Home dotacje Dotacja na wydanie książki – o programie MKiDN

Dotacja na wydanie książki – o programie MKiDN

Hej debiutanci i marzyciele! Ludzie pióra i klawiatury! Lirycy i poeci! Prozaicy i beletryści! Eseiści, reporterzy, biografowie! Tłumacze i wydawcy! Ruszył program dotacyjny MKiDN „Literatura” skierowany właśnie do Was – pisarzy, twórców i wydawców. Na finansowanie Waszych dzieł są 4 mln zł, z czego na jeden projekt można przyznać aż 40 000 zł! Zachęcamy do niespiesznego zapoznania się z regulaminem dotacji, ale już teraz przedstawiamy jego najważniejsze elementy.

Zadania w konkursie

Startując w konkursie, wybieramy zadanie, które chcemy zrealizować:

 1. publikacja utworów literatury polskiej
 2. publikacja debiutów literackich polskich autorów
 3. publikacja utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski
 4. publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości artystycznej i dyscyplin artystycznych

*Do wniosku dołączamy dwie recenzje wydawnicze planowanej publikacji (podajemy nazwiska autorów recenzji).

Organizator wskazuje preferencje, w oparciu o które powinniśmy realizować powyższe 3 pierwsze zadania:

 • mają być to publikacje niedostępne na rynku
 • mile widziane są debiuty
 • preferuje się powieści historyczne, książki dla dzieci i młodzieży, eseje, reportaże, biografie i literaturę faktu
 • zachęca się do niestandardowych form dystrybucji (audiobook, ebook, książka dla niewidomych i niesłyszących itd.)

Jeśli chodzi o publikacje na temat wiedzy o kulturze, preferuje się te dotyczące sztuk performatywnych i wizualnych. Z programu są za to wyłączone te na temat muzyki, dlatego że przewidziano dla nich osobny program.

O celach programu

MKiDN wesprze projekty, które mają niekomercyjny charakter i uzupełniają rynkowe braki. Największe szanse mają publikacje, które odnoszą się do narodowej tożsamości, ważnych z jej perspektywy rocznic i jubileuszy (tegoroczne wskazujemy w tym artykule). Nacisk kładziony jest na debiuty, dlatego program jest okazją dla tych, którzy jeszcze nie zaistnieli w literackim świecie. Organizator zachęca do przygotowania projektów dla dzieci i młodzieży, więc zwłaszcza wydawcy literatury dziecięcej powinni przygotować swoje aplikacje. Już tradycyjnie zachęca się do używania nowych technologii, które otwierają czytelnictwo na nowe grupy użytkowników. W ramach programu można też wydać nowatorskie dzieło literatury światowej, albo takie, które odznacza się wysoką wartością, ale jeszcze nie zaistniało na polskim rynku. Wszystkie publikacje, o których mowa, powinny mieć wysokie walory artystyczne i być nastawione na promocję wartości w przeciwieństwie do większości pozycji dostępnych na rynku rządzonym przez prawa ekonomii.

Podsumowanie

 • Termin naboru: 26 marca 2018
 • Termin wczesnego naboru (szansa na poprawę błędów formalnych): 12 marca 2018
 • Regulamin: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2018/dokumenty/20180221_Regulamin_Literatura_2018.pdf
 • Formularz zgłoszeniowy: https://esp.mkidn.gov.pl/

Zobacz także