Home dotacje Moja Mała Ojczyzna – edycja 2021

Moja Mała Ojczyzna – edycja 2021

To już piąta edycja programu dotacyjnego „Moja Mała Ojczyzna” od Fundacji BGK. Organizator, tak jak w poprzednich latach, w 2021 roku planuje przeznaczyć pieniądze na projekty, które wpłyną pozytywne na lokalne środowisko Wnioskodawcy. Projekty te mogą dotyczyć innowacyjnych sposobów zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawę jej funkcjonalności i estetyki. Chodzi o twórcze wykorzystanie dóbr regionu i lokalnej historii. 

Kto może wziąć udział w programie „Moja Mała Ojczyzna” 2021?

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina),
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Na co przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można wykorzystać na:

 1. poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
  ZOBACZ: Budki z książkami i czytanie pod chmurką.
 2. upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
  ZOBACZ: Warsztaty poszukiwania źródeł.
 3. wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
 4. wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 5. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu;
 6. porady specjalistyczne;
 7. zakup artykułów spożywczych;
 8. koszt usługi księgowej;
 9. koszt tablicy informacyjnej.

Dofinansowanie nie może być natomiast przeznaczone na organizację zajęć, warsztatów, kursów, szkoleń, konkursów  i nagród, festiwali, koncertów oraz wycieczek (wyjazdów).

Ocena wniosków

Pod względem merytorycznym ocenie będzie podlegać:

 • w jakim stopniu projekt zakłada pracę zespołową i współpracę z lokalnymi społecznościami;
 • jak projekt będzie promowany;
 • w jakim stopniu projekt przyczynia się np. do zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki,
  funkcjonalności lub jej modernizacji;
 • czy wszystkie proponowane wydatki są zgodne z działaniami i uzasadnione w projekcie;
 • dodatkowa ocena ogólnej atrakcyjności projektu.

Kwota dofinansowania

W programie „Moja Mała Ojczyzna” zwycięży 30 najlepszych wniosków. Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30.000 zł.  Wkład własny nie jest wymagany.

Terminy i składanie wniosku do programu „Moja Mała Ojczyzna” 2021

Moja Mała Ojczyzna 2021Nabór do programu dotacyjnego „Moja Mała Ojczyzna” potrwa od 21.05.2021 r. do 01.07.2021 r. do godz. 23:59.

Podstawą ubiegania się o Dofinansowanie w Konkursie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online dostępny na stronie Fundacji BGK w terminie od 21.05.2021 r. do 01.07.2021 r. do godz. 23:59. Jeden Wnioskodawca może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek.

Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone w dniu 30.09.2021 r.

Czas trwania projektu minimum 30 dni, maksymalnie 183 dni, czyli od 1 do 6 miesięcy, w terminie od 03.01.2022 r. do 31.08.2022 r. Trwałość realizowanego Projektu to minimum 5 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie Fundacji BGK.

Potrzebujesz rady albo pomocy przy tworzeniu własnego projektu? Zadzwoń lub napisz do nas: goodbooks@goodbooks.pl / Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555.

Zobacz także