Home szkolenia Biblioteka(rz) łączy pokolenia

Biblioteka(rz) łączy pokolenia

Książnica Beskidzka realizuje projekt „Biblioteka(rz) łączy pokolenia, czyli szkolenia poświęcone budowaniu oferty dla różnych grup odbiorców”. W jego ramach 12 listopada odbyło się zrealizowane przez Good Books szkolenie „Senior w bibliotece”. Bibliotekarze z Bielska-Białej i okolic pracowali wspólnie, szukając odpowiedzi na następujące pytania: Kim jest współczesny senior? Jakie ma potrzeby i z jakimi wyzwaniami się spotyka? Czy biblioteka może stać się miejscem realizacji i rozwijania tych potrzeb?

Biblioteka(rz) łączy pokolenia

Uczestnicy szkolenia zastanawiali się nad własną motywacją – chcą, czy muszą pracować z seniorami? Skonfrontowali także własną wiedzę i opinie na temat osób starszych (m.in. ich potrzeb) z wynikami badań oraz danymi statystycznymi. Przyjrzeliśmy się także obowiązującym w Polsce regulacjom prawnym i politykom dotyczącym osób starszych. Następnie „umiejscowiliśmy” współczesnych seniorów w teorii pokoleń. Doprowadziło to do pewnych uogólnień, które oczywiście nie oddają w pełni rzeczywistości, dają jednak dobrą bazę do projektowania oferty. Jakie media są najważniejsze dla seniorów? Z czego to wynika? Czy ta wiedza w czymś pomaga bibliotekarzowi? Przyglądając się kolejnym pokoleniom (X, Y, Z, Alfa) uczestnicy szkolenia zastanawiali się, jakie relacje pomiędzy nimi zachodzą oraz jakie różnice są widoczne.

Ważnym aspektem w pracy z osobami starszymi jest empatyczna postawa. Aby się nią wykazać, warto po prostu mieć wiedzę – poznanie zależności, zrozumienie ograniczeń, wiedza na temat potrzeb seniorów – wszystko to pomaga „otworzyć” oczy na seniorów i lepiej dostosować usługi i wydarzenia w swojej instytucji.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z przykładami inicjatyw kierowanych do seniorów, podejmowanych przez inne biblioteki. Każdy z przykładów był analizowany pod kątem odpowiadania na konkretne potrzeby seniorów, poznane w pierwszej części szkolenia.

Na koniec, ostatnią częścią spotkania w Bielsku-Białej była próba osadzenia działań na rzecz seniorów w procesie rozwoju publiczności instytucji kultury. Procesie długotrwałym, wymagającym gruntownej analizy dotyczącej nie tylko potrzeb odbiorców – co oczywiste, ale i możliwości, potencjału, ograniczeń samej biblioteki.

Uczestnikom szkolenia nie trzeba było w żaden sposób uświadamiać, czy i dlaczego warto pracować na rzecz seniorów. Sami od początku wskazywali na zmiany demograficzne, na widoczną przy ladzie zwiększoną liczbę osób starszych. Ich udział w szkoleniu był przejawem dużej świadomości, że jest to ważny aspekt ich pracy, a także otwartości na potrzeby czytelnika. Oczywiście tego można i należy pogratulować.

Weź udział w najbliższym szkoleniu!

25 i 26 maja, 09:00-11:30, online
Bibliotekarz dla obywatela
Prowadzący: Marcin Skrabka
płatne szkolenie 

Biblioteka dla obywatela szkolenie

Szkolenie jest organizowane we współpracy z Książnicą Stargardzką.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć ofertę biblioteki, która przyciągnie mieszkańców dzięki wsparciu w codziennych sprawach, takich jak obsługa telefonu, wypełnianie formularzy i tworzenie pism administracyjnych. Celem szkolenia jest pokazanie sposobów na codzienną pracę z użytkownikami biblioteki oraz oswojenie ich z instytucją. Wierzymy, że biblioteka może być miejscem, które pełni ważną funkcję w swoim najbliższym otoczeniu. A bibliotekarz łączy pokolenia!

 

Zobacz także