Home dotacje Są środki na projekty infrastrukturalne dla instytucji kultury: Norweski Instrument Finansujący powraca!

Są środki na projekty infrastrukturalne dla instytucji kultury: Norweski Instrument Finansujący powraca!

Masz gotowy projekt infrastrukturalny (budowlany)? Nie dostałeś dofinansowania z programów Infrastrukturalnych na ochronę zabytków lub przebudowę instytucji kultury (bibliotek, domów kultury)? A może chcesz po prostu wprowadzić zmiany w swojej bibliotece czy domu kultury, ale nie wiesz skąd pozyskać pieniądze? Do 16.03 2020 r. będzie można składać wnioski na zrealizowanie wyżej wymienionych inwestycji. Nie będzie jednak łatwo. Przeczytaj przewodnik, który przygotowaliśmy wraz z fachowcami z INVENi – lidera w pozyskiwaniu środków na projekty infrastrukturalne dla instytucji kultury.

Fundusze EOG dla bibliotek

Ruszyły ostatnie konkursy w ramach trzeciej edycji funduszy EOG na kulturę (infrastruktura + działania miękkie). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs w ramach Działania 1 – Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym (projekty inwestycyjne). Tym samym darczyńcy zaoferowali za pośrednictwem MKiDN polskim podmiotom  działającym w sektorze kultury pulę 60 mln euro. Biblioteki, ośrodki i domy kultury oraz muzea mają, ostatnią w tej edycji  możliwość uzyskania bezzwrotnego wsparcia na:

rozwój infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego

 zwiększenie kompetencji kulturowych społeczeństwa.

Ważne informacje

Projekty złożone w ramach naboru oprócz działań infrastrukturalnych muszą:
 • zawierać ofertę kulturalną i edukacyjną,
 • oferować szkolenia, m.in. zawodowe, związane z przedsiębiorczością kulturalną, czy zarządzaniem dziedzictwem kulturowym,
 • proponować rozwiązanie efektywne energetycznie,
 • tworzyć nowe miejsca pracy.
Priorytetowo traktowane będą projekty infrastrukturalne, które:
 • są wyraźnie poświęcone wymiarowi lokalnemu (m.in. mają potencjał, aby stać się miejscami integracji lokalnej, powstawały w konsultacji ze społecznościami lokalnymi, odpowiadają potrzebom edukacyjnym i kulturalnym lokalnej społeczności),
 • wykorzystujące w nowy sposób powierzchnię na cele działalności kulturalnej (poprzez renowację/modernizację przestrzeni, która nie była wcześniej wykorzystywana do celów kulturalnych – lub w ogóle nie była wykorzystywana – i nadanie jej nowego przeznaczenia),
 • pobudzają przedsiębiorczość (głównie poprzez profesjonalizację kadry zarządzającej),
 • będą promować różnorodność kulturową (np. promocja mniejszości etnicznych i narodowych),
 • przyczynią się do współpracy z Państwami-Darczyńcami.

Projekty infrastrukturalne powinny być gotowe do realizacji, czyli posiadać wymagane pozwolenia i dokumentację budowlaną.

Kto może składać wniosek?

 •       Publiczne instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne, ośrodki i domy kultury oraz muzea.
 •       Jednostki samorządu terytorialnego,
 •       Archiwa państwowe,
 •       Publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne,
 •       Organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury,
 •       Kościoły i związki wyznaniowe,
 •       Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Co można sfinansować?

Projekt daje możliwość pokrycia kosztów projektów infrastrukturalnych wraz z organizacją wydarzeń składających się na nową ofertę kulturalną. Do tego zaliczane są następne działania: 

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane na potrzeby zaadaptowania przestrzeni do nowej funkcji – prowadzenia działalności kulturalnej;
 • Konserwacja i digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych, muzealiów. 
 •  Zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa

Biblioteka czy też inna instytucja kultury będzie mogła pozyskać środki m. in. na komputery, tablety skanery czy też oprogramowanie. Niemniej każdy taki zakup musi być rozpatrywany z punktu widzenia organizacji nowej oferty. Zakup skanera powinien pozwolić zeskanować i zdigitalizować  domowe lub regionalne archiwalia. Sprzęt do nagrywania, nagłośnienia oraz oświetlenia pozwolą na profesjonalnie prowadzenie imprez kulturalnych, ale także wywiadów ze starszymi osobami i świadkami historii. Gabloty oraz stoły multimedialne również można potraktować jako sprzęt do prowadzenia i promocji działalności kulturalnej. 

