Home dotacje „Ojczysty – dodaj do ulubionych” – edycja 2022

„Ojczysty – dodaj do ulubionych” – edycja 2022

by Gabriela

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2022. Program ma na celu wsparcie projektów popularyzujących wiedzę o języku. Takich, które kreują odpowiednią postawę wobec języka polskiego i doskonalą umiejętności posługiwania się nim.

Kto może wziąć udział w konkursie „Ojczysty dodaj do ulubionych” 2022?

W programie mogą wziąć udział:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w RIK, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiDG lub KRS.

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie. Warto dodać także, że program będzie faworyzował instytucje z mniejszych ośrodków, o utrudnionym dostępnie do kultury.

Zadania

W ramach programu można zrealizować:

 1.  projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty,
  zabawy, gry, również on-line;
 2. projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy
  tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również
  on-line;
 3. utworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku
  polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Koszty kwalifikowane

Dotacja może pokryć przede wszystkim koszty:

 • organizacyjne: związane z honorariami, transportem, akomodacją, wyżywieniem, zakupem biletów,
 • związane z produkcją wydarzenia, tj. zakup materiałów, wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, wynajem sali,
 • potrzebne do wydania publikacji lub nagrań,
 • nagrody rzeczowe,
 • zakup praw autorskich lub licencji.

Masz już pomysł?

Bo my tak! Rok temu współpracowaliśmy nad projektem do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” z Ośrodkiem Kultury i Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Drawsku Pomorskim. Tamtejsi bibliotekarze stworzyli aż dwie gry – „Uciekinierzy z książek” oraz „Ortograficzne potwory”. Obydwie bezpośrednio dotyczyły tematu polskiej ortografii. Ale nie były to zwykłe dyktanda! Uczestnicy spotykali bowiem takie potwory, jak na przykład Rzabieg czy Włohacz. Mieli także trudne zadanie, aby odszukać liczby, kolory i zwierzęta, które pouciekały z książek…

Chcesz zagrać w językowe gry na swoim telefonie? Sprawdź, jak to zrobić!

Kwota dofinansowania

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, zaś maksymalna – 75 000 zł.
Ponadto dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. Jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać udzielona zgoda na podniesienie wartości dofinansowania do poziomu 100%.

Składanie wniosku

Termin składania wniosków upływa 10 stycznia 2022 roku.

Złożenie wniosku do programu odbywa się na platformie https://sop.nck.pl.

Masz pytania dotyczące programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2022? Chcesz zrealizować z nami swój projekt? Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   

  Zobacz także