Home inne „Kultura w sieci” – NOWY program dla sektora kultury

„Kultura w sieci” – NOWY program dla sektora kultury

Ile wydarzeń odwołaliście w marcu? Ile z nich zostało przeniesione na jesień lub odwołanych? Czy uda się je zrealizować w zaplanowanym kształcie? Co zrobimy, jeżeli instytucje kultury będą dalej zamknięte dla odbiorców? To chyba codzienne pytania zadawane w bibliotekach i domach kultury. Może zamiast „na jesień” przenieście je „do sieci”, korzystając ze wsparcia MKDiN.

Wykorzystajmy Internet

Działalność kulturalna przechodzi dziś cyfryzację w przyśpieszonym tempie. Nie jest to łatwy ani bezstresowy proces. Program „Kultura w sieci”, powstał po to, żeby umożliwić realizację projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia online.
Po raz pierwszy – tak wyraźnie cel programu mówi korzystajmy z Internetu oraz z narzędzi cyfrowych w każdy możliwy sposób. Mało tego – po raz pierwszy od dawna – Minister Kultury oferuje 100% finansowania i brak konieczności wnoszenia wkładu własnego.
Jest to szczególnie ważne w momencie, gdy przepisy prawa znacznie ograniczyły standardową działalność całego sektora kultury. Program „Kultura w sieci” skierowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i fundacji, kościołów i związków wyznaniowych (oraz ich osób prawnych) oraz podmiotów gospodarczych wpisanych do CEIDG lub KRS. Operatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Najważniejsze informacje dla beneficjentów:

 • Termin rozpoczęcia zadania określa się na 1 maja a zakończenia 30 października 2020 roku.
 • Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.
 • Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania. (Wnioskodawca może zadeklarować we wniosku wkład własny na realizację zadania. Za wkład własny uznaje się środki finansowe będące w dyspozycji beneficjenta na rachunku bankowym lub w kasie, przeznaczone na realizację zadania).
 • Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 5 000 złotych, a maksymalna 150 000 złotych.
 • Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizacji programu wynosi 15 000 000 złotych.
 • Pełny regulamin programu jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Termin złożenia wniosków mija 20 kwietnia 2020 roku.

Jakie zadania są dofinansowane z programu?

 • Warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania online służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.
 • Wydarzenia kulturalne online, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami. Udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami). Wirtualne oprowadzania oraz spacery po miejscach kultury.
 • Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych.
 • Tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury.
 • Tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

 

Nasza oferta do programu „Kultura w sieci”

 1. Szkolenia online dla kadr kultury. Szkolimy bibliotekarzy i pracowników domów kultury online w różnych dziedzinach wspierających pracę online: marketing i promocja, obsługa klientów, praca z dziećmi i młodzieżą online, szkolenia dla seniorów, psychologia, promowanie czytelnictwa i wiele innych.
 2. Kursy tematyczne online. Prowadzimy programy szkoleniowe dla bibliotekarzy podnoszące ich kompetencje cyfrowe.
 3. Szkolenia i kursy dla managerów kultury.  Wspieramy kadry kultury z zakresu współpracy z zespołem, motywacji i pracy zdalnej oraz organizacji projektów zdalnie.
 4. Obsługa techniczna wydarzeń. Przygotujemy zaplecze techniczne spotkań autorskich, spotkań w ramach dyskusyjnych klubów książki wraz z ich digitalizacją i przygotowaniem do ponownego udostępnienia.
 5. Strony internetowe dla bibliotek i domów kultury.  W krótkim czasie uruchomimy dla Was nową stronę i przeszkolimy z jej obsługi.
 6. Mobilne gry edukacyjne i mobilne questy literackie.  Zaprojektujemy i zaprogramujemy mobilne gry typu PokemonGo do wykorzystania w domu oraz z możliwością rozgrywek online.

Myślicie, że nie dacie rady? Boicie się aplikować? Wierzymy w Was. Jeśli potrzebujecie wsparcia w tworzeniu aplikacji, porady lub po ludzku, dobrego słowa i motywacji – jesteśmy dla Was!

Jeżeli jesteście zainteresowani – zadzwońcie lub napiszcie.

Zobacz także