Home inne Trendy w bibliotekarstwie

Trendy w bibliotekarstwie

Musisz obserwować zmieniających się ludzi i świat, żeby przygotować atrakcyjną ofertę dla swoich czytelników – ta myśl przyświecała mojej prezentacji dla bibliotekarzy z województwa opolskiego. W ramach dorocznego forum zorganizowanego w kwietniu przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu przedstawiłam najważniejsze trendy  w bibliotekarstwie publicznym. Analizując stan czytelnictwa i proponując ciekawe rozwiązania sięgnęłam po przykłady nie tylko z polskiego podwórka.

Rzeczywistość się zmienia

Wytyczne IFLA oraz pomysły bibliotekarzy amerykańskich posłużyły jako przykłady urozmaicenia oferty w trudnych dla tradycyjnego bibliotekarstwa czasach. Szczególny nacisk kładłam więc na konieczność dostosowania oferty bibliotecznej do zmieniającej się rzeczywistości, zwłaszcza w kontekście dynamicznego rozwoju technologicznego, sytuacji ekonomicznej, politycznej i społecznej, które obserwujemy także w naszym kraju.  I tak uwagę obecnych zwróciłam na ważne i aktualne działania bibliotek na świecie na rzecz czytelniczych grup mniejszościowych czy też wykluczonych  – między innymi LGBT, uchodźców czy kobiet.

Mamy podobne problemy

Zainteresowanie obecnych wzbudziły przykłady działań bibliotekarzy amerykańskich, którzy tradycyjną działalność wzbogacają np. organizowaniem pomocy przy odrabianiu lekcji dla dzieci czy kursami języka angielskiego dla emigrantów. Wspomniałam także, co poruszyło część uczestników spotkania, o problemach związanych z monopolem firmy Amazon na amerykańskim rynku księgarskim i możliwościach konkurowania bibliotek z tym potentatem. Jak się okazało bibliotekarze na całym świecie zmagają się  z podobnymi problemami i szukają różnych inspiracji dla nowoczesnych działań.

Bogata oferta biblioteki

„Zagospodarowanie” przez biblioteki coraz większej liczby obywateli Ukrainy,  przygotowanie atrakcyjnego programu dla Millenialsów i Pokolenia Z, gamifikacja, gry mobilne w bibliotece, kodowanie, nowe formy pracy
z Seniorami czy e-czytelnictwo – to tylko najważniejsze z propozycji wzbogacenia bibliotecznej oferty, jakie zaprezentowałam gronu bibliotekarzy z Opolszczyzny. Omawiając doświadczenia i dobre praktyki polskich bibliotek starałam się je zróżnicować pod względem potencjału organizacyjnego, materialno-finansowego, a także ludzkiego. Bo to ludzie wymyślają i realizują te wspaniałe akcje, o czym przekonujemy się obserwując działalność naszych bibliotek publicznych.

Mamy nadzieję, że zaciekawieni prezentacją opolscy bibliotekarze uznają, że warto analizować rzeczywistość i podążać za zmianami, podpatrywać innych i inspirować się aby być trendy. Nie mamy wątpliwości, że dla przyszłości bibliotek i naszych użytkowników warto być trendy.

Zobacz także