Home dotacje Program EtnoPolska – nabór wniosków na 2022 r.

Program EtnoPolska – nabór wniosków na 2022 r.

Do 17 stycznia 2022 roku można składać wnioski o dotację z programu „Etnopolska”. Łączny budżet programu to 10 milionów zł, a dla poszczególnych instytucji do zdobycia jest nawet 150 tysięcy zł na działania popularyzujące kulturę ludową! Wymagany jest wkład własny na poziomie zaledwie 5%, więc to świetna okazja, by zrealizować ciekawy projekt w mniejszej miejscowości.

Kto może wziąć udział w programie „EtnoPolska” 2022?

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby wpisane do CEIDG. Co ważne, program jest skierowany przede wszystkim do mniejszych ośrodków: miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców.

Cele programu „EtnoPolska”

Banner EtnoPolska 2022Jak czytamy w regulaminie:

Program służy rozwijaniu działań  z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach”.

Szczególnie interesujący wydaje się fragment o inspirowaniu się kulturą ludową i ukazywaniu jej we współczesnych kontekstach – otwiera szereg możliwości, dzięki którym łatwiej będzie dotrzeć m.in. do młodszych odbiorców, przyzwyczajonych do nowoczesnych metod komunikacji i uczestnictwa w kulturze.

„EtnoPolska” – jakie działania można zrealizować?

W ramach projektów dofinansowanych z programu „EtnoPolska” w 2022 r. można będzie:

 • organizować działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej (w tym np. wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, także on-line);
 • podejmować inicjatywy edukacyjne i animacyjne, które będą wspomagać lokalną społeczność w działaniach twórczych lub w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego (w tym warsztaty, kursy, także on-line);
 • organizować szkolenia, konferencje, dokumentować unikalne zjawiska kultury ludowej oraz tworzyć archiwa/zapisy cyfrowe folkloru, także on-line;
 • przeprowadzać renowację i kupować stroje ludowe oraz rekwizyty obrzędowe dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru (muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości).

WykrzyknikRealizacji zadania może towarzyszyć przygotowanie aplikacji mobilnej, ale nie może być to osobne zadanie (gra powinna zostać zrealizowana w czasie trwania projektu, np. w ramach warsztatów dla lokalnej społeczności).

Polska kultura ludowa jako źródło współczesnych tradycji

Strój ludowyPolska ma wyjątkowo bogate tradycje regionalne. Warto je kultywować i o nich przypominać. W ramach projektów finansowanych z programu „EtnoPolska” można przybliżyć – szczególnie młodemu pokoleniu – materialne i niematerialne dziedzictwo polskiej kultury ludowej.  Nasze propozycje szkoleń z tego zakresu można z powodzeniem połączyć np. z obchodami świąt w folklorystycznej oprawie.

Polski folklor, tradycje i kultura ludowa – wybrane szkolenia z oferty Good Books:

 • Słowiańskość w literaturze – o tradycjach w książkach współczesnych autorów
 • Polska kultura ludowa – tradycje i współczesność
 • Obrzędowość doroczna i rodzinna w Polsce – zwyczaje, święta i obrzędy
 • Wielkanocne zwyczaje – starsze niż się wydaje?

WykrzyknikJednym z najważniejszych założeń programu „EtnoPolska” jest ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego! Poznaj tematy szkoleń z zakresu edukacji regionalnej w bibliotece ➜

Polska kultura ludowa… w grze na smartfony!

Gdzie_lichoW Good Games wykorzystujemy fińską platformę ActionTrack, aby wdrażać rozwiązania oparte na grywalizacji w instytucjach kultury.  Gry bawią, ale również uczą. Np. stworzona przez Good Games gra „Gdzie Licho nie może…” dzięki specjalnej fabule pozwalała graczom poznać ciekawostki związane z  Nocą Kupały, w tym cały panteon słowiańskich postaci, które kojarzymy z legend i historii opowiadanych na dobranoc.

Innym przykładem gry, której celem było upowszechnianie lokalnych tradycji, jest „Czarna Perła”. Była to realizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska mobilna gra terenowa, w premierze której wzięło udział ponad 100 osób.

Gry to świetny sposób na atrakcyjną edukację historyczną, patriotyczną i regionalną. Dzięki innowacyjnej formie pozwalają dotrzeć z przekazem do osób reprezentujących młodsze pokolenia.

 

 

„EtnoPolska” 2022 – kwota dofinansowania i koszty kwalifikowane

Minimalna kwota dofinansowania w ramach programu „EtnoPolska” wynosi 10 tys. zł, a maksymalna – 150 tys. zł.
Dofinansowanie może wynosić do 95% budżetu zadania, wymagany jest zatem wkład własny wysokości przynajmniej 5% budżetu.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu programu „EtnoPolska” edycja 2022 koszty kwalifikowane obejmują:

 • honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę zadania
 • koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania
 • wynajem/montaż/demontaż scen lub powierzchni wystawienniczej
 • wynajem obiektów/pomieszczeń, sanitariatów, ochrony, sprzątania
 • koszty podróży i transportu
 • koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań, przygotowaniem aplikacji mobilnych i stron internetowych
 • poligrafia – projekty graficzne oraz druk
 • dokumentację (filmową, dźwiękową, zdjęciową)
 • scenografię i stroje
 • zakup i renowację strojów ludowych i/lub rekwizytów obrzędowych
 • zakup biletów
 • noclegi i wyżywienie, ubezpieczenia
 • koszty promocji i kampanii informacyjnej
 • zakup praw autorskich/licencji
 • projekt i wykonanie lub zakup statuetek, nagrody rzeczowe/finansowe

Składanie i sposób oceny wniosku

Wnioski o dofinansowanie z programu „EtnoPolska” można składać do 17 stycznia 2022 roku.

Złożenie wniosku do programu odbywa się poprzez platformę https://sop.nck.pl.

WykrzyknikNa dodatkowe punkty mogą liczyć projekty:

 • twórczo wykorzystujące lokalne tradycje,
 • utrwalające i upowszechniające kulturę regionalną,
 • budujące postawę opartą na świadomości własnej tożsamości kulturowej oraz szacunku i tolerancji dla innych kultur.

Masz pytania dotyczące programu „EtnoPolska” 2022? Chcesz zrealizować z nami swój projekt? Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   

  Zobacz także