Home dotacje 1918 – 1920 Pamiętamy

1918 – 1920 Pamiętamy

Jeśli nie otrzymaliście dotacji w ramach programu „Koalicja dla Niepodległej” – nadal jest szansa. Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje konkurs „1918 i 1920 Pamiętamy” wspierający realizację projektów patriotyczno-edukacyjnych. Dofinansowanie mogą uzyskać działania upamiętniające odzyskanie niepodległości i Bitwę Warszawską.

Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w konkursie są:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  • spółdzielnie socjalne
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami

Zakres zadań konkursowych programu

Wyżej wymienione organizacje mogą uzyskać dofinansowanie na „żywe lekcje historii”, konferencje, seminaria, wystawy czy podróże historyczne do miejsc związanych z wydarzeniami 1918 i 1920 roku.

Wśród zadań konkursowych znajduje się także organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (takich jak pikniki, rekonstrukcje, wieczornice) oraz sportowym (biegi, mitingi, zawody sprawnościowe).

Zakres konkursu obejmuje również opiekę nad grobami poległych w walce o niepodległość, odnajdywanie „zapomnianych” grobów, składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach bohaterów.

Upamiętnianie bohaterów i miejsc w grach mobilnych

Niepodległa na FaliPretekstem do podróży historycznej i prawdziwie „żywą lekcją historii”, która ma szansę trafić do młodego pokolenia, są mobilne gry terenowe. Przykładem może być gra stworzona niedawno przez Good Games i Dom Kultury w Starych Babicach, upamiętniająca Bitwę Warszawską „Niepodległa na fali”. Fabuła gry jest oparta o wydarzenia, które rozegrały się właśnie tam, gdy telegrafiści ze Starych Babic nadawali Biblię, aby zagłuszyć Rosjan. W związku z tym uczestnicy mają za zadanie przejść trasę od Urzędu Miejskiego aż do historycznej Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej. Oprócz tego po drodze rozwiązują różnorodne zadania, odpowiadają na pytania i szukają kolejnych punktów na mapie, aby osiągnąć cel. Wszystko to, aby pomóc Wojsku Polskiemu wygrać Bitwę Warszawską 1920 roku.

Więcej o grze: https://goodgames.pl/aktualnosci/niepodlegla-na-fali-w-starych-babicach/.

W ten piątek odbędzie się premiera innej gry, która opowiada o wydarzeniach roku 1920 – „Echa Victorii… 350 km dalej”. Organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las.

Echa VictoriiJest sierpień, 1920 roku. Rzeczpospolita jeszcze nie okrzepła, jednak już czeka ją ogromne wyzwanie. Wojna. Ledwo odzyskana niepodległość jest zagrożona przez nadciągającego ze wschodu wroga. W rezultacie cały kraj jednoczy się w wysiłku. Choć Wielkopolska znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej, wśród mieszkańców wsi panuje powszechna zgoda – trzeba walczyć i każdy powinien tę walkę wspierać tak, jak może. W Chludowie, jak w wielu miejscowościach, obywatele spontanicznie powołują Komitet mający wspierać narodowy trud wojenny. Z Poznania, do miasteczka oddelegowani zostali dziennikarze, mający relacjonować prace Komitetu. Z dnia na dzień napięcie rośnie. Wszyscy z niecierpliwością czekają na nowe wiadomości z frontu, których dostarcza Dziennik Poznański…

Gracze wcielają się w postaci wysłanych z Poznania dziennikarzy Dziennika Poznańskiego. Ich celem jest dostarczenie funduszy i zapasów na front i zdanie relacji rodzinom żołnierzy.

Gra będzie dostępna od 25.09 na stronie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las.

Kwota dofinansowania

Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2.500.000 zł.

Organizacja jest zobowiązania przeznaczyć na realizację projektu środki finansowe w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji. Środki te mogą pochodzić z:

  • wkładu własnego finansowego;
  • środków finansowych z innych źródeł publicznych;
  • pozostałych środków finansowych;
  • świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

Ponadto wymagany jest także wkład własny niefinansowy, tj. wkład osobowy i wkład rzeczowy.

Termin konkursu 1918 – 1920 Pamiętamy

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 2 października 2020 r.

Termin wyznaczony na realizację zadań: od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid

Zobacz także