Home dotacje Powstanie Styczniowe 1863-1864 – program dotacyjny

Powstanie Styczniowe 1863-1864 – program dotacyjny

W 2023 roku minie 160 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Właśnie tej rocznicy dotyczy nowy program dotacyjny od Biura Programu „Niepodległa”. Na dofinansowanie będą mogły liczyć projekty o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową. Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 4,5 mln zł.

Kto może wziąć udział w programie?

Do składania wniosków w programie „Powstanie Styczniowe 1863-1864” uprawnione są:

 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe.

Jednak nie powinny one działać same – preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie. Wnioskodawcy powinni nawiązać współpracę z co najmniej jedną jednostką, taką jak:

 • archiwa państwowe;
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnie wyższe
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na kwotę od 10.000 do 80.000 zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości 15% wartości projektu.

Działania i koszty kwalifikowane

Tematycznie projekty zgłaszane do programu dotacyjnego Biura Niepodległa muszą być związane z tematem Powstania Styczniowego: jego wydarzeniami i bohaterami w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym (dodatkowe punkty!). Organizatorzy zwracają uwagę także na temat współpracy z innymi narodami i równoczesne poczucie potrzeby posiadania silnego i sprawnego państwa, które jest w stanie obronić swoją niezależność.

Warto spojrzeć na temat spotkania z trzech perspektyw:
 • tego co działo się przed Powstaniem i doprowadziło do jego wybuchu
 • samego przebiegu Powstania Styczniowego, walk, ciekawych historii i bohaterów
 • wpływu Powstania na późniejsze losu Polski i specjalnego statusu byłych powstańców w odradzającej się, pozaborowej Polsce.

Wśród proponowanych działań realizowanych w ramach dotacji „Powstanie Styczniowe 1863-1864” znajdują się:

 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe , wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
 • rekonstrukcje historyczne,
 • wystawy,
 • wytyczanie szlaków tematycznych,
 • naukowe opracowanie zbiorów.

Do powyższych propozycji można zrealizować także dodatkowe działania w przestrzeni online.

ZAINSPIRUJ SIĘ! OBEJRZYJ NAGRANIE WEBINARIUM O DOTACJI „POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864”

Nagranie webinarium o dotacji "Powstanie Styczniowe"

Wśród kosztów kwalifikowanych możemy znaleźć:

 • honoraria,
 • zakup niezbędnych materiałów,
 • wynajem przestrzeni, sprzętu, wyposażenia oraz strojów i scenografii,
 • koszt podróży i noclegów,
 • poligrafia,
 • koszty promocji,
 • zakup praw autorskich lub licencji – do 10 000 zł,
 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szczegóły dotyczące kosztów wystaw i rekonstrukcji oraz wykaz kosztów, które mogą być poniesione tylko z wkładu własnego znajdują się na stronach 22-25 regulaminu.

Projekt należy zrealizować w okresie od 01.01.2023 r. do 20.11.2023 r.

Wykrzyknik

Dowiedz się więcej o Powstaniu Styczniowym i o terenach ówczesnej Rzeczypospolitej, które znajdowały się pod zaborem rosyjskim ➜

 

Pomysły na projekty

Mobilna gra terenowa

Jako Good Games zrealizowaliśmy już setki premier patriotycznych gier terenowych! To świetny pomysł na zaangażowanie młodych ludzi w „naukę” historii. Naukę poprzez zabawę. Bo odbiorcy projektu mogą uczestniczyć w nim od samego początku. Biorą udział w warsztatach, zbierają materiały archiwalne, uczą się działania platformy ActionTrack i w końcu sami tworzą mobilną grę terenową w swojej miejscowości! Później odbywa się uroczysta premiera, w której bierze udział cała lokalna społeczność.

Potrzebujesz tylko gotowej mobilnej gry terenowej do swoich działań? Nasi specjaliści stworzą ją dla Ciebie! Wypełnij formularz kontaktowy i napisz, czego potrzebujesz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Warsztaty

Masz pomysł na warsztaty z edukacji regionalnej w swojej instytucji? Możesz zaprosić na nie swoich odbiorców, lokalnych edukatorów i nauczycieli albo młodzież szkolną. Wspólnie dowiecie się na przykład:

 • jak zbierać, archiwizować i opisywać pamiątki oraz gdzie w pobliżu szukać takich skarbów,
 • jak stworzyć podcast o tematyce historycznej wykorzystując do tego nowe technologie i wiedzę lokalnych autorytetów,
 • jak stworzyć escape room w swojej miejscowości, który stanie się lokalną atrakcją i przyciągnie całe rodziny!

Obsługa i promocja wydarzeń online

Możemy wspierać Twój projekt naszym wieloletnim doświadczeniem w organizacji wydarzeń online! Jeśli chcesz transmitować swoje wydarzenia na żywo, promować je w sieci i uzupełnić swoje działania stacjonarne o dodatkowe działania online – skontaktuj się z nami!

Organizacja wydarzeń online z Good Books 1170px

Chcesz dowiedzieć się więcej? Weź udział w BEZPŁATNYM webinarium!

Ocena wniosków

Ocena wniosków dzieli się na ocenę organizacyjną (30 punktów) i merytoryczną (70 punktów).

Najważniejsze elementy oceny organizacyjnej to przede wszystkim poprawność samego wniosku oraz stopień zaangażowania lokalnej społeczności (różnych grup wiekowych i społecznych) w wykonanie zadania.

Wśród najważniejszych kryteriów oceny merytorycznej znalazły się:

 • działania zgodne z celami programu i poparte analizą potrzeb lokalnej społeczności,
 • efektywne narzędzia i metody działania aktywizujące odbiorców,
 • popularyzacja wiedzy o pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową,
 • doświadczenie organizacji i kompetencje osób odpowiedzialnych za realizację zadania.

Składanie wniosku

Wniosek należy złożyć w systemie Witkac do 04.11.2022 roku do godziny 15:59.

UWAGA! Jedyny załącznik, który należy dołączyć do wniosku na etapie jego składania, to kopia porozumienia o współpracy z innym podmiotem, w przypadku realizacji zadania w partnerstwie.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biura Programu Niepodległa.

Chcesz skonsultować swój pomysł? Masz pytania dotyczące programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”? Chcesz stworzyć własną mobilną grę terenową?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ola: +48 537 449 555, Ania: +48 730 935 222, Kasia: +48 730 215 888, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   

  Zobacz także