Home dotacje Kultura-Interwencje 2023

Kultura-Interwencje 2023

Trwają nabory do programu dotacyjnego Kultura-Interwencje 2023, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Przeczytaj o zasadach programu, podstawowych kryteriach oceny wniosków i poznaj nasze pomysły na działania, które możesz zrealizować w swojej instytucji. Do końca naboru pozostało już tylko 2 tygodnie! Ale warto podjąć wyzwanie i złożyć wniosek. Do zdobycia jest nawet od 5 do 150 tysięcy złotych!

Cel programu

Cytując regulamin programu Kultura-Interwencje, celem programu jest:

tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Program jest skierowany do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Mogą wziąć w nim udział także koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Zadania w programie Kultura-Interwencje 2023

W ramach projektów realizowanych w programie Kultura-Interwencje 2023 można organizować:

 1. wydarzenia kulturalne o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy (wraz z katalogami), konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, happeningi, spektakle teatralne, działania edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;
 2. konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, badania praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;
 3. rekonstrukcje historyczne, uroczystości upamiętniające postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

WykrzyknikUWAGA: W porównaniu z zeszłorocznym regulaminem zniknął zapis o możliwości organizacji przedsięwzięć edukacyjno-animacyjnych opartych na współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowych, służących wymianie doświadczeń, budowaniu lokalnych partnerstw oraz podnoszeniu kompetencji kadr kultury i nauczycieli w zakresie edukacji kulturowej.

Realizacji powyższych zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, wydanie publikacji, albo przygotowanie aplikacji mobilnej.

Kultura Interwencje 2023

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie między innymi:

 • honorariów,
 • kosztów związanych z dostosowaniem działań do osób ze szczególnymi potrzebami,
 • zakup materiałów* i wynajem sali/wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,
 • kosztów transportu i zakup biletów na wydarzenia,
 • poligrafii i kosztów publikacji,
 • zakup praw autorskich lub licencji*.

*W regulaminie znajduje się także – zmieniony w stosunku do zapisu z 2022 roku – zapis o ograniczeniach dotyczących zakupu materiałów i licencji.

WykrzyknikZakup środków trwałych jest dozwolony niezależnie od ich wartości jednostkowej.

Zakup wartości niematerialnych jest możliwy do kwoty 10.000 zł brutto.

 

Ocena wniosków

Kryteria oceny zawsze są dużą wskazówką! Twój wniosek będzie oceniany pod kątem wartości:

 • merytorycznej (w tym ocena formy i spójności zadania)
 • społecznej (wyrównywanie szans w dostępie do kultury i uwzględnienie uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami, wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności,  dobór działań pod kątem grupy odbiorców)
 • organizacyjnej (realność budżetu i harmonogramu, doświadczenie organizatora i jego doczesna współpraca z NCK)

Przeczytaj artykuł: Kultura-Interwencje – analiza kryteriów oceny wniosku ➜

Składanie wniosku

Wnioskowana kwota może wynosić od 5 do150 tys. zł. Wymagane jest 25% wkładu własnego.

Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.

Wniosek należy złożyć do 13 marca 2023 r. w formie elektronicznej  w Systemie Obsługi Programów (SOP) NCK.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny. Good Books nie jest operatorem konkursu „Kultura-Interwencje 2023”. Operatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury. Oficjalne informacje o programie znajdują się na stronie: nck.pl.

Dowiedz się więcej podczas webinarium!

Skontaktuj się z nami!

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także