Home dotacje „Moja Mała Ojczyzna” – 30.000 zł bez wkładu własnego!

„Moja Mała Ojczyzna” – 30.000 zł bez wkładu własnego!

Jeśli masz pomysł na lokalne działania, które mogą przysłużyć się Twojej społeczności – program „Moja Mała Ojczyzna” jest dla Ciebie! Wymyśl jak w innowacyjny sposób zagospodarować przestrzeń publiczną lub upamiętnić miejscowych, historycznych bohaterów i zdobądź 30.000 zł na realizację swojego celu. I to bez wkładu własnego!

To już IV edycja programu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Organizatorem konkursu jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego. Celem projektu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym i kreowanie postawy patriotyzmu.

W ramach naboru zostanie dofinansowanych 30 najlepszych projektów.

Kto może wziąć udział?

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane przez ARiMR.

Na co można uzyskać wsparcie?

Projekt zgłoszony do konkursu „Moja Mała Ojczyzna” musi przede wszystkim realizować cele programu wymienione powyżej. Ponadto, w regulaminie jasno określono na jakie cele można przeznaczyć uzyskane środki finansowe. Sugerowane działania to:

 1. modernizacja lokalnej przestrzeni publicznej, która przysłuży się zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
 2. upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych związanych z danym miejscem, w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci (uwaga: z korespondencji z koordynatorem konkursu wynika, że efekt projektu powinien być trwały i materialny, nie wirtualny);
 3. wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
 4. wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Godne uwagi jest to, że środki mogą zostać wykorzystane także na:

 • zakup sprzętu związanego z projektem,
 • zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu,
 • porady specjalistyczne i koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500 złotych brutto,
 • koszt tablicy informacyjnej.

Uzyskanych środków pieniężnych nie można wykorzystać na:

 1. bieżącą działalność grantobiorcy,
 2. wynagrodzenia dla koordynatorów projektu,
 3. organizację zajęć, warsztatów, kursów i szkoleń,
 4. organizację konkursów (ani zakup nagród), festiwali, koncertów i innych wydarzeń,
 5. wycieczki, wyjazdy, turnusy, kolonie.

W trakcie trwania projektu można dokonywać przesunięć do max. 10% budżetu bez konieczności informowania Fundacji BGK.

Dodatkowe informacje

Jeden wnioskodawca może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek

Ze względu na COVID-19 czas realizacji projektów z poprzedniej edycji został przedłużony do końca 2020 r. W związku z tym zwycięzcy poprzedniej edycji nie mogą brać udziału w tegorocznej.

Terminy

Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, czyli minimum 30 dni, maksimum 183 dni. Dodatkowo powinien zakładać cykl działań (nie chodzi o jednorazową akcję). Jego realizacja powinna zmieścić się w przedziale czasowym od 4.01.2021 r. do 31.08.2021 r.

Termin składania wniosków upływa 31.07.2020 r. o godz. 13:00.

Wyniki zostaną ogłoszone 01.10.2020 r. do godz. 18:00.

Wniosek należy złożyć online na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/login.

Więcej informacji na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna.

Masz pomysł i chcesz skonsultować go z nami? Napisz lub zadzwoń: szkolenia@goodbooks.pl, 794 561 495.

Zobacz także