Home szkolenia Metody współpracy i budowanie partnerstw w bibliotece

Metody współpracy i budowanie partnerstw w bibliotece

18 listopada z przyjemnością poprowadziłam szkolenie “Metody współpracy i budowanie partnerstw” w Bibliotece Publicznej Gminy Ustronie Morskie. W pięciogodzinnym spotkaniu, oprócz bibliotekarek, udział wzięli zaproszeni przez nie partnerzy – kobiety,  reprezentujące zarówno sektor publiczny jak i pozarządowy. Podczas spotkania  rozmawiałyśmy  o współpracy, zasobach, ofercie i diagnozie. Szkolenie odbywało się w ramach projektu realizowanego w programie BLISKO.

Partnerstwo

Metody współpracy i budowanie partnerstw - Ustronie MorskieNa początku swoją uwagę skupiłyśmy na lokalnych partnerstwach. Podczas ćwiczeń powstała mapa biblioteki, odbiorców działań i współpracujących z instytucją organizacji. Okazało się, że partnerstwa biblioteki zazwyczaj są dwusektorowe: publiczno-pozarządowe. To zaś determinuje cel współpracy oraz pozycję i rolę biblioteki w danym projekcie. Poruszyłyśmy również temat metody animacji społeczności lokalnej, omawiając każdy z jej pięciu elementów: dobro wspólne, partnerstwa, diagnoza, wizja, korzyści społeczne.

Analiza SWOT

Metody współpracy i budowanie partnerstw - Ustronie MorskieNastępnie stworzyłyśmy analizę SWOT, określając mocne i słabe strony biblioteki oraz skupiając się na ich zarządzaniu. Wspólnie określiłyśmy szanse i zagrożenia wypływające z najbliższego otoczenia biblioteki w Ustroniu. Analiza tych danych pokazała, że ilość prywatnych przedsiębiorców w okolicy może być szansą do nawiązania nowych publiczno-prywatnych partnerstw. Wśród szans uczestnicy wykazali jeszcze na przykład dużą liczbę dzieci, które mogą stać się wdzięcznymi odbiorcami działań instytucji. Zagrożenia? Młodzież, która z przyczyn niezależnych od biblioteki wyjeżdża z Ustronia. Zatem energia włożona w ich edukację niekoniecznie przyniesie efekty w przyszłości.

Metody współpracy

Kolejnym punktem naszego szkolenia, było rozpoznanie procesu mapowania zasobów. Począwszy od utworzenia listy potencjalnych partnerów, ich analizę i wskazanie obopólnych korzyści, aż do ich selekcji i wyboru tych, których zaprosimy do budowania partnerstwa. Rozmawiałyśmy również o tym, że partnerstwo musi być dobrowolne, a każda ze stron utożsamiać powinna się z jego celami. Poruszyłyśmy również kwestię pojawiania się w partnerstwie ewentualnych konfliktów, a co za tym idzie wyboru drogi ku negocjacjom.

Podsumowując – budowanie partnerstw wymaga czasu, cierpliwości i konsekwencji. Ale warto! Każdy z partnerów jest potencjalnym pomysłodawcą i… odbiorcą (!) bibliotecznych usług.

Metody współpracy i budowanie partnerstw - Ustronie Morskie

Czy wiesz, że możesz przeprowadzić szkolenie “Metody współpracy i budowanie partnerstw” w swojej instytucji w ramach programu BLISKO? Chcesz dowiedzieć się, jak współpracować z partnerami i aplikować do programu dotacyjnego BLISKO? Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Asia: +48 530 752 569 , Ola: +48 537 449 555, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także