Home badania i raporty „Modyfikacje projektów w kulturze” – ankieta badawcza

„Modyfikacje projektów w kulturze” – ankieta badawcza

Zapraszamy do udziału w ankiecie „Modyfikacje projektów w kulturze”. Celem badania ankietowego jest zebranie informacji dotyczących modyfikacji projektów, ich powodów, zakresu modyfikacji i sposobu przeprowadzenia. 

 

Jestem doktorantką na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Moje zainteresowanie badawcze to zarządzanie projektami kulturalnymi, a ściślej zarządzanie ryzykiem w projektach w instytucjach kultury. W ramach swoich badań opracowałam model zarządzania ryzykiem w projekcie kulturalnym. Model ten charakteryzuje określony sposób prowadzenia projektów. Z badań pilotażowych wynika, że projekty w instytucjach kultury często wymagają modyfikacji zarówno przed rozpoczęciem jak i w jej trakcie. Stąd idea dodatkowej analizy zmian w projektach kulturalnych. Będę wdzięczna za wypełnienie wypełnienie ankiety „Modyfikacje projektów w kulturze„.

~Alicja Krawczyńska

Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmie około 20-25 minut. Co ważne, jedna instytucja kultury może wypełnić ankietę kilka razy, opisując kilka przykładowych projektów. Możesz przesłać link do tej strony do swoich współpracowników!

Każda osoba, która wypełni ankietę, otrzyma plik PDF z „Kulturalną kartą projektu”. To niezwykle przydatny dokument, który pomoże m.in. w określeniu wizji projektu, jego zakresu, celów, zespołu projektowego, zakresu odpowiedzialności oraz wielu innych aspektów zadania. Warunkiem otrzymania karty projektu jest podanie adresu e-mail.

WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE 

Wnioski z badań będą podstawą do opracowania zbiorczego raportu a dodatkowo ich pogłębiona analiza będzie wiązała się z zaproponowaniem specjalnego katalogu ryzyk projektowych. Ankieta jest częścią projektu badawczego „Zarządzanie ryzykiem projektu kulturalnego z wykorzystaniem Scruma” a zarazem elementem pracy doktorskiej na ten sam temat.

Zobacz także