Home dotacje KPO. Krajowy Plan Odbudowy: granty na kulturę i sektor przemysłowy

KPO. Krajowy Plan Odbudowy: granty na kulturę i sektor przemysłowy

30 czerwca ruszył nabór wniosków do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca pt. „KPO A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju”. W programie mogą wziąć udział instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a także małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Termin składania wniosków upływa 15 lipca.KPO - nabór do programu MKiDN

Cel programu

Program ma na celu wzmocnienie sektora kultury i kreatywnego poprzez finansowanie projektów, które promują osiągnięcia kulturalne i zwiększają znaczenie kultury w życiu społecznym. W szczególności, wspierane będą inicjatywy korzystające z narzędzi i zasobów internetowych.

Segmenty programu

Wnioski można składać w ramach następujących kategorii:

 • Muzyka
 • Teatr
 • Muzealnictwo
 • Sztuki wizualne
 • Taniec
 • Kultura ludowa i tradycyjna

Rodzaj wsparcia

 • Dotacja z możliwością zaliczki
 • Budżet: 112 040 884 zł
 • Wysokość wsparcia: Maksymalnie 80% kosztów projektu, w kwocie od 20 000 zł do 100 000 zł
 • Wkład własny: Minimum 20%

Terminy

Projekty mogą być realizowane od dnia ogłoszenia naboru do 31 grudnia 2024 r. (okres kwalifikowalności wydatków).

Termin wniosków: 30 czerwca – 15 lipca

Na co można uzyskać wsparcie?

Wsparcie można uzyskać na organizację działań takich jak festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki. Dotacje obejmują również dokumentację, archiwizację, badania oraz popularyzację kultury i wiedzy o kulturze; konferencje, panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.

Wymogi

Projekty muszą spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. Podnoszenie kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i kreatywnym.
 2. Realizacja w formie wirtualnej lub w formie hybrydowej (stacjonarnej i wirtualnej).
 3. Skupienie się na architekturze, projektowaniu lub sztuce kreatywnej, wspierające rozwój umiejętności ekologicznych i cyfrowych.
 4. Wspieranie współpracy oraz wymiany wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i kreatywnym a sektorami nauki, technologii, a także przedsiębiorstw.
 5. Wykorzystanie przełomowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain oraz internet przedmiotów.

Program jest częścią Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Każdy wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie czterech przedsięwzięć w ramach danego segmentu, natomiast realizacja projektu musi odbywać się na terytorium Polski.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Kasia: 730 215 888, Róża: 730 935 222, Asia: 530 752 569, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także