Home dotacje Program grantowy „WzMOCnij swoje otoczenie”

Program grantowy „WzMOCnij swoje otoczenie”

Rozpoczęła się jesienna, ostatnia już tura rekrutacji do programu grantowego „WzMOCnij Swoje Otoczenie” Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To okazja dla lokalnych podmiotów – w tym bibliotek i instytucji kultury – na zdobycie nawet 20 tys. złotych na realizację projektów, które będą miały pozytywny wpływ społeczny na mieszkańców. Przeczytaj artykuł, poznaj szczegóły programu i zainspiruj się naszymi pomysłami na działania!

„WzMOCnij Swoje otoczenie” – cele programu

Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych. Potrzeba realizacji inicjatyw ważnych z perspektywy mieszkańców miasteczek i wsi niejednokrotnie schodzi na dalszy plan, a środki finansowe przeznaczane są przede wszystkim na walkę z pandemią COVID-19. Dlatego „WzMOCnij Swoje Otoczenie” przyspiesza, by z rekordowym wsparciem finansowym dotrzeć do jeszcze szerszego grona działaczy niż w ubiegłych latach. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy w lokalnych społecznościach uda się wprowadzić zmiany, które zaspokoją nie tylko bieżące potrzeby, ale będą służyły mieszkańcom również przez długie lata.”

 

Szymon Kostiuk, koordynator programu „WzMOCnij swoje otoczenie”

 

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest pomoc gminom i powiatom w działaniach związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej oraz aktywizacją życia społecznego i kulturalnego. Zgodnie z regulaminem zgłoszone projekty powinny koncentrować się na:

 • umożliwieniu mieszkańcom wdrażania długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją
 • zwiększeniu dostępności różnych grup mieszkańców do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej
 • sfinansowaniu lub współfinansowaniu projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności

Infografika WzMOCnij swoje otoczenie

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w jednej z 7 kategorii. Są to: 

 • aktywność fizyczna
 • bezpieczeństwo
 • edukacja
 • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej
 • środowisko naturalne
 • zdrowie
 • inne inicjatywy mieszczące się w celach programu

Przykłady działań mieszczące się w powyższych kategoriach to m.in. organizacja zajęć edukacyjnych i warsztatów, modernizacja obiektów kulturalnych, wyposażenie pracowni i sal edukacyjnych oraz zakup nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

wykrzyknikIstotne jest, żeby projekty zrealizowane w ramach programu nie tylko miały pozytywny wpływ na mieszkańców, ale także żeby pozostawiły po sobie długotrwały ślad. Należy również zwrócić uwagę, czy projekt będzie dostępny dla różnych grup społecznych (np. dzieci, młodzieży i seniorów).

Kto może ubiegać się o dotację z programu „WzMOCnij swoje otoczenie”?

Program organizowany jest na terenie wybranych gmin w województwach: mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Szczegółowa lista gmin i powiatów znajduje się w tabeli w par. 5 regulaminu. O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • gminy i powiaty
 • jednostki organizacyjne gmin (w tym biblioteki, ośrodki kultury, szkoły i in.)
 • fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe

Terminy, wysokość dotacji

Projekty do programu można zgłaszać w okresie od 19 kwietnia do 23 września 2021 roku w trzech turach rekrutacji:

 • wiosennej (od 19 kwietnia do 17 maja 2021 r.)
 • letniej (od 1 do 30 czerwca 2021 r.)
 • jesiennej (od 1 do 23 września 2021 r.)

wykrzyknikW ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” można się starać o 20 tys. zł. Nie jest wymagany własny wkład finansowy. Maksymalny budżet całego projektu może wynosić nawet 100 tys. zł, przy czym kwota 20 tys. zł musi pochodzić z grantu.

Sposób złożenia i ocena wniosku

Każdy uczestnik może złożyć jeden projekt, w swojej turze. Podział gmin i powiatów na tury wraz z harmonogramem  określony jest w par. 5 regulaminu. Wnioski należy zgłaszać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie organizatora i przesyłać na adres mailowy: projektyspoleczne@pse.pl. Wnioski są oceniane pod kątem formalnym i merytorycznym przez komisję powołaną przez organizatora po zakończeniu każdej z tur.

wykrzyknikProjekt powinien zawierać zdefiniowane wyzwania i potrzeby, być użyteczny dla mieszkańców, dostępny dla różnych grup społecznych i pozostawić trwały ślad dla mieszkańców gminy lub powiatu. Należy też dopilnować, aby kosztorys był rzetelny i wiarygodny!

Pomysły na działania!

Eko-warsztaty dla dzieci i dorosłych

W ramach kategorii „środowisko naturalne” instytucje mogą ubiegać się o środki na działania mające na celu m.in. ochronę zagrożonych gatunków zwierząt oraz wytyczanie szlaków przyrodniczo-edukacyjnych. Tego rodzaju projekty warto rozszerzyć o ekologiczne warsztaty, które podniosą świadomość lokalnej społeczności w zakresie szeroko pojętej bioróżnorodności. Projekt może także w całości skupić się na stworzeniu z biblioteki czy centrum kultury nie tylko ośrodkiem edukacyjnym, ale wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o kwestie ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Wybrane EKO szkolenia z oferty Good Books:Eko warsztaty w bibliotece

 • Warsztat dla dzieci o pszczołach na podstawie literatury przyrodniczej
 • Edukacja ekologiczna w bibliotece – warsztat dla dzieci lub młodzieży
 • Biblioteczny EKOdesign: od chrobotka reniferowego po smart-meble. Od czego zacząć, gdzie szukać pomysłów?
 • Ekobiblioteka – wykorzystuję – nie marnuję! Jak zużywać mniej papieru, segregować śmieci, oszczędzać energię i wodę w bibliotece

Dowiedz się więcej o projekcie EKObiblioteka!

 

Nowe technologie – wirtualna rzeczywistość i druk 3D

Wśród przykładowych działań w regulaminie programu „WzMOCnij swoje otoczenie” wymienione są m.in. modernizacja sal dydaktycznych i zakup interaktywnych narzędzi wspierających proces dydaktyczny. Planując realizację takich projektów warto wziąć pod uwagę nie tylko interaktywne tablice, laptopy czy tablety, ale również gogle wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz drukarki 3D. Te nowinki technologicznie znacznie wzbogacą ofertę biblioteki, szkolnej pracowni lub lokalnego centrum kultury. Proponujemy organizację warsztatów dla mieszkańców, które pozwolą lepiej poznać zarówno wirtualną rzeczywistość, jak i druk 3D.

Wybrane szkolenia z zakresu technologii VR i druku 3D z oferty Good Books:Warsztaty VR w bibliotece

 • Młodzież i wirtualna rzeczywistość w szkole, bibliotece lub instytucji kultury
 • Podcasty na podstawie książki – praktyczny warsztat dla młodzieży
 • Zbuduj pracownie VR w bibliotece – technologia, oprogramowanie, innowacyjna animacja czytelnictwa
 • Jak wykorzystać druk 3D w szkole, bibliotece lub instytucji kultury? Warsztatowe zajęcia dla młodzieży

Przeczytaj relację z warsztatów i dowiedz się, jak wykorzystać druk 3D w promocji czytelnictwa!

 

Zainteresował Cię jeden z naszych pomysłów, a może masz swój własny? Napisz do nas na adres szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także