Home dotacje Patriotyzm Jutra 2021

Patriotyzm Jutra 2021

Ruszyły nabory do trzeciego (obok Niepodległej i EtnoPolski), patriotycznego programu grantowego dla instytucji kultury! Patriotyzm jutra 2021 umożliwia sfinansowanie projektów z zakresu szeroko rozumianej edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy o historii Polski. W wymiarze ogólnopolskim lub lokalnym, stacjonarnie lub online.

Patriotyzm jutra

Patriotyzm Jutra to program dotacyjny, realizowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Operatorem programu jest Muzeum Historii Polski. W ostatnich 12 latach (2009-2020) dofinansowanie uzyskało ponad 1300 projektów, na kwotę 32 mln złotych. W samej ubiegłorocznej edycji programu (2020) Muzeum nagrodziło aż 120 projektów. Ze względu na sytuację pandemii wiele z nich zostało zrealizowanych online.

Patriotyzm jutra 2021 – cele, regulamin i przykładowe pomysły na projekty

Wydarzenie 11.02 o Patriotyzmie Jutra 202111.02 o godz. 10:00 weź udział w spotkaniu na temat tegorocznej edycji programu, które poprowadzi Marcin Skrabka! Opowie on o nowych zasadach, które pojawiły się w regulaminie i o wzorcowym wniosku, opublikowanym przez Muzeum Historii Polski. Omówi także różne patriotyczne projekty realizowane przez Good Books w ostatnich latach, a przede wszystkim pokaże przykładowe pomysły na realizacje w 2021 roku!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/860043448128710.

Zapisz się na webinarium: https://app.livewebinar.com/910-609-607.

Cele programu

 1. Budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków, poprzez upamiętnianie doniosłych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych. Ale również przedstawienie doświadczeń życia codziennego w przeszłości i wspomnień przodków, jako źródła polskiej tożsamości.
 2. Podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących niegdyś tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej.
 3. Przypominanie republikańskiej przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródło wartości, wzorów i inspiracji do działania, w tym angażowania się w działalność społeczną służącą dobru wspólnoty narodowej.
 4. Upamiętnianie ważnych momentów historii regionalnej i lokalnej, istotnych dla społeczności „małej
  ojczyzny”.

Budżet

Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 3 840 000 zł.

Minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi

  • 30 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku;
  • 70 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.

Wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają preliminarz kosztów w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT). Zaś wnioskodawcy, którzy mogą odzyskać lub rozliczyć VAT – w kwotach netto (czyli nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Kto może wziąć udział w programie?

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKDNiS oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych),
 • organizacje pozarządowe,
 • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich),
 • spółdzielnie socjalne.

Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne.

Zakres finansowania

 • działania edukacyjno-animacyjne oparte na współdziałaniu i interakcji, np. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne,
 • wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym,
 • działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii, dotyczącej głównie spraw społecznych i życia codziennego Polaków,
 • projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii,
 • tworzenie stron i portali internetowych popularyzujących wiedzę o historii, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie.

Ponadto beneficjenci mają obowiązek udostępniać bezpłatnie utwory powstałe podczas realizacji projektu przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania.

Pośród kosztów kwalifikowanych znalazły się koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dokumentacją/rejestracją zadania, zakupem praw autorskich/licencji lub wydaniem własnej publikacji.

Uwaga: ze środków programu Patriotyzm Jutra nie można finansować pomysłów, którym poświęcone są inne programy dotacyjne. Projekty o tematyce niepodległościowej powinny być kierowane do programu Niepodległa, zaś te związane z kulturą ludową – do programu EtnoPolska.

Dotacja nie może być przeznaczona także na prace remontowe, przedsięwzięcia sportowe i akcje charytatywne.

Jak możemy Ci pomóc przy Twoim projekcie?

Szkolenia z zakresu edukacji historycznejGry historyczneTworzenie stron historycznychTłumaczenie na język migowy

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zostaw swój numer telefonu, zadzwonimy!

   

  Kryteria oceny – wskazówka, na co powinieneś zwrócić uwagę!

  1. Ocena organizacyjna. Po pierwsze oceniane jest doświadczenie organizatora w realizacji podobnych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Dodatkowo za dotychczasową, udaną współpracę z Muzeum Historii Polski można uzyskać dodatkowe 5 z wszystkich 30 punktów w tym etapie.
  2. Ocena merytoryczna. Punkty w tej kategorii otrzymają projekty, które podejmują tematy historyczne dotychczas nieznane lub mało rozpoznane w powszechnym odbiorze. Punkty uzyskuje się również za niestandardową formę przekazu i zastosowanie interaktywnych i opartych na współdziałaniu form edukacyjnych, a także możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności lub wiedzy historycznej w praktyce.
  3. Ocena społeczna. Punktowana jest współpraca z innymi podmiotami oraz projektowanie działań dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, mających utrudniony dostęp do kultury.

  Składanie wniosku

  Tegoroczny nabór wniosków odbywa się poprzez system https://formularze.patriotyzmjutra.pl i zakończy się 3 marca 2021 roku o godzinie 23:59.
  Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 2 wnioski w programie.

   

  Zobacz także