Home dotacje Niepodległa 2019 – nabór wystartował

Niepodległa 2019 – nabór wystartował

Wydawałoby się, że obchody stulecia odzyskania niepodległości zakończyły się wraz z końcem roku 2018. Nic bardziej mylnego! W Wieloletnim Programie Rządowym „Niepodległa” wciąż można starać się o dotacje. Nowy nabór właśnie ruszył!

Projekty

W ramach programu, podobnie jak w poprzednich edycjach będzie można starać się o dofinansowanie:

 • festiwali, koncertów, spektakli
 • wystaw wraz z katalogami,
 • rekonstrukcji historycznych,
 • projektów animacyjno – edukacyjnych opartych na interakcji i współdziałaniu: jak np. gry mobline i terenowe,
 • przygotowania i oznakowania szlaków tematycznych i historycznych,

Niepodległa 2019 – najważniejsze zasady

Wszystkie projekty powinny oczywiście wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości. Jednak winny również podkreślać najważniejsze wartości wpisane w Program: wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka – co na szczęście wyklucza wszelkie działania nacjonalistyczne, rasistowskie, czy ksenofobiczne.

Z regionalnym zacięciem

Co najistotniejsze: organizatorzy podkreślają, że niezwykle ważne jest uwzględnianie kontekstów regionalnych oraz włączenia społeczności w planowane działania. Jest to o tyle istotne, że skomplikowana historia ziem polskich rzadko kiedy daje sprowadzić do wspólnego mianownika: czym innym rok 1918, czy ogólnie: druga i trzecia dekada XX w. Dla mieszkańców Mazowsza, czym innym dla ludności zajmującej dzisiejsze Pomorze, czy Dolny lub Górny Śląsk. Grantodawca wyraźnie otwiera się tutaj na szersze rozumienie procesów państwowtórczych, niż wyłącznie rok 1918.

Warto działać wspólnie

Cel jest jasny, teraz warto rozejrzeć się za sojusznikami. Współpraca z co najmniej jedną instytucją jest wymogiem w konkursie. Mogą to być:

 • archiwa państwowe (uwaga biblioteki! Bardzo dobra okazja do nawiązania owocnej i strategicznej współpracy),
 • przedszkola, szkoły i in. instytucje oświatowo-wychowawcze (tutaj od razu można pomyśleć o rekrutacji ewentualnych uczestników),
 • uczelnie,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą (takie jak, na przykład: Good Books),
 • IPN i jego oddziały.

Harmonogram

Warto o tym pomyśleć na samym początku i wziąć też pod uwagę kalendarz programu: zadania mogą być realizowane od 17 maja; to jeżeli chodzi o szkoły, końcówka ich pracy pracy przed letnimi wakacjami, co też może być cenną wskazówką. Warto też, planując działania z dziećmi i młodzieżą, wziąć letnią przerwę pod uwagę i z góry uniknąć pewnych błędów przy tworzeniu harmonogramu projektu.

Rezultaty

Odpowiedni dobór partnerów oznacza nie tylko formalną możliwość zgłoszenia aplikacji. Dobrze pomyśleć o tym, jako o znalezieniu „drugiej połówki”, która uświetni nasz projekt. Oczywiście nie będzie tylko „małżonkiem na papierze”, a wniesie do niego nową jakość. Co istotne, jednym z kryteriów oceny wniosku jest przedstawienie nie tylko diagnozy potrzeb lokalnej społeczności i wpisanie w nie projektu, ale również wskazanie mierzalnych rezultatów zadania, wynikających z założonych celów. Najczęściej, wnioskodawcy chwalą się tutaj liczbą uczestników. Warto jednak zaproponować innowacyjny i skuteczny sposób jej pomiaru, połączony np. z badaniem satysfakcji odbiorców (to dają nowe technologie, jest to na wyciągnięcie ręki).

Finansowanie

W zależności od pomysłu, inwencji, partnerów: na zadanie realizowane w ramach programu można przeznaczyć od 10 000 zł do 100 000 zł. I uwaga, istotna informacja: wymagane jest tylko 15% wkładu własnego (a nie, jak na przykład w Programach Ministra 20%).

Być może projekt już macie gotowy, ale na przykład przepadł w natłoku aplikacji w Programach Ministra. Teraz warto go dopracować, dopasować – jest na to trochę czasu i można spróbować szczęścia raz jeszcze.

Wnioski można składać do 26 marca, do godziny 15:59. To miesiąc na zastanowienie, intensywną pracę i działanie.

Trzymamy kciuki i polecamy się na przyszłość!

Dodatkowe informacje

Jeżeli informacji wciąż mało, warto przypomnieć, że Biuro Niepodległa organizuje we współpracy ze wszystkimi wojewodami na terenie całego kraju cykl spotkań dotyczących Programu. Poszukajcie, gdzie najbliżej Was można wziąć udział w takim spotkaniu, warto poświęcić kilka godzin i zadać ekspertom nasuwające się pytanie.

Listę z harmonogramem spotkań znajdziecie: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-spotkania-informacyjne-dotyczace-programu-dotacyjnego-niepodlegla/

Zobacz także