Home dotacje Konkurs grantowy „Słodkie łączy – Dobre Działania”

Konkurs grantowy „Słodkie łączy – Dobre Działania”

Słodkie łączy – Dobre Działania to nazwa konkursu grantowego, którego organizatorem jest Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o., firma znana przede wszystkim jako producent cukru Diamant. Grant mogą otrzymać instytucje, a także osoby prywatne, które działają na rzecz lokalnej społeczności. Aktualna edycja konkursu trwa do 31 sierpnia, a nagroda to 3 tys. zł. Dowiedz się, jak zdobyć te środki!

Dobre Działania, czyli działania na rzecz lokalnej społeczności

Celem konkursu jest wsparcie realizacji ciekawych inicjatyw dla lokalnej społeczności. Inicjatywy te powinny charakteryzować się walorami artystycznymi, kulturalnymi, kulinarnymi, krajoznawczymi, edukacyjnymi, rekreacyjno-sportowymi, obywatelskimi i/lub historycznymi.

W konkursie można zgłosić więcej niż 1 inicjatywę! Na stronie konkursu organizator podpowiada możliwe działania. Mogą to być np. warsztaty dla dzieci, zajęcia dla seniorów, wydarzenie sportowe lub wsparcie działań Koła Gospodyń Wiejskich.


Pomysły na projekty

Aktywizacja lokalnej młodzieży
Baner: szkolenia młodzież

Sprawdź tematy pozostałych szkoleń!

Młodzież z reguły świetnie orientuje się w mediach społecznościowych i nie ma problemów z poruszania się po cyfrowej rzeczywistości. Natomiast przydatna może okazać się dla nich bardziej specjalistyczna wiedza. Warto zorganizować warsztaty, podczas których młodzież zdobędzie nowe umiejętności – nauczy się obrabiać cyfrowe zdjęcia, nagrywać podcasty (np. o lokalnej historii) lub pozna bliżej technologię druku 3D.

Przykładowe warsztaty dla młodzieży:

Inicjatywy dla seniorów
Seniorzy

Sprawdź tematy pozostałych szkoleń!

Coraz więcej seniorów, odsuniętych od aktywności zawodowej, liczy na społeczne wsparcie w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, i edukacyjnych. Instytucje kultury jako miejsca spotkań, wymiany myśli i kreatywnego spędzania czasy, są idealną przestrzenią dla rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w życiu społecznym lokalnej społeczności.

Proponujemy warsztaty dla seniorów:


Kto może wziąć udział w konkursie Dobre Działania?

W konkursie udział mogą wziąć zarówno osoby prywatne, jak również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywy do konkursu mogą zatem zgłaszać m.in. biblioteki, domy, centra i ośrodki kultury oraz koła gospodyń wiejskich.

wykrzyknikW regulaminie zaznaczone jest, że organizatorowi zależy szczególnie na wspieraniu tych inicjatyw, które będą realizowane w miejscach, gdzie znajdują się zakłady cukrownicze Grupy Pfeifer & Langen w Polsce. Warunek ten spełnią inicjatywy zgłoszone przez osoby oraz podmioty z:

 • Poznania
 • Środy Wielkopolskiej
 • Gostynia
 • Miejskiej Górki
 • Glinojecka

Ocena zgłoszeń konkursowych

Zgłoszone inicjatywy zostaną ocenione przez jury konkursowe. Jakie kryteria będą brane pod uwagę podczas oceny zgłoszeń do konkursu Dobre Działania? Dowiadujemy się tego z regulaminu. Planowane inicjatywy powinny:

 • być innowacyjne, oryginalne i atrakcyjne pod względem artystycznym lub merytorycznym;
 • odnosić się do zdiagnozowanych potrzeb lokalnej społeczności;
 • mieć pozytywny wpływ na rozpoznawalność regionu;
 • aktywizować lokalną społeczność (z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem);
 • posiadać potencjał rozwojowy.
 • Jury weźmie pod uwagę również styl i sposób prezentacji planowanej inicjatywy.

Terminy i sposób przesyłania zgłoszeń do konkursu Dobre Działania

Program podzielony jest na edycje. Każda z nich trwa trzy miesiące. Obecnie trwa nabór do V edycji programu.

 • edycja V – nabór do 31 sierpnia 2022 r.
 • edycja VI – nabór od 1 września do 30 listopada 2022 r.
 • edycja VII – nabór od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

W każdej edycji przyznane zostaną 4 nagrody. Laureaci konkursu będą ogłaszani w ciągu maksymalnie 60 dni od daty zakończenia danego naboru.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. Należy wypełnić wszystkie pola: jak najdokładniej opisać planowaną inicjatywę oraz uzasadnić, dlaczego nasze zgłoszenie powinno otrzymać nagrodę. Organizator zachęca, aby podawać linki do stron, gdzie będzie można dowiedzieć się więcej. W formularzu jest możliwość załączenia plików. Warto skorzystać z tej możliwości, aby przesłać zdjęcia lub filmy. Jak zostało zaznaczone wyżej, jury będzie brało pod uwagę także styl i sposób prezentacji planowanej inicjatywy!

Masz pomysł na inicjatywę do konkursu „Słodkie łączy – Dobre Działania”? Chętnie pomożemy Ci w jej realizacji.

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola Batruch: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także