Home dotacje Niepodległa (gra) w bibliotekach

Niepodległa (gra) w bibliotekach

Szukasz pomysłu na akcję związaną z odzyskaniem niepodległości? A może masz projekt, który wpisuje się w szeroko pojętą celebrację setnej rocznicy odzyskania wolności przez Polskę? Radzimy się pospieszyć, ponieważ już za kilka dni mija termin składania wniosków na ministerialne granty. Jest o co walczyć – w puli programu „Niepodległa” na 2020 rok znajduje się aż 6 mln zł, które mogą zostać przeznaczone także na… wspólne, warsztatowe tworzenia mobilnych questów historycznych i niepodległościowych!

Najważniejsze informacje o programie „Niepodległa” – z regulaminu:

 • ILE: wysokość dofinansowania od 10 tys. do 100 tys. złotych
 • ILE: Wkład własny 15%, ale im więcej tym lepiej, 25-30% powinno bardziej przekonać oceniających – program przewiduje dofinansowanie do 85% budżetu projektu.
 • KIEDY: termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 01.02.2020 r. do  20.11.2020 r.
 • KTO MOŻE: o dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” mogą ubiegać się:  samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)  oraz organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570).
 • PARTNERZY mile widziani ponieważ… dodatkowe punkty otrzymają projekty realizowane co najmniej z jednym ze wskazanych partnerów: archiwa państwowe;  przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;  uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);  instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą; Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały

Statystyka jest bezlitosna, zanim zdecydujesz się tworzyć wniosek, spójrz na mapę…Niepodległa

… najlepiej z atlasu historycznego do klasy 4 szkoły podstawowej :) Najważniejsze informacje, których nie znajdziesz w regulaminie programu… można odkodować analizując wyniki naboru z lat ubiegłych. Historia jest nieubłagana. Spora część terenów dzisiejszej Polski w latach 1918-1939 była najczęściej niemiecka. Co oznacza, że szanse na zorganizowanie w Waszej miejscowości wydarzenia osadzonego w historii lokalnej spadły właśnie do zera. Na 140 wniosków, które uzyskały dofinansowanie w 2019 r. jedynie 5%, czyli 7 wniosków pochodziło z województw, które przed wojną były poza granicami Polski. Jeszcze ciekawiej wygląda geografia przyznawania dotacji jeśli spojrzymy, które województwa są najbardziej premiowane – prawie 43% wniosków (60 wniosków), które otrzymały dotacje pochodziło z województwa mazowieckiego, głównie z Warszawy.

Zatem jeśli jesteś biblioteką lub inną instytucją kultury z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, sporej części warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i niektórych skrawków wielkopolski, opolszczyzny i kujawsko-pomorskiego to zastanów się, czy podejmować wysiłek. I nie piszemy tego żeby kogokolwiek zniechęcać, ale pomóc w urealnieniu swojej sytuacji.

Jeśli natomiast jesteście w tej szczęśliwej sytuacji, że Wasze instytucje są położone na terenach, które po 1918 r, weszły w skład II Rzeczypospolitej – polecamy dalszą część tekstu.

Program „Niepodległa” na 2020 – działaj lokalnie i mobilnie

Niepodległa

Główne założenia projektu przypadną do gustu pasjonatom lokalnej historii. Dodatkowo premiowane są wydarzenia i działania, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. W programie podkreślono wagę historii i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej, które to nierozerwalnie łączą się z tworzeniem historii narodowej. Co ważne, w szerokim spektrum działań obok wielkich projektów, nie zabrakło miejsca dla kameralnych wydarzeń, które mogą być realizowane przez każdą instytucję – bez względu na wielkość czy potencjał.

 

 

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

1) budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne,

2) upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskiwania i budowy niepodległego państwa polskiego,

3) upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.

Odzyskanie przez Polskę wolności i niepodległości stanowi wartość wspólną Polaków, dlatego sam projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Wspiera on zadania, których celem będzie wzmocnienie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań

Program „Niepodległa” zakłada dofinansowanie działań bez względu na ich wielkość – kwalifikują się zarówno duże przedsięwzięcia, jak i mniejsze projekty o charakterze regionalnym. Kluczem jest jedynie tematyka działań powiązanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Ze wszystkich kwalifikujących się działań polecamy szczególnie zwrócić uwagę na te które naturalnie można wpisać w działania biblioteki. Będą to projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu czyli m. in.: 

 • warsztaty,  
 • gry terenowe (miejskie), 
 • questy,
 • lekcje tematyczne, 
 • spacery tematyczne
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych.

Młodzież chce grać! Stwórzcie mobilne questy niepodległościowe Niepodległa Leopold-Go!

Mobilne questy historyczne i literackie szturmem wdzierają się do oferty bibliotek i instytucji kultury w Polsce. Nic dziwnego. Są to projekty atrakcyjne dla odbiorców bo wykorzystują edutainment, czyli naukę przez zabawę, idealnie w formie gry. Interesujące jest zarówno granie, jak i samo tworzenie gier, co daje pole do kolejnych działań. Dlatego też skupimy się na możliwościach, jakie dla biblioteki otwierają wyżej wymienione punkty.

