Home dotacje Program „Rozgrzewamy Polskie Serca”

Program „Rozgrzewamy Polskie Serca”

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Rozgrzewamy polskie serca”. To szansa na zdobycie nawet 40 tys. złotych dla bibliotek, które chcą pielęgnować lokalne tradycje i historię. Dowiedz się, jak aplikować i co możesz zyskać!

 

„Rozgrzewamy polskie serca” – cele programu

Polska lokalna ma naprawdę wiele do zaoferowania, jednak nie zawsze promowanie tego, co wyjątkowe w naszej najbliższej okolicy, jest możliwe ze względu na ograniczenia organizacyjne, czy finansowe. Wraz z Fundacją PGNiG pragniemy zapewnić podmiotom w różnych regionach naszego kraju konkretne wsparcie w realizacji inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych oraz pomóc im w upamiętnianiu tradycji i miejsc pamięci dla przyszłych pokoleń.”

 

Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Głównym celem programu „Rozgrzewamy polskie serca” jest wsparcie działalności oświatowej i kulturalnej z naciskiem na integrację lokalnej społeczności wokół polskiej historii, tradycji i ważnych wydarzeń.

W ramach programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki z myślą o projektach z następujących obszarów:

 • kultura (w tym spektakle czy wydarzenia muzyczne lub filmowe)
 • opieka nad miejscami pamięci i ochrona zabytków (szczególnie związanych z przemysłem gazowniczym – wszak Ignacy Łukasiewicz, który jest patronem Fundacji PGNiG, wynalazł lampę naftową)
 • edukacja (ze szczególnym naciskiem na wątki historycznopatriotyczne oraz budowanie postaw obywatelskich)
 • rozwój i integracja lokalnych wspólnot i społeczności
 • kult religijny

W konkursie mogą brać udział:

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które nie są organami administracji publicznej lub im nie podlegają)
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • szkoły publiczne, przedszkola publiczne
 • związki wyznaniowe i ich organizacje

Terminy, wysokość dotacji i sposób złożenia wniosku

Łączna pula grantów w konkursie wynosi 1 000 000 zł. Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jeden projekt, na który można otrzymać aż 40 tys. zł dofinansowania. Wniosek wraz z kosztorysem należy złożyć on-line za pomocą Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej www.rozgrzewamypolskieserca.pl do 31 lipca 2021 r.

Składając wniosek należy wybrać jedną z kategorii grantowych:

 • mały grant (5-10 tys.)
 • średni grat (10-20 tys.)
 • duży grant (20-40 tys.)

Co ważne, w programie nie przewiduje się własnego wkładu finansowego ze strony wnioskodawców!

Wnioski będą rozpatrywane od 1 sierpnia do 14 września 2021 r, a wyniki zostaną ogłoszone do 15 września 2021 r.

wykrzyknikCzas na realizację projektu to 12 miesięcy od czasu otrzymania grantu. Otrzymany grant należy rozliczyć do 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

Sposób oceny wniosków

W pierwszym etapie wnioski zostaną ocenione pod kątem formalnym. Organizator będzie zwracał uwagę na:

 • terminowość złożenia wniosku
 • formę złożenia wniosku i jego kompletność
 • podmiot składający wniosek
 • wymagane załączniki
 • zgodność podanych danych ze stanem rzeczywistym

Przy ocenie merytorycznej pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • potrzeba realizacji projektu dla określonej społeczności lokalnej
 • jakość koncepcji (w tym formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie projektem)
 • zaangażowanie lokalnej społeczności
 • atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców

wykrzyknikZgodnie z regulaminem bardzo ważnym aspektem jest, aby projekty miały określony cel i rezultaty oraz były skierowane do konkretnej grupy odbiorców. Warto poświęcić dużo uwagi na precyzyjne określenie potrzeb lokalnej społeczności w odniesieniu do planowanych działań.

Na co można przeznaczyć środki? Pomysły na działania!

Pozyskane w ramach grantu środki można przeznaczyć na:

 • materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji projektu i wykorzystywane w działaniach projektowych
 • podróże, transport uczestników projektu, przewóz materiałów
 • promocję projektu
 • koszty administracyjne (w tym druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów)
 • wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa
Międzypokoleniowe warsztaty z historią lokalną w tle

Babcia z wnuczkąMłode pokolenie sprawnie posługuje się cyfrowymi narzędziami a internet jest dla jego przedstawicieli „środowiskiem naturalnym”. Z drugiej strony młodym ludziom brakuje wiedzy i doświadczenia seniorów – dziadków i babć, którzy mogą stać się wspaniałymi nauczycielami lokalnej historii. Ciekawym pomysłem na działania w ramach projektu są międzypokoleniowe warsztaty, podczas których seniorzy zdobędą umiejętności związane z nowymi technologiami, a młodzież z pierwszej ręki pozna lokalną historię.

