Home dotacje Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Współczesna biblioteka ma przed sobą wiele wyzwań: nowe technologie, tworzenie atrakcyjnej przestrzeni i ciekawej oferty zajęć. Reasumując, powinna spełniać oczekiwania swoich czytelników, a także prezentować im najnowszą ofertę rynku wydawniczego. Ale skąd wziąć pieniądze na zakup nowych książek? „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” daje taką możliwość.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego. Na program składają się z 3 priorytety. Priorytet 1 to Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Budżet Priorytetu 1 w 2020 roku wynosi 26,5 mln zł.

Kto może wziąć udział w programie?

 1. Biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury).
 2. Samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do rejestru instytucji kultury).

Cel projektu

Celem Priorytetu 1 jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zakup nowości wydawniczych i powiększenie zbiorów o pozycje, które są dostępne na rynku księgarskim (pierwsze wydania lub wznowienia).
W ramach dotacji biblioteki mogą nabywać:

 • książki (w tym książki pisane alfabetem Braille’a), audiobooki i ebooki,
 • multimedia,
 • wydawnictwa nutowe,
 • wydawnictwa kartograficzne,
 • drukowane bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika.

Dotacja nie może być przeznaczona na zakup:

 • podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych,
 • programów i gier komputerowych,
 • filmów i nagrań muzycznych,
 • dokumentów ikonograficznych,
 • kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub instytucji,
 • książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym,
 • licencji na dostęp do baz danych,
 • gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik,
 • opłacenie prenumeraty.

Ponadto Członkowie Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zachęcają do wzbogacania zbiorów o nowe wydania utworów lub opracowania dotyczące życia i twórczości wybitnych polskich literatów – patronów lat jubileuszowych. Ubiegły rok był rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 2020 to rok Leopolda Tyrmanda, Romana Ingardena oraz św. Jana Pawła II.

Wkład własny i wysokość wsparcia

Kwota wkładu własnego wynosi 50-80% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, w zależności od poziomu „zamożności” gminy, powiatu i województwa.
Podział środków dostępnych dla poszczególnych bibliotek został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne w porozumieniu z Zespołem Sterującym ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Dyrektorem Biblioteki Narodowej. Pełna lista dostępnych kwot dofinansowania i minimalnych wkładów własnych dla poszczególnych instytucji znajduje się na stronie projektu.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków do Priorytetu 1 realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” trwa do 17 czerwca br. Wnioski należy wysłać w formie papierowej na adres Biblioteki Narodowej.

Strona projektu: https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2020

Zobacz także