Home inne Czy Bibliotekarz jest animatorem kultury?

Czy Bibliotekarz jest animatorem kultury?

Gdybyśmy na pracę bibliotekarzy spojrzeli jak na górę lodową, to z pewnością na wierzchołku zobaczylibyśmy bibliotekarza siedzącego przy ladzie i wypożyczającego książki. Prawdopodobnie większość osób dostrzegłoby również pracę bibliotekarzy w czytelniach lub mediatekach. Cześć wskazałaby również wprowadzanie książek do obrotu bibliotecznego, czyli ewidencję i opieczętowanie, które możemy zobaczyć na okładce i na 17 stronie. Ciekawe kto w bibliotekarzach dostrzegłby animatora kultury?

 

Bibliotekarz animatorem kultury jest!

Dlatego też warto, szczególnie w Tygodniu Bibliotek, spojrzeć głębiej na codzienną pracę bibliotekarzy, gdyż, tak jak w przypadku góry lodowej, to co nie mniej istotne na pierwszy rzut oka jest niewidoczne.

Otóż bibliotekarze, w swojej pracy wypełniają również działaniami i treścią bardzo ważną funkcję bibliotek – kulturotwórczą rolę biblioteki w otoczeniu. Od dobrych kilku lat obserwujemy więc coraz szerszy, coraz ciekawszy zasięg projektów realizowanych przez bibliotekarzy dla społeczności lokalnych.

Część z tych działań koncentruje się wokół tematyki promocji czytelnictwa czy lokalnej twórczości literackie. Są to więc liczne spotkania z autorami, festiwale literackie czy konkursy. Bardzo ciekawą ideą i modną ideą promocji czytelnictwa staje się bookcrossing. Jest to miejsce wymiany książek w miejscu publicznym. Budki, w których znajdziemy książki na wymianę spotkaliśmy na przykład w Szczawnie Zdroju, Kocmyrzowie-Luborzycy czy Kędzierzynie-Koźlu.

Innym typem działań animacji kulturalnej jest integracja społeczności „przy bibliotecznym stole”. Bo stoły w bibliotekach są wszędzie. Dlaczego więc nie usiąść przy nich i zagrać w gry planszowe, porozmawiać o ekologii, czy zająć się wspólnie odkrywaniem piękna rękodzieła ludowego? Przykładów moglibyśmy mnożyć w setkach, a może i w tysiącach. Donoszą nam to tym stale trenerzy GoodBooks, którzy w ubiegłym roku zwiedzili łącznie blisko pół tysiąca bibliotek.

A co z wystawami, kursami doszkalającymi, grami miejskimi i terenowymi? Nie wspomnieliśmy również o lekcjach bibliotecznymi, nie tylko w bibliotekach, ale coraz częściej w szkolnych murach. Nie wolno pominąć w tym miejscu teatrzyków i pogadanek sensorycznych dla przedszkolaków. A Noc Bibliotek i cykl imprez w związku z Tygodniem Bibliotek?

Prawdopodobnie nie wymieniliśmy nawet części szerokiej gamy działań kulturalnych bibliotekarzy, ale, wystarczy się chwilę zastanowić, aby z pełnym przekonaniem nazwać bibliotekarzami animatorami kultury.

Powyższe zdjęcia pochodzą z profili na Facebooku bibliotek publicznych w Kętach, Lwówku Śląskim, Gołdapii, Wałbrzychu, Gliwicach i Łazach.

 

Bardzo Młoda Kultura dla edukacji kulturowej

Rok temu Narodowe Centrum Kultury ogłosiło trzyletni program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Celem strategicznym tego programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program Bardzo Młoda Kultura ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, takich jak: kreatywność, innowacyjność, współpraca, zaufanie, kompetencje medialne oraz komunikacyjne. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

W tym zakresie program wpisuje się w działalność biblioteki, jaki miejsca animacji i edukacji kulturowej.  Biblioteki są bowiem miejscem, gdzie spotykają się ludzie i gdzie animacja i edukacja kulturowa realizuje się praktycznie każdego dnia.

Należy pokreślić, że istotnym punktem programu Bardzo Młoda Kultura jest decentralizacja działań. Wybierając 16 regionalnych operatorów programu, jego twórcy dali możliwość swobodnego dysponowania środkami na swoim terenie. Dlatego warto sprawdzić, kto jest lokalnym operatorem i jakie działania zaplanował na ten rok.

 

#BMK1 na Dolnym Śląsku – online

Na Dolnym Śląsku operatorem programu jest Ośrodek Działań Twórczych ‘Firlej” a koordynatorem Paweł Kamiński, który 14 maja 2020, o godzinie  17:00 podczas webinaru BMK#1 opowie o szczegółach i założeniach programu na Dolnym Śląsku.

W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 inicjatyw lokalnych,  każda po 10 tys. złotych.

Warto już teraz pokreślić, że jednym z najważniejszych założeń realizacji projektów z programu Bardzo Młoda Kultura jest zbudowanie 3 osobowego zespołu, w skład których wchodzić będą: przedstawiciele sektora kultury. Zatem mogą to być bibliotekarze, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Wspomniany zespół będzie brał udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu edukacji kulturowej. Kulminacją i podsumowaniem prac będzie II Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej.

Jakie są zasady budowania projektów, przyznawania wsparcia finansowego? Jak biblioteki mogą być częścią Bardzo Młodej Kultury? Odpowiedzi na te pytania już 14 maja 2020 bezpośrednio od Dolnośląskiego Koordynatora Programu Bardzo Młoda Kultura.

 

Lokalni operatorzy programu Bardzo Młoda Kultura

Zobacz także