to, aby wykazać, że sprzęt, który kupimy w celu realizacji projektu, przyda się do kontynuowania go we własnym zakresie. Jeśli kupujemy materiały do prowadzenia nowatorskich warsztatów, niech będą to takie rzeczy i projekty, żeby zainicjowały cykl, a nie zamknęły się na jednej edycji.

b) innowacyjność projektu w środowisku lokalnym

Zajrzyj do podstawy programowej i wykrocz poza jej ramy. Zajęcia, które odbywają się w ramach tego programu, mają być z założenia odmienne od tego, co oferuje tradycyjny system edukacji. Szukaj nowatorskich metod, postaw na świeże kierunki i inspiruj się innowacyjnymi działaniami z innych miejsc Polski i świata.

c) podniesienie kompetencji edukatorów

Punkty możesz zdobyć za uwzględnienie w projekcie własnego rozwoju. Jak już powiedzieliśmy, ma on duże znaczenie dla trwałych rezultatów projektu. Postaraj się znaleźć przestrzeń na poszerzenie własnych kompetencji w zakresie tematyki realizowanych działań, ale pamiętaj, że możesz przeznaczyć na to maksymalnie 4 000 zł.

d) przejrzystość budżetu

Zawsze porównuj tabelę wydatków z poszczególnymi działaniami, które opisujesz. Jeśli nie są spójne, wyglądają tak, jakbyś zapomniał uwzględnić pieniędzy na część elementów projektu. Albo na odwrót: jakbyś chciał otrzymać pieniądze, ale nie wiedział dokładnie, na co je wydasz.

 

Podsumowanie

Składanie wniosków: od 16 maja 2019 do 14 lipca

Ogłoszenie wyników: 19.09.2019, godz. 18:00

Czas realizacji projektów: w okresie 4 do 6 miesięcy w terminie od stycznia do czerwca 2020

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 zł

Ile można złożyć wniosków: 1

Zobacz także