Home dotacje Pisanie wniosków to źródło cierpień (i udanych projektów)

Pisanie wniosków to źródło cierpień (i udanych projektów)

Spisanie pomysłu, ułożenie adekwatnego kosztorysu oraz skrupulatne przeanalizowanie regulaminu i wytycznych – to trzy najważniejsze kroki, które powinny poprzedzić aplikowanie do programów dotacyjnych. O tym, jak robić to skutecznie, rozmawialiśmy podczas szkolenia, które odbyło się 26 kwietnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu. W kilkugodzinnym kursie połączonym z praktycznym warsztatem pisania wniosków wzięły udział przedstawicielki 10 bibliotek z powiatu zawierciańskiego.

Rzuć wszystko i chodź pisać wnioski (byle z wyprzedzeniem)

Rzuć wszystko i chodź pisać wnioski – pod koniec roku dla wielu bibliotekarzy i animatorów kultury hasło satyrycznej społeczności internetowej staje się faktem. Za późno. Na ostatnią chwilę. Niedokładnie. Bez analizy potrzeb, bez optymalizowania kosztorysu i skrupulatnego przygotowania formalnego – dobrze napisany wniosek o dotację ministerialną nie powinien powstawać “na kolanie”, w ostatnim tygodniu naboru. Wstępną koncepcję projektu warto przygotować dużo wcześniej, nawet w pierwszej połowie roku. Dobrze opracowany i atrakcyjnie opisany wniosek to większa szansa na otrzymanie dotacji i realizację udanego projektu w bibliotece.

Zagłębie pomysłów dla bibliotek – szkolenie w Zawierciu

Jak pisać wnioski? W jaki sposób sformułować cele, rezultaty i koncepcję projektu? Jak przygotować kosztorys? Co zawrzeć w opisie syntetycznym zadania? O tym, że nie taki wniosek straszny, jak go malują, przekonały się bibliotekarki z Zagłębia Dąbrowskiego. W ciągu kilkugodzinnego szkolenia udało nam się omówić aż 5 programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których o dotacje mogą starać się m.in. biblioteki publiczne (Partnerstwo dla książki, Promocja czytelnictwa, Edukacja kulturalna, Kultura Dostępna, Kultura – Interwencje).

Podczas części warsztatowej uczestniczki szkolenia opracowały własne koncepcje zadania i opisy syntetyczne. Przez ponad dwie godziny zespół Good Books analizował szczegółowo treść każdego wniosku. Dzięki udzielonym wskazówkom biblioteki z powiatu zawierciańskiego przygotowały wstępne koncepcje wniosków (wraz z opisami syntetycznymi), które mogą zostać złożone w naborach do programów ministerialnych pod koniec roku.

Praktyka czyni mistrza – warsztat pisania wniosku to najlepszy sposób na stworzenie dobrego projektu przed oficjalnym naborem ministerstwa.

W szkoleniu wzięły udział: Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna w Zawierciu, Miejsko-Gminna Biblioteka w Ogrodzieńcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy, Miejsko-Gminna Biblioteka w Pilicy, Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie, Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach, Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach.

pisanie wniosków do mkidn

Źródło: www.facebook.com/chodzpisacwnioski

Zobacz także