 •       Realizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych – w tym festiwali, koncertów, spektakli etc.
 •       Przeprowadzenie szkoleń, w tym zawodowych, szkoleń dotyczących przedsiębiorczości kulturalnej, zarządzania dziedzictwem kulturowym

Profesjonalizacja zarządzania instytucją kultury oraz nowoczesne podejście do kompetencji managerskich to także ważny aspekt projektu, który ma być finansowany z funduszy norweskich. Good Books nieustannie wspiera managerów kultury. Wierzymy, że dziś dyrektor instytucji kultury musi traktować swoją instytucję jako przedsiębiorstwo kulturalne, które ma działać wg najlepszych praktyk managerskich. Z myślą o takim podejściu jesienią tego roku przygotowaliśmy cykl szkoleń, które znajdziecie w kategorii Manager Biblioteki.

Fundusze norweskie wskazują także możliwość sfinansowania szkoleń związanych z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. Od wielu lat w Good Books staramy się pokazywać, jak biblioteki mogą stać się instytucjami chroniącymi dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe, praca ze świadkami historii, upowszechniać historię mówioną w regionie to tylko kilka zagadnień, jakie poruszamy na naszych szkoleniach. 

Ile można uzyskać?

 •       Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000 EUR
 •       Maksymalna wartość dofinansowania produktu wynosi 3 500 000 EUR.

 Poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85% kosztów kwalifikowanych projektu z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej;

UWAGA: Prace infrastrukturalne muszą obejmować 75%-85% całkowitych kosztów kwalifikowanych (czyli 75-85% z 85% kosztów kwalifikowanych projektu). Pozostałe 15-25% całkowitych kosztów kwalifikowanych należy przeznaczyć na działania miękkie (w tym szkolenie kadr kultury, realizacja oferty kulturalnej).

Podsumowując:

75-85% – działania infrastrukturalne,

15-25% – wszystkie pozostałe.

Partnerzy zagraniczni wymagani – list intencyjny 

W programie punktowane są projekty infrastrukturalne, które składane są w partnerstwie z podmiotami z krajów Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). Przede wszystkim do realizacji działań miękkich, a zwłaszcza szkoleniowych. Jeśli nie macie takiego partnera lub macie problemy z jego pozyskaniem – Good Books chętnie pomoże w tym zakresie. Dzięki naszym kontaktom z różnymi instytucjami kultury w Norwegii oraz Islandii jesteśmy w stanie pomóc znaleźć rozsądnego partnera, który chętnie weźmie udział w projekcie oraz co ważniejsze podpisze i dostarczy list intencyjny.

Jak aplikować? Darmowe konsultacje już od dziś

Po szczegóły procesu aplikowania zachęcamy do kontaktu z konsultantami z INVENI, którzy dysponują wielkim doświadczeniem w projektach infrastrukturalnych (zrealizowane projekty m.in dla Muzemum Narodwe we Wrocławiu, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Gminy Kamieniec Ząbkowicki). Podczas darmowych spotkań konsultacyjnych:

 •      Wspólnie zdefiniujecie potrzeby Waszej instytucji kultury oraz potencjał w tym programie
 •      przygotujecie projekt, dzięki któremu działalność kulturalna Waszej instytucji kultury osiągnie wyższy poziom
 •     stworzył innowacyjną ofertę kulturalną, która przyciągnie szerszą grupę odbiorców do Twojej biblioteki, ośrodka kultury czy muzeum

Liczba darmowych konsultacji ograniczona!

Na spotkania konsultacyjne można się umawiać z:

Agnieszką Feliks: 782 749 898,

agnieszka.feliks@inveni.pl,inveni

oraz Kamilą Kaczyńską: 723 977 774,

kamila.kaczynska@inveni.pl.

 

Zobacz także