Home news Konkurs super-aktywny bibliotekarz

Konkurs super-aktywny bibliotekarz

Konkurs dla aktywnych

Biblioteka w Gdyni ogłosiła konkurs „Mikrolearning super-aktywnego-bibliotekarza”. Jest on skierowany do aktywnych pracowników bibliotek wykonujących swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. My uważamy, że to szansa dla bibliotekarzy, którzy projektują i organizują mobilne gry miejskie za pomocą Action Tracka. Jeśli więc chcesz podzielić się swoim doświadczeniem z tego zakresu, to właśnie nadarzyła się świetna okazja! Zwłaszcza, że do zgarnięcia są nagrody pieniężne.

Zasady

Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie trzech super-aktywnych-bibliotekarzy, którzy zostaną zaproszeni w charakterze prelegentów na mini-konferencję organizowaną dla pracowników Biblioteki Gdynia (w terminie: 28-29 września 2018)Zadaniem super-aktywnego-bibliotekarza będzie opowiedzenie o nowatorskim działaniu, które zrealizował w bibliotece. Konkurs zostaje ogłoszony w celu zachęcenia środowiska do wymiany doświadczeń związanych z pracą bibliotekarza i wzajemnego czerpanie inspiracji.

Wynagrodzenie dla super-aktywnego-bibliotekarza za wygłoszenie prelekcji na mini-konferencji to 2000 zł. brutto.

Zgłosznia

Zgłoszenia powinny zawierać krótki (maksymalnie 7-minutowy) film, w którym bibliotekarz opowie o inspirującym działaniu zrealizowanym przez niego w bibliotece z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania: Co warto powtórzyć? Z czego należałoby zrezygnować? Filmy zostaną zamieszczone na wewnętrznym Portalu Pracowników Biblioteki Gdynia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie wyników głosowania pracowników.

Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2018.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 sierpnia 2018.

Do konkursu może przystąpić każda osoba fizyczna, która jest zatrudniona w bibliotece (różnego typu). Praca konkursowa musi zawierać film oraz oświadczenie uczestnika. Zgłoszenia można dokonać przesyłając prace drogą pocztową lub dostarczając osobiście na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia
Z dopiskiem: Konkurs „Mikrolearning super-aktywnego-bibliotekarza”

Kwestie formalne

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Dołączenie podpisanego oświadczenia oraz akceptacja regulaminu konkursu są warunkami uczestnictwa w konkursie.

Pytania w sprawie konkursu można kierować do Działu Współpracy i Promocji Literatury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, tel. (58)622-44-31, e-mail: promocja@bibliotekagdynia.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tutaj znajdziecie Państwo szczegóły dot. konkursu:

http://bibliotekagdynia.pl/2018/06/15/konkurs-dla-bibliotekarzy/

Zobacz także