Home dotacje „Ojczysty – dodaj do ulubionych” – edycja 2022

„Ojczysty – dodaj do ulubionych” – edycja 2022

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2022. Program ma na celu wsparcie projektów popularyzujących wiedzę o języku. Takich, które kreują odpowiednią postawę wobec języka polskiego i doskonalą umiejętności posługiwania się nim.

Kto może wziąć udział w konkursie „Ojczysty dodaj do ulubionych” 2022?

W programie mogą wziąć udział:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w RIK, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiDG lub KRS.

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie. Warto dodać także, że program będzie faworyzował instytucje z mniejszych ośrodków, o utrudnionym dostępnie do kultury.

Zadania

W ramach programu można zrealizować:

 1.  projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty,
  zabawy, gry, również on-line;
 2. projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy
  tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również
  on-line;
 3. utworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku
  polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Koszty kwalifikowane

Dotacja może pokryć przede wszystkim koszty:

 • organizacyjne: związane z honorariami, transportem, akomodacją, wyżywieniem, zakupem biletów,
 • związane z produkcją wydarzenia, tj. zakup materiałów, wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania, wynajem sali,
 • potrzebne do wydania publikacji lub nagrań,
 • nagrody rzeczowe,
 • zakup praw autorskich lub licencji.

Kwota dofinansowania

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, zaś maksymalna – 75 000 zł.
Ponadto dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. Jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać udzielona zgoda na podniesienie wartości dofinansowania do poziomu 100%.

Składanie wniosku

Termin składania wniosków upływa 10 stycznia 2022 roku.

Złożenie wniosku do programu odbywa się na platformie https://sop.nck.pl.

Masz pytania dotyczące programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2022? Chcesz zrealizować z nami swój projekt? Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   

  Zobacz także