Home dotacje Koalicje dla Niepodległej 2022

Koalicje dla Niepodległej 2022

Trwa nabór do drugiego programu dotacyjnego Biura Promocji Niepodległa: „Koalicje dla Niepodległej” 2022. Jest to dotacja przeznaczana na działania upamiętniające regionalne historie związane z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości. Instytucje kultury oraz ich partnerzy mogą pozyskać na ten cel do 30.000 zł.

Koalicje dla Niepodległej

Program „Koalicje dla Niepodległej” opiera się na kilku kluczowych założeniach. Projekty wnioskodawców muszą skupiać się na historii związanej z odzyskaniem niepodległości, przede wszystkim w kontekście regionalnym, lokalnym. Organizator wymaga, aby były one kierowane do szerokiej publiczności i wymagały aktywnego udziału odbiorców. Podjęcie współpracy jest konieczne nie tylko na tym poziomie. Wnioskodawca musi włączyć do organizacji projektu jeszcze dwie partnerskie organizacje, by wspólnie z nimi realizować swój projekt.

Pobierz regulamin programu Koalicje dla Niepodległej 2022

Kto może wziąć udział?

Wnioskodawcami programu mogą być samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Partnerskimi organizacjami mogą być m.in.: inne instytucje kultury, szkoły i uczelnie, firmy, spółdzielnie mieszkaniowe lub socjalne.

Na co przeznaczyć dofinansowanie?

Program „Koalicje dla Niepodległej” służy finansowaniu działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o lokalnych wydarzeniach, w szczególności z lat 1917-1922.

Kwalifikujące się działania to:

 1. projekty edukacyjno-animacyjne upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
 2. lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
 3. wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
 4. rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
 5. działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.

Należy pamiętać, aby wszystkie podjęte działania były oparte na interakcji i współdziałaniu z lokalną społecznością i partnerami projektu!

Stwórz grę miejską w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej”!

Czy wiesz, że gra terenowa jest najlepszą formą edukacji historycznej? Uczestnicy gry uczą się poprzez zabawę. Podróżując po terenie swojej miejscowości odkrywają miejsca pamięci i historie, które na zawsze zapadną im w pamięć.

Dzieje się tak dlatego, że uczestnicy są postawieni w sytuacji swoich bohaterów, będą musieli podejmować trudne decyzje i radzić sobie z różnymi przeciwnościami. Kiedy czas leci, a punkty decydują o zwycięstwie – trudno się nie emocjonować!

Jako Good Games mieliśmy już okazję tworzyć wiele gier dla beneficjentów programu „Koalicje dla Niepodległej”!
Zobacz przykłady:

 • Oni byli pierwsi – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozienicach
  Gra o sformowaniu Grupy Polskich Legionów i o jednostce, która ma ją uzbroić, wyżywić i zakwaterować.
 • Wiktoria Witosa – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie
  Uczestnicy gry poznają sylwetkę Wincentego Witosa – niezłomnego lokalnego patrioty, przywódcy ruchu ludowego walczącego o niepodległość i wyzwolenie narodu polskiego.
 • Niepodległa na Fali – Dom Kultury w Starych Babicach
  15 sierpnia 1920 roku w Ciechanowie, została przejęta radiostacja 4 armii sowietów. Dzięki temu, przez dwie doby radiostacja znajdująca się na warszawskiej Cytadeli, zagłuszała łączność między sztabem a 4 armią bolszewicką, co skutecznie wykluczyło ją z Bitwy Warszawskiej.
 • Akcja Grzmot – Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu, Stowarzyszenie „Nasze Skotniki”
  Dowódca Stanisław Grzmot udał się na rozpoznanie po gminie Samborzec i słuch o nim zaginął. Aby wstąpić do jego oddziału, ochotnicy muszą go znaleźć, a po drodze zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi ich spostrzegawczość, wytrwałość i zaangażowanie.

Kwoty

Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu w 2022 roku wynosi 1 mln zł. To mniej niż w 2020 roku, kiedy program miał budżet 2 mln zł.

Minimalna wnioskowana kwota to 5.000 zł, zaś maksymalna – 30.000 zł.

Wkład własny nie jest wymagany, jednak za jego uwzględnienie (min. 10% budżetu projektu) Wnioskodawca uzyskuje 2 punkty podczas oceny.

Uzyskanych środków finansowych nie można przeznaczyć na:

 • budowę tablic i pomników;
 • prace budowlane i remontowe;
 • uroczystości oficjalne organizowane lub współorganizowane przez władze samorządowe i wojewódzkie.

Ocena

Pisząc wniosek oczywiście warto wcześniej zapoznać się z tym, jakie będą kategorie jego oceny. To duża podpowiedź dla Wnioskodawcy, to także prawdziwa kopalnia słów kluczowych.

W przypadku programu „Koalicje dla Niepodległej” ocena jest dokonywana w skali od 0 do 100 punktów. Warto zwrócić szczególną uwagę na kategorie, takie jak:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (poparte diagnozą potrzeb lokalnej społeczności) – 20 pkt.;
 • twórczy i kreatywny sposób przedstawienia historycznych miejsc, postaci i wydarzeń – 25 pkt.;
 • stopień zaangażowania lokalnej społeczności w wykonanie zadania – 10 pkt.;
 • kierowanie działań realizowanych w ramach projektu do szerokiego grona odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe oraz różne środowiska – 5 pkt.

Składanie wniosku

Wnioski można składać do 16.05.2022 roku do godziny 15:59 w systemie Witkac.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Masz już pomysł na własny projekt? Możemy Ci pomóc?

  Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ania Krzykowska: +48 730 215 888, Ola: +48 537 449 555, Ania Jakubowska: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Zobacz także