Home dotacje Patroni Roku 2020 i Generacja 6.0 – programy grantowe

Patroni Roku 2020 i Generacja 6.0 – programy grantowe

Masz pomysł na działanie, ale nie możesz pozwolić sobie na wkład własny? Dwa programy grantowe, do których można składać wnioski do lipca, umożliwiają uzyskanie funduszy na organizację szkoleń, tworzenie gier i inne innowacyjne projekty edukacyjne! Zobacz zasady programów i poznaj nasze pomysły.

Patroni Roku 2020

Program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „Patroni Roku 2020” jest skierowany do organizacji non-profit. Ma na celu uhonorowanie i umocnienie historycznego znaczenia określonych elementów polskiej kultury, takich jak:

 • postaci: Święty Jan Paweł II, Hetman Stanisław Żółkiewski, Leopold Tyrmand, Roman Ingarden, Jan Kowalewski oraz Ojciec Józef Maria Bocheński,
 • wydarzenia: Bitwa Warszawska i Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku,
 • dziedzina: fizyka.

Ponadto projekty muszą zakładać innowacyjne wykorzystanie środków komunikacji na odległość.

Dostępne są dwa koszyki grantowe:

 • od 1000 zł do 19 999 zł (bez wkładu własnego). Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8,
 • od 20 000 zł do 30 000 zł (wkład własny w wysokości 20% całości kosztów projektu). Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5.

Sugerowane formy działań obejmują m.in.: warsztaty, webinaria, aplikacje mobilne, promocję w Internecie oraz inne innowacyjne projekty. Więcej pomysłów i inspiracji znajdziecie w artykule na stronie Good Games.

Wnioski należy wysyłać do 5 lipca 2020 r.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie  https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/.

Generacja 6.0

W konkursie Fundacji BGK mogą wziąć udział instytucje non-profit, które mają pomysł na działania dla grupy wiekowej 60+ w obrębie małych gmin (do 25 tysięcy mieszkańców). Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej oraz rozwój zainteresowań kulturalnych. Projekt powinien zakładać cykliczność działań i trwać minimalnie 4  miesiące i maksymalnie 6 miesięcy. Datą początkową jest 4 stycznia 2021 a ostanie działania powinny zakończyć się w dniu 30 czerwca 2021.

Na realizację projektu instytucja może uzyskać 15 tysięcy zł brutto bez wkładu własnego.
Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • zajęcia, kursy lub warsztaty o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym,
 • wydarzenia kulturalne, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 złotych brutto,
 • usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
 • koordynację projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
 • porady specjalistyczne,
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu.

W konkursie zwycięży maksymalnie 30 projektów, a ocenie będzie podlegać przydatność projektu, stopień zaspokojenia potrzeb grupy docelowej i długoterminowy potencjał projektu.

Termin składania wniosków upływa 17 lipca.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/ 

Zobacz także