Home dotacje Moje miejsce na Ziemi – 3 mln złotych dla bibliotekarzy i szkół!

Moje miejsce na Ziemi – 3 mln złotych dla bibliotekarzy i szkół!

Biblioteka to nie tylko przestrzeń, gdzie można wypożyczyć książki. Biblioteka – to przede wszystkim ludzie. To strefa lokalnej kultury, wspólne doświadczenia, zachowanie tradycji i rozwój społeczności. Na rozwój kultury są niestety potrzebne dodatkowe finanse. Więc mamy dobre wiadomości: tym razem Fundacja Orlen daje aż 3 mln złotych na 300 najlepszych projektów! Wystarczy złożyć wniosek.

Program „Moje miejsce na Ziemi”

Regulamin programu twierdzi, że „celem Programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi”.

Czyli warunkiem otrzymania grantu jest stworzenie projektu związanego z lokalną społecznością, który integrowałby i spełniałby społeczne potrzeby jej mieszkańców oraz angażowałby różne lokalne podmioty.

Dla kogo?

Fundacja Orlen oferuje 3 mln zł dla instytucji kultury (w tym biblioteki, ośrodki kultury, muzea), dla szkół i przedszkoli, kół gospodyń wiejskich, parafii oraz innych organizacji pozarządowych.

Ile można dostać?

Składając wniosek, można wybrać jeden z czterech koszyków grantowych:

 1. koszyk z grantami o wartości równej 5.000 zł dostanie 120 podmiotów;
 2. koszyk z grantami o wartości równiej 10.000 zł dostanie 90 podmiotów;
 3. grant o wartości równej 15.000 zł dostanie 60 podmiotów;
 4. grant o wartości równej 20.000 zł dostanie 30 podmiotów.

Ważnym jest fakt, że te projekty z w.w. czterech kategorii w 100% zostaną dofinansowane przez fundację. To oznacza, ze projekt nie wymaga wkładu własnego, który dla wielu bibliotek, szczególnie mniejszych, jest dużym problemem.

Zasady programu

Projekty, mające na celu pomóc lokalnej społeczności, mają szanse dostać grant. Muszą jednak one dotyczyć obszarów:

 • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np. szkolenia dotyczące dziedzictwa lokalnego i edukacji regionalnej dla lokalnych seniorów, dla młodzieży, lub dla bibliotekarzy, mające na celu podniesienie świadomości na temat lokalnego “mojego miejsca na Ziemi”, także mobilne biblioteki, upamiętnienie osoby ważnej dla mieszkańców, renowacja lokalnych zabytków, stworzenie muralu);
 • podnoszenia świadomości ekologicznej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju (np. warsztaty zero waste dla młodzieży i dzieci, lub inne).
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. doposażenie świetlicy środowiskowej, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe);
 • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego);
 • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. ustawienie stojaków na rowery, doposażenie klubu sportowego, dofinansowanie budowy skateparku);
 • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty na temat zdrowego żywienia);
 • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt (np. budowa budek dla ptaków czy uli miejskich, stworzenie ogrodu społecznego).
W sprawie projektów dotyczących dziedzictwa lokalnego, ekologii, lub innych warsztatów skontaktuj się z Bożeną: +48 692 811 201, lub Asią: +48 530 752 569.

Gra terenowa w ramach konkursu

W ramach projektu można zorganizować nawet grę terenową dotyczącą historii lokalnej. Co do tego będzie potrzeba?

 • Znajomość historii Twojego miejsca na Ziemi. Każda miejscowość ma swojego lokalnego bohatera. A opowieść o nim, o lokalnych wydarzeniach i przygodach można ubrać w słowa. Ale czy tylko? Historię można również opowiedzieć w formie mobilnej gry terenowej, gry planszowej, lub w formie komiksu.
 • Inspiracja innymi bibliotekami i ośrodkami kultury – możesz ją znaleźć na Facebooku Good Games.
 • Chęć i odwaga!
W sprawach gier terenowych i mobilnych skontaktuj się z Alicją: +48 609 365 220.

Najważniejsze informacje o projekcie „Moje miejsce na Ziemi”

 • Każda instytucja może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
 • Wniosek można złożyć do 31 marca 2020 r.
 • Rozstrzygnięcia – do 24 kwietnia 2020 r.
 • Projekt można zrealizować w ciągu jednego roku: od 1 czerwca 2020 r. do 31 czerwca 2021 r.
 • Wnioski trzeba składać online na stronie: https://grantydarserca.orlen.pl
 • Instrukcj​a WIDEO jak złożyć wniosekhttps://www.facebook.com/watch/?v=190964468996234​ ​
 • Regulamin programu oraz informacje dotyczące najczęściej zadawanych pytań znajdują się na stronie: https://fundacja.orlen.pl
 • W razie pytań dot. wniosku i swojego pomysłu można pisać e-maila na: mojemiejsce@orlen.pl lub od 9.00 do 14.00 dzwonić pod numer: 22 778 08 53.
Zapraszamy do kontaktu – chętnie omówimy Wasz pomysł oraz wycenimy działania do projektu.

Zobacz także