Home dotacje Infrastruktura bibliotek 2021-2025 edycja 2023

Infrastruktura bibliotek 2021-2025 edycja 2023

To już trzecia edycja programu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, który odbywa się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Biblioteki z małych miejscowości do 100 tys. mieszkańców mogą otrzymać dotację na budowę lub remont budynku. Ale głównym celem programu jest tak naprawdę wzmocnienie roli biblioteki w lokalnej społeczności i stworzenie warunków, aby instytucja stała się dla nich „trzecim miejscem”.

Dla kogo jest ten program?

W naborze mogą wziąć udział gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne*, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

*Dotacja może być przyznana bibliotece, która użytkuje obiekt na zasadach dzierżawy lub najmu.  Może być wykorzystana na sfinansowanie kosztów dotyczących powierzchni, urządzeń i instalacji wspólnie użytkowanych z innymi podmiotami. Jednak wnioskodawca musi mieć prawną gwarancję korzystania z budynku przez okres co najmniej 10 pełnych lat kalendarzowych po zakończeniu projektu, a także prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane w trakcie jego realizacji.

Jakie zadania mogą realizować biblioteki w ramach dotacji z programu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”?

Finanse z dotacji można przeznaczyć na budowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację bibliotecznego obiektu budowlanego wraz z jego wyposażeniem.

Projekt takich działań powinien wpływać pozytywnie na możliwość realizacji zadań biblioteki. Tj. rozwój i upowszechnianie wśród mieszkańców czytelnictwa, integracja społeczności lokalnej oraz tworzenie warunków dla zwiększenia uczestnictwa w kulturze różnych (pod względem grup wiekowych, poziomu wykształcenia czy grup zawodowych) członków społeczności lokalnych.

Zadanie musi być zakończone do 31 grudnia 2025 r.

Koszty kwalifikowane

Organizator konkursu wyróżnia koszty twarde i miękkie.

Koszty twarde: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, wykończeniowe i inżynieryjne; koszty zagospodarowania terenu oraz zakupu materiałów, urządzeń i wyposażenia + koszty transportu, montażu i ubezpieczenia.

Koszty miękkie (10% dofinansowania projektu): przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, realizacji zamówień publicznych, koszt inspektorów nadzoru, ekspertyz i opinii, obsługi inwestycji i inne koszty administracyjne.

Na realizację zadań przyznawane są wyłącznie w przedziale od 500.000 zł do 2.250.000 zł. Wymagany jest wkład własny na poziomie od 15% do 35%. Szczegóły w regulaminie >

Ocena wniosku

Projekt jest oceniany pod względem poprawy standardów w zakresie obsługi użytkowników biblioteki. Punkty otrzymają instytucje, które zaplanują utworzenie przestrzeni do pracy z dziećmi i z seniorami oraz pracownię komputerową. Punktowane są również rozwiązania dotyczące dostępności i energooszczędności budynku. Dodatkowo wnioskodawca musi zadeklarować, że utrzyma nowe standardy przez okres co najmniej 10 lat.

Składanie wniosku

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na realizację w jednej filii.

Nabór wniosków potrwa do 10 października przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej Instytutu Książki.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny. Good Books nie jest operatorem konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Operatorem konkursu jest Instytut Książki w Krakowie. Oficjalne informacje o programie znajdują się na stronie: instytutksiazki.pl.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz podpowiedzi? Skontaktuj się z nami!

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ola: +48 537 449 555, Ania: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także