Home dotacje InwestorJA – inwestujemy w nowe pokolenia!

InwestorJA – inwestujemy w nowe pokolenia!

Fundacja Empiria i Wiedza rozdysponuje 550.000 zł wśród grantobiorców programu InwestorJa, którzy mają pomysł, jak rozwijać kompetencje społeczne młodych ludzi. Celem Konkursu jest realizacja programów edukacyjnych związanych z kształtowaniem młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Do wygrania jest nawet 25.000 zł. A co najważniejsze – wnioskodawcy nie muszą posiadać wkładu własnego!

InwestorJa

InwerstorJa - logoInwestorJa to program grantowy Fundacji Empiria i Wiedza. Organizatorzy będą promować programy edukacyjne związane z kształtowaniem kompetencji 4K – komunikacja, krytyczne myślenie, kooperacja, kreatywność. Odbiorcami tych projektów mają być młodzi ludzie ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.

Program ma na celu przede wszystkim zapewnić im lepszy start w dorosłe życie i pomóc odnaleźć się w każdej sytuacji poprzez rozwój kompetencji społecznych, takich jak:

 • umiejętność nawiązywania relacji z innymi,
 • podejmowanie konstruktywnych interakcji z otoczeniem,
 • praca w  zespole,
 • negocjacje i wywieranie wpływu społecznego,
 • umiejętność autoprezentacji.

Kto może wziąć udział w programie

Program InwestorJa jest skierowany do:

 • bibliotek publicznych,
 • domów kultury,
 • fundacji,
 • stowarzyszeń,
 • jednostek samorządu terytorialnego (np. gminy),
 • publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

WykrzyknikW tegorocznej edycji programu o dofinansowanie mogą ubiegać się również podmioty, które otrzymały dofinansowanie w I edycji konkursu.

Zakres zadań możliwych do realizacji

Czas trwania realizowanych projektów wynosi minimum 90 dni, maksymalnie 184 dni, czyli od 3 do 6 miesięcy.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 1. organizację, przygotowanie i realizacje warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych;
 2. zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym projektem;
 3. wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne;
 4. porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
 5. zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
 6. koszt wyposażenia nieprzekraczający kwoty 3 000 zł brutto;
 7. koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1 000 zł brutto;
 8. koszt wynagrodzenia koordynatora projektu nieprzekraczający kwoty 2 000 zł brutto.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na wycieczki, wyjazdy czy kolonie.

Łączny budżet projektu nie może przekraczać 25 000 zł. Nie jest wymagany wkład własny!

WykrzyknikRealizacja projektów powinna odbywać się stacjonarnie lub hybrydowo – przy założeniu, że minimum 70% działań skierowanych do uczestników projektu odbywa się stacjonarnie, a maksymalnie 30% online.

Pomysły na projekty

Zorganizuj warsztaty techniczne dla młodzieży

Nowe technologieNastolatki poruszają się w mediach społecznościowych bez żadnego problemu. Nauka od podstaw nie ma więc większego sensu. Ale może możemy zainspirować ich, aby zobaczyli w nowych mediach swoją przyszłą pracę? Albo żeby wykorzystywali czas spędzony w sieci efektywnie, publikując np. własne podcasty? Warto zorganizować dla nich warsztaty, dzięki którym staną się prawdziwymi specjalistami!

Proponujemy warsztaty:

 • Warsztaty fotograficzne dla młodzieży: jak dobrać zdjęcia, aby poprawić swoje zasięgi w mediach społecznościowych.
 • Podcasty na podstawie książki – praktyczny warsztat dla młodzieży.
 • Jak wykorzystać druk 3D w bibliotece? Warsztatowe zajęcia dla młodzieży.

Warsztaty „na przyszłość”

CVWspaniale, że organizatorzy w celach programu ujęli zdolność autoprezentacji. To tak ważna sprawa w dzisiejszym świecie! Szkoła nie jest w stanie zapewnić młodym ludziom zajęć, podczas których dowiedzieliby się jak pisać CV, jak prezentować się podczas rozmów rekrutacyjnych. Nasi specjaliści mogą opowiedzieć o tym podczas warsztatów: Kariera, gotowi, start! Warsztaty tworzenia CV i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zobacz jak wygląda takie szkolenie!

27 października 2022 spotkałam się z młodzieżą ze szkoły w Jastrzębiu-Zdroju na warsztatach „Kariera, gotowi, start! Warsztaty tworzenia CV i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”. Zajęcia zorganizowali bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach dofinansowania przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJA”. Młodzi uczestnicy dowiedzieli się, jak wygląda obecnie rynek pracy, jak aplikuje się o pracę i – co najważniejsze – jak wybrać swoją drogę zawodową.

Warsztaty rozpoczęły się od przeglądu aktualnych trendów i rozmowy o najpopularniejszych obecnie zawodach. Uczestnicy zastanawiali się, czy woleliby wybrać swoje zajęcie kierując się pasją, czy pieniędzmi.

 

Wspólna gra jako pretekst do budowania relacji

GryKto z młodych użytkowników smartfonów nie grał w gry, np. w PokemonGO? Ale na pewno nie każdy miał okazję tworzyć własne gry! Zaproś nastolatki do swojej instytucji i daj im szansę stworzyć mobilną grę terenową, opartą na lokalnej historii albo na fabule książki. Wspólne warsztaty to nie tylko rozwój technicznych umiejętności projektowania gry. To także praca zespołowa, podczas której każdy ma swoją rolę, swoje miejsce w projekcie.

Zorganizuj warsztaty tworzenia gier w Twojej instytucji:

 • Projektowanie mobilnych gier typu Pokemon GO – warsztaty dla uczniów i młodzieży.
 • Od opowieści do gry, czyli jak zaadaptować fabułę książki na potrzeby mobilnej gry miejskiej.
 • Gry terenowe w zachowaniu dziedzictwa lokalnego i kultywowaniu pamięci historycznej. Praktyka, techniki, oprogramowanie.

Komfort psychiczny

PsychologiaMłodzi ludzie często zmagają się ze swoimi problemami: z hejtem w sieci, z relacjami z rówieśnikami w szkole. Boją się o swoją przyszłość, że nie będą wystarczająco dobrzy w życiu i pracy. Te lęki narosły szczególnie w czasie pandemii i lockdownu. Obecnie nastolatki uczą się na nowo jak tworzyć zdrowe relacje i budować swoją pozycję w grupie.

Proponujemy warsztaty z psychologiem:

 • Mądre emocje – nauka samokontroli i samoregulacji – warsztaty dla młodzieży.
 • Bezpieczeństwo w sieci – 15 podstawowych zasad.
 • Przeciwdziałanie cyberprzemocy i mowie nienawiści. 

 

Ocena

Ocenie będą podlegać przede wszystkim:

 • przydatność i potrzeba projektu,
 • sposób jego realizacji i jego atrakcyjność dla odbiorców,
 • możliwość realizacji (zasoby instytucji),
 • konstrukcja budżetu.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w generatorze na stronie: generator.empiriaiwiedza.pl do 31.03.2023 r. do końca dnia.
Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
Wyniki zostaną opublikowane do dnia 8.05.2023 r. na stronie organizatora.

Masz pomysł na projekt do programu InwetorJa? Chętnie pomożemy Ci w jego realizacji.

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także