Home dotacje Fundusz Patriotyczny edycja 2022 – okazja do sfinansowania działań popularyzujących polskie dziedzictwo

Fundusz Patriotyczny edycja 2022 – okazja do sfinansowania działań popularyzujących polskie dziedzictwo

Fundusz Patriotyczny edycja 2022 to kolejna szansa dla bibliotek na pozyskanie środków na realizację działań edukacyjno-animacyjnych ukierunkowanych na popularyzację wiedzy o historii Polski oraz kształtujących w młodych ludziach postawy obywatelskie. Organizatorem programu jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Z artykułu nie tylko dowiesz się o celach i założeniach programu, ale również poznasz zmiany, które pojawiały się w drugiej edycji programu. Podpowiadamy również, jakie działania warto zrealizować w ramach tej dotacji!

Fundusz Patriotyczny edycja 2022: cele programu

Zgodnie z regulaminem, szczegółowe cele programu są następujące:

 • realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski,
 • promocja postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela,
 • przedstawienie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień (inspirujących do działań twórczych),
 • upowszechnienie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski,
 • inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce, które nawiązują do dziedzictwa polskiej historii,
 • budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe oraz wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony,
 • tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski,
 • wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski,

Organizatorzy mocno podkreślają, że celem programu jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o historii Polski oraz polskiego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej. Ważnym aspektem Funduszu Patriotycznego jest również kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Fundusz Patriotyczny edycja 2022: uprawnieni wnioskodawcy, terminy oraz kwota dotacji

O dotację w ramach Funduszu Patriotycznego edycja 2022 mogą starać się:

 • samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki, centra i ośrodki kultury
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • organizacje pozarządowe (w szczególności fundacje, stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, związki stowarzyszeń oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną);
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG lub do KRS;

Wnioski o dotację można składać od 4 marca do 4 kwietnia 2022 roku wyłącznie w formie elektronicznej (przez system Witkac). Na realizację zadania beneficjenci będą mieli czas do 15 listopada 2022 roku.

W ramach Funduszu Patriotycznego podmioty mogą ubiegać się o dotację w ramach jednego z dwóch priorytetów. W ramach Priorytetu I można starać się o dofinansowanie projektów związanych z bieżącą działalnością kulturalną, mających na celu zwiększenie dostępu do kultury, także w ramach inicjatyw kierowanych do społeczności. Natomiast środki pozyskane w ramach Priorytetu II powinny być przeznaczone na zadania o charakterze infrastrukturalnym.

Organizator nie wymaga od beneficjentów wkładu własnego. Minimalna kwota dofinansowania w Priorytecie I wynosi 15 tys. złotych, a maksymalna 500 tys. złotych. Priorytet II umożliwia pozyskanie maksymalnie 500 tys. złotych (przy braku wkładu własnego) lub nawet aż 5 mln złotych, jeśli instytucja będzie dysponowała dodatkowymi środkami (15% wkładu własnego)

Zakres finansowania – działania kwalifikowane w Funduszu Patriotycznym 2022

W ramach Priorytetu I można będzie realizować następujące działania:

 • wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym: kursy i szkolenia, warsztaty, działania edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych i działania interdyscyplinarne, realizacja gier terenowych i mobilnych,
 • wystawy, przeglądy i festiwale, koncerty, happeningi, spektakle teatralne,
 • imprezy i wydarzenia upamiętniające dziedzictwo, rekonstrukcje historyczne i wydarzenia upamiętniające postaci, wydarzenia czy rocznice o charakterze patriotycznym,
 • konferencje, seminaria, sympozja naukowe, a także staże i konkursy naukowe,
 • produkcja filmów  dokumentalnych  i  fabularnych (oraz  scenariuszy  na  wszystkich  etapach realizacyjnych),
 • wydanie książek, czasopism i innych wydawnictw.

Wykrzyknik

Nowością w edycji 2022 Funduszu Patriotycznego jest możliwość realizacji gier mobilnych i terenowych oraz produkcja aplikacji mobilnych. To idealne okazja, aby zrealizować patriotyczny projekt z wykorzystaniem platformy ActionTrack!

