Home dotacje Promocja czytelnictwa i Edukacja kulturalna – programy MKDNiS

Promocja czytelnictwa i Edukacja kulturalna – programy MKDNiS

Pozostały jeszcze dwa tygodnie na składanie wniosków do programów MKDNiS! Biblioteki mają szansę otrzymać pieniądze w przynajmniej kilku z nich. Oprócz Partnerstwa dla książki, o którym pisaliśmy ostatnio  w artykule Partnerstwo dla książki 2021 – wszystko co musisz wiedzieć + skrócony regulamin do druku! warto zapoznać się także z zasadami kilku innych programów. Mamy tu na myśli szczególnie dwa: Promocja czytelnictwa i Edukacja kulturalna.

Programy MKDNiS 2021 – zmiany

W związku z obecną sytuacją pandemii i reżimu sanitarnego w programach MKDNiS* pojawiło się kilka istotnych zmian. Przede wszystkim:

 • możliwość realizacji i finansowania zadań online. W kosztach kwalifikowanych znalazły się takie działania jak np. przygotowanie gier internetowych, zakup materiałów do archiwizacji czy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (WCAG 2.1).
 • zakup środków trwałych potrzebnych do realizacji działań online,  takich jak mikrofon lub kamera (wydatek ten nie może przekraczać 10% wszystkich kosztów działań online ponoszonych w ramach dotacji)
 • brak wkładu własnego. W ogólnym regulaminie znajduje się zapis o możliwości sfinansowania 100% kosztów projektu w ramach dotacji, jednak z dalszej części (oraz z wypowiedzi pracowników ministerstwa) wynika, że wkład własny jest preferowany, tj. dodatkowo punktowany.

*MKDNiS – od 6 października 2020 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Promocja czytelnictwa

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie. Akceptowane są zadania 1-roczne oraz 2 i 3-letnie (suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu programu).

Zakres finansowania obejmuje realizację zadań szczególnie skierowanych do dzieci, młodzieży i grup nieczytających, takich jak:

Działania w formie online mogą przybrać formę:

 • działań kreatywnych i edukacyjne, w szczególności takich jak: warsztaty, webinaria, kursy elearningowe, wideoblogi i podcasty;
 • wydarzeń kulturalnych/artystycznych online z zakresu programu, w szczególności: konkursy, czytania, spotkania z twórcami/artystami, udostępniania przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami;
 • tworzenia i modernizacji stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych;

Uwaga! W przypadku tego programu Ministerstwo kilkukrotnie podkreśla wymogi, które powinien spełniać Wnioskodawca:

 1. Od Wnioskodawcy wymaga się doświadczenia, które zagwarantuje stabilność finansową i organizacyjną.
 2. Istotna jest jego zdolność do nawiązywania współpracy z innymi partnerami na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 3. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Wnioskodawca powinien się zatem skupić na wysokiej wartości merytorycznej projektu i połączyć ją z potencjałem komercyjnym.

Zastanawiasz się jak zorganizować swój projekt online? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Organizacja wydarzen onlinePobierz skrócony regulamin programu Promocja czytelnictwa z podkreślonymi słowami kluczowymi TUTAJ:Promocja czytelnictwa

Edukacja kulturalna

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie. Akceptowane są zadania 1-roczne oraz 2 i 3-letnie.

W ramach dotacji można realizować:

 • projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych;
 • przedsięwzięcia oparte na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych;
 • zadania podnoszące kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierające komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności;
 • tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”

Zobacz nasze pomysły na spotkania dla czytelników, kliknij tutaj!

Wszystkie te zadania mogą odbywać się w formie wydarzeń online. Maksymalna kwota dotacji to 500.000 zł.

W przypadku tego programu również punktowana jest współpraca z różnymi grupami społecznymi i instytucjami, wykorzystanie nowych technologii, a przede wszystkim cel, czyli budowanie świadomości kulturowej, w szczególności w kontekście rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych.

projekt good gamesZainspiruj się: kilkudniowe warsztaty z młodzieżą i stworzenie gry na temat odzyskania niepodległości z okazji 11 listopada. Projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice, Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Czytaj więcej >

Pobierz skrócony regulamin programu Edukacja kulturalna z podkreślonymi słowami kluczowymi TUTAJ:Edukacja kulturalna

Nie masz wciąż pomysłu albo nie wiesz jak go sprecyzować? Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu i zorganizowaniu działań online? Napisz lub zadzwoń do nas, spróbujemy Ci pomóc: goodbooks@goodbooks.pl, tel: 530 752 569 lub 692 811 201.

Chcesz skonsultować gotowy wniosek? Skorzystaj z konsultacji online na dotacjedlakultury.pl.

 

Zobacz także