Home inne Oferta kulturalna dla osób ze szczególnymi potrzebami w bibliotece

Oferta kulturalna dla osób ze szczególnymi potrzebami w bibliotece

„Oferta kulturalna dla osób ze szczególnymi potrzebami w bibliotece” to temat szkolenia, które odbyło się 5 maja 2022 roku. W spotkaniu w OW ALFA w Rewalu udział wzięła kadra zatrudniona w jednostkach sektora publicznego z miejscowości Sompolno (m. in. z urzędu, ale w przeważającej części z biblioteki publicznej), a także z Konina. Szkolenie poprowadził Paweł Szczyrski, samorządowiec z 25-letnim stażem, specjalista ds. dostępności, pracownik Urzędu Miasta Szczecin, zatrudniony jako koordynator ds. dostępności.

Zapoznanie z uczestniczkami szkolenia

Uczestniczki krótko prezentowały swoje aktualne miejsca pracy oraz opowiadały, czego oczekują w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Następnie krótko przedstawił się prowadzący, który zaprezentował swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dostępności. 

Prawne aspekty dostępności w podmiotach publicznych

Prowadzący przedstawił najważniejsze przepisy prawa obowiązujące w podmiotach publicznych w aspekcie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Omówiono minimalne wymagania zgodnie z treścią art. 6 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Następnie omówiono dostęp alternatywny oraz kwestie projektowania uniwersalnego. Ta tematyka została omówiona z wykorzystaniem ogólnodostępnych filmów. W dalszej części modułu omówiono prawa obywateli w kontekście dostępności.

Oferta kulturalna dla osób ze szczególnymi potrzebami – dobre praktyki

Zdjęcie uczestników szkolenia Oferta kulturalna dla osób ze szczególnymi potrzebamiUczestniczki szkolenia „Oferta kulturalna dla osób ze szczególnymi potrzebami” na prośbę prowadzącego podejmowały próby określenia, kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami. Precyzowały tę kwestię pod kątem różnych form niepełnosprawności i upośledzenia wybranych funkcji życiowych. Następnie uczestniczki zapoznały się z etapami procesu przygotowywania oferty kulturalnej pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami.

Prowadzący zaprezentował wybrane przykłady z sześciu różnych samorządów w Polsce, które uwzględniały potrzeby różnych grup osób ze szczególnymi potrzebami. Następnie omówione zostały dobre praktyki. Przedstawiono rozwiązania dedykowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ze spektrum autyzmu, seniorów, dysfunkcją wzorku i słuchu, a także rozwiązania związane z dostępnością cyfrową.

W trakcie szkolenia Uczestniczki były aktywne i zadawały wiele pytań, dyskutowano na temat rozwiązań stosowanych w miejscach wykonywania pracy uczestniczek. Szkolenie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi.

Chcesz zorganizować to szkolenie w swojej instytucji, stacjonarnie lub online? A może interesują Cię inne szkolenia z zakresu dostępności?

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także