Odwiedź stronę Good Games i poznaj przykłady mobilnych gier patriotycznych  →

Fundusz Patriotyczny: pomysły na działania

Zakres działań w ramach programu Fundusz Patriotyczny edycja 2022 jest bardzo szeroki. Jednocześnie wysokie kwoty dofinansowania to okazja, aby zaplanować realizację projektów skierowanych do różnych grup odbiorców, które składać się będą z uzupełniających się elementów. Dzieci mogą np. wziąć udział w warsztatach z komiksów patriotycznych, młodzież zaprojektuje mobilną grę terenową o lokalnym bohaterze, a seniorzy jako świadkowie historii opowiedzą o swoich wspomnieniach, które zostaną nagrane i opublikowane w internetowym archiwum pamięci.

Gry i komiksy w edukacji patriotycznej

Historyczne plakaty na stoleEdutainment to połączenie angielskich słów edukacja i rozrywka. Wykorzystywanie mechanizmów znanych z gier w różnych innych kontekstach, w tym w edukacji, nazywa się z kolei gamifikacją (lub grywalizacją). To świetny sposób, żeby niejako przy okazji przekazywać określone treści młodemu pokoleniu. Gry i komiksy to skuteczne narzędzia edukacyjne, które mogą uczyć o narodowym dziedzictwie, prezentować biografie ważnych postaci, a nawet kształtować postawy obywatelskie.

Gry i komiksy patriotyczne – przykładowe szkolenia z oferty Good Books:
 • Patriotyczne komiksy dla dzieci i młodzieży: budowanie zbioru, akcje czytelnicze, pomysły na zajęcia dla grup
 • Komiksy historyczne. Od „Jaskółki” do „Bradla”, czyli różne strategie przedstawiania polskiej historii w komiksie.
 • Komiksy patriotyczne. Jak wykorzystać komiksy w pracy edukacyjnej? Pomysły na warsztaty komiksowe z historii lokalnej
 • Patriotyczne gry planszowe – rodzaje, autorzy, tematy. Co kupować żeby budować w młodych czytelnikach postawy obywatelskie?

Dowiedz się więcej o wykorzystaniu komiksów w edukacji historycznej ➜

Edukacja regionalna

edukacja regionalna szkolenia dla bibliotekarzyBiblioteki od wieków pełniły rolę instytucji chroniących lokalne i narodowe dziedzictwo. Bibliotekarze pełnią ważną rolę w zachowaniu dla kolejnych pokoleń pamięci o miejscach i ludziach. W ramach szkoleń z kategorii „Edukacja regionalna” uczymy jak pracować z lokalną społecznością, aby stworzyć izby pamięci, archiwa życia miejscowości oraz prowadzić działania edukacyjne w tym zakresie.

KURS GOOD BOOKS: Tożsamość lokalna – archiwum, projekty, wystawa
 • Budujemy archiwum lokalne – pozyskiwanie inwentaryzacja i przechowywanie zbiorów.
 • Przygotowanie, nagrywanie i transkrypcja wywiadów ze świadkami historii mówionej.
 • Budowanie wystaw historycznych w oparciu nowoczesny storytelling.

Zobacz listę tematów szkoleń z zakresu edukacji regionalnej ➜

Polskie tradycje, folklor i słowiańszczyzna

SłowiańsKościW pierwszej edycji programu Fundusz Patriotyczny dofinansowanie otrzymały m.in takie projekty jak 26. Festiwal Kultury Kresowej (Mrągowskie Centrum Kultury) oraz „Polskość folklorem malowana” (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie). To wskazówka, że planując zasadnie w ramach Funduszu Patriotycznego 2022 warto odnieść się również do polskiego folkloru. W końcu źródła wielu współczesnych tradycji leżą w kulturze ludowej. Wiele regionów Polski ma bardzo bogate regionalne tradycje, które warto kultywować i popularyzować wiedzę na ich temat.

Polski folklor i słowiańszczyzna – przykładowe szkolenia z oferty Good Books:
 • Polska kultura ludowa – tradycje i współczesność.
 • Obrzędowość doroczna i rodzinna w Polsce – zwyczaje, święta i obrzędy.
 • Słowiańska popkultura jako pretekst do rozmów o tradycji i kultywowania dziedzictwa narodowego i regionalnego

Zainteresował Cię jeden lub kilka z naszych pomysłów, a może masz swój własny? Szukasz kogoś, kto pomoże Ci go zrealizować?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także