Home news Konkurs „Rozmowy zamiejscowe”

Konkurs „Rozmowy zamiejscowe”

Dźwięki dla kultury

Organizator programu Rozmowy Zamiejscowe ogłosił konkurs na działania kulturalne oparte na wykorzystaniu dźwięków. Przedsięwzięcie realizowane jest z myślą o średnich miastach, a na swój pomysł można dostać nawet 40 000 złotych.

Rozmowy Zamiejscowe to międzynarodowy projekt dedykowany małym miastom. Zainicjowany przez warszawski Goethe-Institut we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie i Budapeszcie, programem DNA Miasta oraz Fundacją Współpracy Polsko Niemieckiej, Gazetą Wyborczą i Federalną Centralą Kształcenia Obywatelskiego.  Jego ideą jest szukanie odpowiedzi na pytania związane ze znaczeniem kultury w rozwoju małych miast we współpracy z animatorami i twórcami z tych miejscowości oraz utworzenie platformy wymiany doświadczeń.

Do konkursu mogą zgłaszać się twórcy i animatorzy kultury, którzy prowadzą działalność na terenie miasta od 50 do 100 tys. mieszkańców. Nie ma ograniczenia co do ilości zgłaszanych pomysłów. Istotne jest by działanie kulturalne wiązało się z miejscem, w którym zostanie zrealizowane – może odwoływać się do historii, wyzwań, z którymi mierzy się miejscowość oraz społeczność lub do lokalnej tożsamości. Pomysł może być częścią większego działania np. festiwalu, ale wymagane jest by forma pozwalała na samodzielne wykorzystanie jej w przyszłości.

Zasady konkursu „Rozmowy zamiejscowe”

W konkursie nie ma ograniczeń jeśli chodzi o formę prawną uczestników konkursu, jednakże realizowane działanie musi mieć wsparcie lokalnej instytucji kultury, organizacji pozarządowej bądź firmy.

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 sierpnia 2018 roku i mogą mieć różną formę. Organizatorzy dopuszczają wykorzystanie nagrań dźwiękowych, animacji, nagrań wideo, stron WWW, rysunków czy też tradycyjnych opisów. Swój udział można zgłosić poprzez formularz zamieszczony na stronie organizatora.

Pamiętajcie, że do konkursu można zgłaszać pomysły wykorzystujące dźwięki i szeroko rozumianą muzykę.

Regulamin konkursu na stronie organizatora  dostępny jest w języku polskim i niemieckim.

Zobacz także