Home dotacje „Generacja 6.0” edycja V – trwa nabór wniosków do programu Fundacji BGK

„Generacja 6.0” edycja V – trwa nabór wniosków do programu Fundacji BGK

Fundacja BGK już po raz 5-ty ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Generacja 6.0”. O środki ubiegać się mogą instytucje kultury oraz organizacje non-profit z gmin do 25 tys. mieszkańców. To szansa na zdobycie nawet 15 tys. złotych, które powinny zostać przeznaczone na organizację działań skierowanych do osób w wieku 60+. Poznaj szczegóły konkursu!

„Generacja 6.0” edycja V – cele konkursu

generacja 6.0 v edycjaOrganizatorowi zależy na przeciwdziałaniu wykluczeniu seniorów na różnych polach. Fundacja BGK stawia sobie 3 cele, które chce realizować poprzez granty dla instytucji i organizacji. w ramach konkursu „Generacja 6.0”. Są to:

 1. rozwijanie wiedzy i umiejętności seniorów w wieku 60+, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i technologicznych,
 2. poprawia stanu zdrowia (sprawności ruchowej i kondycji) poprzez zajęcia rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne,
 3. zachęcanie do udziału w życiu kulturalnym.

W IV edycji programu Fundacja BGK rozdysponowała środki o łącznej wartości 440 728,00 zł. Grant otrzymało 30 podmiotów. Przyznane kwoty dofinansowania wahały się pomiędzy 11 938 a 15 000 zł. Wśród nagrodzonych instytucji znalazło się 13 ośrodków, centrów i domów kultury, 7 bibliotek, a także stowarzyszenia, fundacje i koła gospodyń wiejskich.

Kwoty i terminy w V edycji konkursu „Generacja 6.0”

W bieżącej edycji konkursu można wnioskować o dofinansowanie o maksymalnej wysokości 15 tys. zł. Organizator nie wymaga wkładu własnego od grantobiorców.

Wnioski należy składać za pomocą aplikacji Generator dostępnej na stronie Organizatora (wyłącznie online – wymagane jest wcześniejsze założenia konta grantobiorcy).

 • Nabór wniosków rozpoczął się 24 czerwca i potrwa do 26 sierpnia 2022 r. (do godz. 24:00).
 • Fundacja BGK ogłosi wyniki konkursu 17 października 2022 r. do godz. 18:00.
 • Zgłoszone projekty, w razie otrzymania dofinansowania, powinny zostać zrealizowane od 2 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie w ramach „Generacja 6.0” edycja V?

W konkursie „Generacja 6.0” udział wziąć mogą:

 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • gminy (JST),
 • Koła Gospodyń Wiejskich.

wykrzyknikO dofinansowanie mogą ubiegać się również te instytucje, które otrzymały grant w jednej z poprzednich edycji konkursu (o ile został on prawidłowo rozliczony). Obowiązuje limit jednego wniosku na instytucję.

Projekty w ramach programu – na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć, kursów lub warsztatów,
 • zakup potrzebnego sprzętu i/lub pomocy dydaktycznych,
 • organizację wydarzeń kulturalnych (maks. 4500 zł brutto),
 • obsługę księgową projektu (maks. 500 zł brutto),
 • koszty koordynacji projektu (maks. 1000 zł brutto),
 • porady specjalistyczne.

Część kwoty dofinansowania można zostać również przeznaczona na zakup sprzętu, który posłuży również po zakończeniu projektu (np. w podczas organizowania podobnych zająć lub warsztatów).

wykrzyknik

WAŻNE! Zajęcia/warsztaty realizowane w ramach projektu muszą mieć charakter cykliczny. W pliku „Najczęściej zadawane pytania” Fundacja BGK doprecyzowuje, że należy przewidzieć przynajmniej 1 zajęcia w tygodniu przez okres 120 dni. Dodatkowo obowiązkowym elementem projektu jest wyjazd z uczestnikami w celu udziału w wydarzeniu kulturalnym (np. do kina, teatru lub filharmonii) lub organizacja wydarzenia kulturalnego przez samych uczestników (np. wystawienie sztuki teatralnej).

W bogatej ofercie szkoleń Good Books znajdują się również takie, które zaprojektowaliśmy specjalnie z myślą o osobach starszych.

SZKOLENIE: „Neurobik – trening pamięci i koncentracji uwagi dla seniorów”

Warsztaty z kompetencji cyfrowychJedną z propozycji poszerzenia oferty kulturalnej w bibliotece mogą być warsztaty z neurobiku. Mogą przyczynić się do aktywizacji seniorów, integracji w grupie i w środowisku lokalnym. Ale przede wszystkim mogą wpłynąć na zwiększenie motywacji seniorów w pracy nad sobą, poprawienia ich umiejętności w zakresie stymulacji mózgu. To zaś przełoży się na podniesienie poczucia wartości, lepszą kondycję umysłu i ciała, a tym samym na poprawę jakości życia seniorów.

PRZECZYTAJ RELACJĘ ZE SZKOLENIA „Neurobik – trening pamięci i koncentracji uwagi dla seniorów” ➔

WARSZTATY: „Warsztaty z kompetencji cyfrowych dla osób 50+”

Warsztaty z kompetencji cyfrowychWe wrześniu Książnica Zamojska realizowała projekt „E-nergiczny czytelnik” finansowany z dotacji MKiDN, czyli warsztaty z kompetencji cyfrowych dla osób 50+. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób w wieku 50+, które uczyły się jak korzystać z technologicznych nowinek. Podczas 4 dni szkoleń dowiedziały się, jak używać czytników e-booków, komunikatorów internetowych, programów antywirusowych i jak wirtualnie wybrać się do Luwru, Wersalu albo… Muzeum Zamojskiego!

PRZECZYTAJ RELACJĘ Z WARSZTATÓW KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA OSÓB 50+ ➔

 

Ocena merytoryczna wniosku, czyli na co zwrócić szczególną uwagę?

Po sprawdzeniu wniosków pod kątem wymogów formalnych, Komisja Konkursowa oceni wniosek według 5 kryteriów:

 1. Diagnoza potrzeb grupy docelowej – czy projekt odpowiada na potrzeby osób w wieku 60+? (0-3 pkt)
 2. Nowe kompetencje – w jakim stopniu projekt przyczyni się do do rozwoju umiejętności osób 60+? (0-3 pkt)
 3. Możliwość kontynuacji i trwały wpływ projektu – czy zdobyte umiejętności oraz zakupiony sprzęt będą mogły zostać wykorzystane już po zakończeniu projektu? (0-3 pkt)
 4. Budżet – czy plan wydatków jest przejrzysty, racjonalny i  zgodny z założonymi w ramach projektu działaniami? (0-3 pkt)
 5. Ocena atrakcyjności projektu – czy projekt jest ciekawy, czymś się wyróżnia? (0-2 pkt).

Potrzebujesz wyceny szkolenia dla seniorów? Masz pytania? Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także