Home dotacje Jak napisać wniosek do programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”?

Jak napisać wniosek do programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”?

„Powstanie Styczniowe 1863-1864” to kolejny (obok programów „Niepodległa” i „Koalicje dla Niepodległej”) program dotacyjny realizowany przez Biuro Programu Niepodległa. Dotacja zakłada realizację działań o charakterze historycznym, artystycznym i edukacyjnym związanych z rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć lokalnych wydarzeń i bohaterów w kontekście historii narodowej. W związku z tym, przed pisaniem wniosku warto na początku przypomnieć sobie historie ze swojego regionu.

Powstanie Styczniowe – powtórka z historii

Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i trwało do jesieni 1864 roku. Swoim zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, czyli Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Na tych terenach odbyło się 1200 bitew, w których po stronie polskiej wzięło udział ok. 200 tys. osób. Niestety powstanie zakończyło się przegraną powstańców. W kolejnych latach zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, nakazano prowadzenie dokumentów w języku rosyjskim, rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich.

W kolejnych dziesięcioleciach wspomnienia o wydarzeniach i bohaterach powstania styczniowego budziły nastroje patriotyczne. Wbrew narzuconej polityce rusyfikacyjnej rozkwitało czytelnictwo polskiej literatury. Rozwijała się sztuka: powstały książki Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej i Stefana Żeromskiego, obrazy Jana Matejki, czasopiśmiennictwo w języku polskim. Ale co najważniejsze, pamięć o powstaniu styczniowym przyczyniła się do odzyskania niepodległości pół wieku później.

Warto spojrzeć na mapę i sprawdzić:

  • W jakim zaborze znajdowała się moja miejscowość?
  • Czy w okolicy odbyła się któraś z bitew powstania styczniowego?
  • Bohaterowie i weterani – czy któryś z nich pochodził z mojej miejscowości?
Powstanie Styczniowe - bitwy

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe

Słowo klucz: współpraca

Jednym ze słów-kluczy w regulaminie programu „Powstanie Styczniowe 1863-1864” jest „współpraca”. I to na kilku różnych poziomach.

Po pierwsze: celem programu jest wykazanie umiejętności współpracy z innymi narodami dawnej Rzeczypospolitej przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. Warto zatem przeczytać więcej o międzynarodowym tle wydarzeń powstania styczniowego, podejściu zagranicznych dyplomatów do kwestii niepodległości Rzeczypospolitej  oraz o działaniach podejmowanych na terenie dzisiejszej Litwy albo Ukrainy.

Jak w większości programów dotacyjnych, organizatorzy będą punktować projekty realizowane w partnerstwach. Chociaż wnioskodawcami programu „Powstanie Styczniowe” mogą być samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe, to ich partnerami mogą być również szkoły, archiwa państwowe, IPN, a nawet podmioty prowadzące działalność gospodarczą!

Współpraca dotyczy także odbiorców projektu. Dobór grupy docelowej oraz jej aktywne włączenie w realizację działań może dać nam 45 punktów oceny merytorycznej oraz kolejne 13 punktów za zgodność z celami programu.

Pobierz regulamin Powstanie Styczniowe

Ocena jest podpowiedzią

Wiemy już, że 58 punktów dotyczy odbiorców projektu. To zdecydowana większość punktów możliwych do zdobycia (100 punktów)! A to oznacza, że musimy poświęcić trochę czasu na odpowiednią diagnozę odbiorców oraz wiarygodnie wykazać znaczenie naszego projektu dla szerzenia wiedzy o historii regionu.

Kolejne 20 punktów uzyskujemy za popularyzację wiedzy o wydarzeniach i postaciach związanych z naszym regionem w kontekście ogólnopolskiej historii.

Tym dwóm aspektom należy zatem poświęcić najwięcej uwagi.

Potrzebujesz więcej podpowiedzi? Obejrzyj nagranie z webinarium o programie „Powstanie Styczniowe 1863-1864”!

Nagranie webinarium o dotacji "Powstanie Styczniowe"

Coś innego niż tablica pamiątkowa

Czy uroczystość odsłonięcia kolejnego pomnika lub wykład albo koncert są w stanie zaangażować lokalną społeczność w obchody 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego?

Lepiej wykorzystać do tego bardziej interaktywne sposoby, które łączą naukę z działaniem!

Zobacz, jak zrobili to inni!

Gra o bitwie warszawskiej Niepodległa na fali Pociąg do Niepodległości

 

 

Historia-alegoria

Oni byli pierwsi

 

Gra o cud

 

 

 

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ola: +48 537 449 555, Ania: +48 730 935 222, Kasia: +48 730 215 888, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także