Regulamin zakłada możliwość dofinansowania projektów edukacyjno-animacyjnych o szerokim spektrum szczegółów realizacji. Kluczem jest postawienie nacisku na “interakcję i współdziałanie”. Idealna wydaje się tu wypróbowana przez instytucje formuła warsztatów projektowania mobilnych questów historycznych i gier terenowych.

Warsztaty z tworzenia gier a Niepodległa

Sam temat gier miejskich jest wdzięcznym zagadnieniem warsztatowym. Gry realizowane za pomocą aplikacji ActionTrack świetnie sprawdzają się do wspólnego przygotowywania przez grupę. Stworzenie gry wymaga wykorzystania wielu talentów i pobudza kreatywność bez względu na wiek czy umiejętności techniczne. Pod wodzą koordynatora warsztatów powstaje scenariusz, całość fabuły, charakterystyka postaci i przebieg akcji, ale także oprawa graficzna i dźwiękowa. Gra edukacyjna nie może powstać bez dobrego researchu i porcji merytorycznej wiedzy. Dlatego też podobne warsztaty stanowią świetny pretekst do wspólnego działania młodzieży i starszych twórców. Warsztaty łączące pokolenia umożliwiają wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń, a międzypokoleniowy projekt łatwiej trafia do szerszego kręgu odbiorców.

Warto bazować na doświadczeniach innych instytucji, inspirując się na przykład niedawnymi działaniami  Ośrodka Kultury w Samborcu lub  Szkoły Podstawowej w Radlinie. Za każdym razem akcje wyzwalały potężną dawkę energii i pozytywnego zaangażowania, szczególnie widocznego wśród młodzieży. Jest to pomysł o tyle istotny, że włączenie w działania osób o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych (np. seniorów) czy współpraca grup stereotypowo nawzajem na siebie zamkniętych jest punktowana.

QR kod do gry o NiepodległejNamiot świętokrzyskiej brygady obrony terytorialnejUczestnicy gry na zewnątrzUczestnicy gry o Niepodległej

Gry miejskie to nie tylko dobra zabawa

Co ważne, gra terenowa to nie tylko świetna zabawa i dawka zdrowej rywalizacji. Mobilna rozgrywka wciąga i budzi silne emocje, przez co daje umożliwia podawanie wiedzy w atrakcyjny i przystępny sposób. Fabuła gry może zostać oparta na lokalnej narracji historycznej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby gracze wirtualnie poznali postacie, wydarzenia i miejsca istotne dla lokalnej, regionalnej i narodowej historii. Sama fabuła, wybór bohatera gry, czasu i miejsca akcji zależy jedynie od pomysłu twórców.

Z drugiej strony, terenowa gra miejska jest swoistym „szlakiem tematycznym i historycznym”, który prowadzi gracza przez wybrane miejsca na mapie. W trakcie rozgrywki, będąc w konkretnej lokalizacji, gracz może otrzymać porcję wiedzy merytorycznej, podanej za pomocą tekstu, obrazu, dźwięku czy nagrania. W trakcie zbierania materiałów do gry powstaje niemalże automatycznie lokalne archiwum, nie mówiąc już o mimowolnie przyswajanej wiedzy przez twórców gry. To od inwencji twórczej koordynatorów projektu zależy, czy zebrane materiały zostaną wykorzystane także poza grą.

Gry terenowe można zaprojektować w wersji mobilnej, wykorzystując narzędzie ActionTrack. Mobilna gra terenowa zaprojektowana na ActionTrack jest nowocześniejszą formą analogowej gry terenowej lub spaceru tematycznego.  Dzięki wykorzystaniu aplikacji można ją rozgrywać wiele razy.  Nie trzeba wcześniej drukować materiałów do zadań ani tworzyć list na zapisy drużyn. Uczestnicy bowiem od razu uzyskują dostęp do trasy i zadań. Aplikacja Action Track jest narzędziem stosunkowo prostym i intuicyjnym. Dzięki temu już po krótkim przeszkoleniu uczestnicy warsztatów mogą samodzielnie tworzyć grę – także w aspekcie technicznym.Niepodległa Piłsudski go

A może gra bez prądu, czyli planszówki w natarciu 

Nie samymi questami żyje człowiek. W ramach projektu “Pleszew dla NiepodległejBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie zorganizowała 8 listopada Turniej Gry Planszowej „Pleszewianie na drogach wolności”. 

Bibliotekarze zaprezentowali grę planszową, wydaną przez bibliotekę a sfinansowaną właśnie z programu Niepodległa. W grze rywalizowało ponad 50 uczniów ze szkół średnich powiatu pleszewskiego oraz samego Pleszewa.

Po raz pierwszy grę przetestowała Fundacja Twórców i Animatorów Kultury Trach wraz z wolontariuszami z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie. 

Okładka broszury Pleszewianie na drogach wolnościTworzenie gry w Pleszewiepraca nad projektem Niepodległa w PleszewieSpotkanie Niepodległa (gra) w bibliotece w Pleszewie

Pamiętajmy: termin składania wniosków upływa w dniu 9 grudnia o godzinie 15.59.

Jeżeli macie ciekawy temat na grę lub warsztat – zapraszamy do kontaktu tel. 609 365 220 lub info@goodgames.pl – pomożemy go z pasją zrealizować.

Wykorzystane zdjęcia: LeopoldGo, PiłsudskiGo, Akcja Grzmot – Skotniki – 15.11.2019.

Zobacz także