Home dotacje BLISKO 2022 – regulamin, partnerstwo, diagnoza lokalna

BLISKO 2022 – regulamin, partnerstwo, diagnoza lokalna

Biblioteka, Lokalność, Inicjatywy, Społeczność, Kooperacja i Oddolność… czyli BLISKO 2022! Właśnie rozpoczął się drugi (z czterech) nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO (Kierunek Interwencji 4.1 NPRCz 2.0), którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. To szansa dla bibliotek, aby pozyskać duże pieniądze na DWULETNIE działania edukacyjne i animacyjne!

     1. Cele konkursu BLISKO ➜
     2. Kto może wziąć udział w programie ➜
     3. Działania ➜
     4. Kwota dofinansowania ➜
     5. Ocena wniosków ➜
     6. Terminy ➜

     

    

Regulamin BLISKO

Cele konkursu BLISKO

      • rozwój czytelnictwa,
      • wzmacnianie roli bibliotek jako trzeciego miejsca,
      • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek,
      • nawiązywanie lokalnych partnerstw,

      

     • aktywizacja lokalnej społeczności.

     

    

Kto może wziąć udział w programie BLISKO

Uprawnione do składania wniosków w konkursie są:

 • biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury,
 • biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury

Organem założycielskim instytucji powinna być odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska (bez ograniczenia liczby mieszkańców) oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie z regulaminu konkursu wynika, że preferencyjnie będą oceniane wnioski złożone przez instytucje, których organizator ma siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, w szczególności zaś te, które są oddalone od dużych ośrodków miejskich o ponad 50 km.

Dodatkowo kluczowe dla programu BLISKO jest pojęcie partnerstwa.

wykrzyknikPartnerstwo – partnerami beneficjenta mogą być biblioteki szkolne i pedagogiczne, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły, parafie, koła gospodyń wiejskich, księgarnie, grupy nieformalne lub osoby fizyczne.

Działania

Przedmiotem dofinansowania są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:

podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców

 

 – budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez:
a) organizację warsztatów i szkoleń,
b) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
c) organizację konferencji, spotkań, w tym wymiany doświadczeń liderów lokalnych;

[BANER] Sprawdź 250 tematów szkoleń od Good Books

 – wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju

 

 – realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie:

      • 1. rok – preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, poparte identyfikacją potrzeb odbiorców,

      

     • 2. rok – 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych przez
      partnerstwo, poparte identyfikacją potrzeb odbiorców ORAZ 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej,
      wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w I roku realizacji zadania.

     

    

Kwota dofinansowania

Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania to 100.000 zł, zaś maksymalna – 140.000 zł.

90% budżetu projektu może pochodzić z dotacji, instytucja musi mieć minimum 10% wkładu własnego.

Kwota dofinansowania jest podzielona na dwa lata realizacji projektu i wynosi od 50 000 zł do 70 000 zł rocznie, przy czym:

      • 1. rok – co najmniej 40% na realizację działań ➊ i ➋, 60% na działania ➍,

      

     • 2. rok – do 30% na realizację działań ➊ i ➋, 70% na działania ➍ – połowa tej kwoty powinna zostać przeznaczona na realizację działań inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej.

     

Ocena wniosków


Wnioski, które przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ocenie organizacyjnej, merytorycznej i społecznej. Projekt powinien przede wszystkim odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby odbiorców i wykorzystywać twórczo potencjał mieszkańców, włączając ich w aktywną realizację działań. Dodatkowe punkty uzyskają wnioskodawcy, którzy uwzględnią w swoim projekcie osoby ze szczególnymi potrzebami. A także osoby z terenów ubogich w instytucje kultury, wyrównując w ten sposób szanse w dostępie do kultury.

Terminy

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony https://sop.nck.pl/ w terminie do 16 lutego 2022 r. Każda instytucja może złożyć tylko jeden wniosek. Projekty, które otrzymają dofinansowanie w tym naborze, powinny zostać zrealizowane w okresie od od 28 marca 2022 roku do 15 listopada 2023 roku.

Konsultacja wniosków do konkursu BLISKO

Skorzystaj z indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami! Podczas konsultacji koncentrujemy się na praktycznych zagadnieniach, które pomogą w napisaniu celnej aplikacji, dostosowanej do wymogów konkursu BLISKO. Z nami wyeliminujesz ewentualne słabe strony swojego projektu i podkreślisz te najmocniejsze!

Konsultacje z Good Books to:

 • 90 minut szczegółowego omówienia Twojego projektu ze specjalistą z zakresu pisania wniosków
 • Pomoc w napisaniu wniosku od podstaw lub poprawki ubiegłorocznej aplikacji
 • Dwukrotna rewizja wniosku

Chcesz skonsultować swój wniosek? Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Nie masz pomysłu na projekt do programu BLISKO? Zastanawiasz się jak przeprowadzić diagnozę lokalną? Nie wiesz jak zawiązywać partnerstwa? Po prostu potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

   Zobacz także