Wybrane tematy szkoleń dla młodzieży i seniorów z oferty Good Books:

 • Edukacja regionalna w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenia lokalną historią
 • „Opowiedz mi babciu, opowiedz mi dziadku!” – jak robiąc ciekawe podcasty zachowywać dziedzictwo lokalne
 • Świadkowie historii – jak zbierać i upowszechniać historię mówioną w regionie. Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży
 • Dziadkowie piszą Wikipedię: seniorzy uczą patriotyzmu. Warsztat praktyczny

Przeczytaj relację ze szkolenia i dowiedz się, jak zainteresować młode pokolenia lokalną historią!

Polska kultura ludowa jako źródło współczesnych tradycji

Strój ludowyŚwięta to szczególne wydarzenia w życiu każdej społeczności. Pełnią funkcję integracyjną a poprzez odniesienie do tradycji przypominają o związkach z historią. Źródeł współczesnych tradycji poszukiwać należy w kulturze ludowej, w ramach której zawsze były one pielęgnowane. Wiele regionów Polski ma bogate tradycje regionalne, które warto kultywować i o nich przypominać. W ramach projektów finansowanych z programu „Rozgrzewamy polskie serca” można przybliżyć – szczególnie młodemu pokoleniu – materialne i niematerialne dziedzictwo polskiej kultury ludowej.  Nasze propozycje szkoleń można z powodzeniem połączyć z obchodami świąt w folklorystycznej oprawie.

Polski folklor, tradycje i kultura ludowa – wybrane szkolenia z oferty Good Books:

 • Słowiańskość w literaturze – o tradycjach w książkach współczesnych autorów
 • Polska kultura ludowa – tradycje i współczesność
 • Obrzędowość doroczna i rodzinna w Polsce – zwyczaje, święta i obrzędy
 • Wielkanocne zwyczaje – starsze niż się wydaje?

Poznaj więcej szkoleń z zakresu edukacji regionalnej w bibliotece ➜

Historia, patriotyzm i nauka przez zabawę

Komiksy W matniJak uczyć młode pokolenie o tradycjach i historii? Najlepiej w nowoczesny sposób! Projekt zakładający wykorzystanie komiksów i gier w celu budowania postaw obywatelskich ma duże szanse na zdobycie punktów za oryginalność.

Komiksy kojarzą się zwykle z opowieściami o amerykańskich superbohaterach. Powstaje jednak wiele komiksów o tematyce historycznej, które mogą stać się przyczynkiem do ciekawych warsztatów czy lekcji bibliotecznych.

Patriotyczne komiksy i gry – wybrane tematy szkoleń z oferty Good Books:

 • Patriotyczne komiksy dla dzieci i młodzieży: budowanie zbioru, akcje czytelnicze, pomysły na zajęcia dla grup
 • Komiksy patriotyczne. Jak wykorzystać komiksy w pracy edukacyjnej? Pomysły na warsztaty komiksowe z historii lokalnej
 • Komiksy historyczne. Od „Jaskółki” do „Bradla”, czyli różne strategie przedstawiania polskiej historii w komiksie.
 • Patriotyczne gry planszowe – rodzaje, autorzy, tematy. Co kupować żeby budować w młodych czytelnikach postawy obywatelskie?

Dowiedz się więcej o polskich komiksach historycznych! ➜

wykrzyknikŚwietnym pomysłem na przybliżenie młodzieży tematów związanych z lokalną historią, miejscami pamięci oraz dziedzictwem kulturowym są również patriotyczne i historyczne gry mobilne.

Gra mobilna ANODA
Terenowa gra "ANODA"
Gra mobilna Nadzieja
Gra mobilna "Nadzieja"
Gra mobilna ANODA Leopold GO
"Leopold GO" - gra mobilna

Dowiedz się, jak powstawała pierwsza w Rzeszowie gra miejska „Leopold GO” ➜

Gra mobilna „Nadzieja” z Białowieży – jak wyglądała codzienność zesłańców?

Kim był „ANODA”? Dowiesz się z terenowej i domowej gry mobilnej opracowanej przez Przystanek Historia IPN ➜

 

Zainteresował Cię jeden z naszych pomysłów, a może masz swój własny?

Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

  Zobacz także