Home dotacje Patriotyzm Jutra 2022 – stwórz grę, zorganizuj warsztaty

Patriotyzm Jutra 2022 – stwórz grę, zorganizuj warsztaty

Chcesz stworzyć mobilną grę terenową w swojej miejscowości? Masz pomysł na warsztaty, które mogłyby przybliżyć młodym pokoleniom historię ich kraju? Bo nauka historii wcale nie musi być nudna. Zobacz nasze propozycje działań, które zrealizujesz w ramach programu Patriotyzm Jutra 2022. 

Patriotyzm Jutra 2022

Program ma na celu dofinansowanie projektów, które służą odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Nie tylko historii dotyczącej bitw i wojen, ale również przemian gospodarczych i doświadczeń życia codziennego. W tym roku, w przeciwieństwie do poprzednich edycji, program wspiera nie tylko inicjatywy angażujące społeczności w działania związane z promocją lokalnego dziedzictwa i kultury. Organizatorzy zwracają uwagę również na tradycje grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących historyczne ziemie Polski i Rzeczypospolitej.

Kto może składać wniosek?
 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji kultury współprowadzonych wpisanych do rejestru
  instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do
  rejestru organizatorów samorządowych);
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • spółdzielnie socjalne.
Zadania możliwe do realizacji w ramach dotacji
 • działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników, np. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne itp.;
 • wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze
  artystycznym, w których element historyczny jest dominujący;
 • działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim
  historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków;
 • projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze
  świadkami historii;
 • tworzenie stron internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach
  historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują
  krytyczny stosunek do wydarzeń.

pomożemy ci stworzyć wniosek

Nagroda BohaterON

BohaterONCzy wiecie, że w 2021 roku otrzymaliśmy nagrodę BohaterON? I to nie jedną statuetkę, ale DWIE ZŁOTE STATUETKI: od jury konkursowego oraz od publiczności. Zostaliśmy docenieni za wdrożenie innowacyjnej formy edukacji historycznej poprzez produkcję gier, między innymi poruszających tematy Bitwy Warszawskiej, Grupy Legionów Polskich, postaci Jana Rodowicza oraz wydarzeń z Czerwca 1956.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Organizatorzy działają na kilku różnych płaszczyznach. Między innymi przez cały rok angażują się w pomoc bohaterom walk o stolicę, projekty edukacyjne skierowane do młodszych pokoleń oraz akcje wysyłania pocztówek do Powstańców. Jednym z działań jest także organizacja konkursu, w którym przyznawane są Nagrody BohaterON im. Powstańców Warszawskich. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promują edukację historyczno-patriotyczną.

Zasady udziału w programie

Minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł, a maksymalna:

 • 30 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku;
 • 70 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku

Nabór wniosków trwa do 14 marca 2022 do godziny 15:00. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 2 wnioski.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach udziału w programie Patriotyzm Jutra 2022? Chcesz skonsultować swój wniosek? Skontaktuj się z nami: info@goodgames.pl lub zostaw swoje dane, a my odezwiemy się do Ciebie!

   

  Zobacz także