Home dotacje Pisanie wniosków o dotację w bibliotece

Pisanie wniosków o dotację w bibliotece

Od pomysłu do wniosku

Dwa dni intensywnych spotkań zaowocowały przede wszystkim wieloma dyskusjami i wypracowaniem narzędzi, które mają wspomóc bibliotekę we wprowadzeniu w ich codzienną rzeczywistość elementów pracy projektowej. Często praca ta ma  odmienny rytm, inną organizację i przede wszystkim — finansowanie. Bo przecież każde dofinansowanie to zarówno szczęście i satysfakcja, ale również duże wyzwanie.

Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu zaproponowaliśmy autorski program szkoleń dla bibliotekarzy. Obejmował on nie tylko zdobywanie doświadczenia w pisaniu wniosków o dotacje w bibliotece, ale również wprowadzanie zarządzania projektowego w instytucji.

Jak zorganizować pracę przy projekcie?

Pierwszy blok poświęcony był przede wszystkim organizacji pracy nad projektem i opanowaniu nieskomplikowanych narzędzi, które mają ją usprawnić. Debatowaliśmy, jak połączyć cele i projektu oczekiwania wielu interesariuszy. A jest ich wielu: sami bibliotekarze, miejscu decydenci, grantodawcy, a przede wszystkim czytelnicy i użytkownicy — dla których przecież projekty tworzymy. 

Przejrzeliśmy dokumenty strategiczne miasta, a także rozmawialiśmy o naszych priorytetach i wizjach rozwoju instytucji. Jednak głównie skupiliśmy się na odbiorcach: jakie są ich potrzeby i wymagania wobec nas: jak je badać, diagnozować — i co najważniejsze: jak z tych badań wyciągać właściwe i trafne wnioski. To właśnie one będą stanowiły podstawę projektów, o których dofinansowanie będziemy się starać.

Sporo czasu poświęciliśmy miejscu i roli zespołu projektowego w strukturze instytucji. Jak go najlepiej zbudować, jak podzielić pracę i obowiązki pomiędzy jego członków, jakich narzędzi i technik z zakresu komunikacji najlepiej użyć, by realizację projektu uczynić lekką, miłą i przyjemną. Zastanawialiśmy się nad sposobami ewaluacji prac, najlepszemu wykorzystaniu tkwiącym w pracownikach potencjale.

Pisanie projektów — praktyka.

Drugi blok był poświęcony w całości pisaniu wniosków o dotacje w bibliotece. Przeglądaliśmy regulaminy kilku konkursów grantowych, których treść wyciskaliśmy jak cytrynę, by przerobić oczekiwania w nich zawarte na korzyść naszych pomysłów. Uczestnicy zmagali się – z sukcesem! – z formularzami wniosków. Mieliśmy okazję omówić aspekty techniczne tworzenia harmonogramów, kosztorysów i opisów zadania. Przeszliśmy suchą stopą przez rzekę wątpliwości i pytań związanych z przygotowaniem wniosków i zdobywaniem dotacji.Bardzo intensywne dwa dni spotkań, podczas których zajęliśmy się „kwestią projektów” kompleksowo. Od inicjowania pracy nad nimi, po zdobywanie środków. Było super!

Zobacz także