Home inne Mobbing i mowa nienawiści – jak reagować i chronić zespół?

Mobbing i mowa nienawiści – jak reagować i chronić zespół?

Komunikacja w zespole, która nacechowana jest agresją, konfrontacjami, przemocą, nie jest łatwym tematem. Jednak znajomość objawów mobbingu i mowy nienawiści jest niezbędna, aby zespół mógł się bronić a kadra zarządzająca adekwatnie reagować.

Zdrowy egoizm

Aby poradzić sobie z agresywną komunikacją, bierną agresją, bądź przemocą w miejscu pracy, trzeba skoncentrować się na… sobie! Tylko jasne rozpoznanie i nazwanie własnych granic i tego, co one w praktyce oznaczają w miejscu pracy, poznanie swoich przekonań na własny temat, mechanizmów reagowania w sytuacjach stresowych, własnego stylu komunikowania się, zwłaszcza w sytuacjach związanych z konfrontacją, może być skutecznym lekarstwem na mobbing, a przynajmniej sygnałem, że dzieje się coś złego.

szkolenie mobbingszkolenie mobbing

Mobbing – podstawowa wiedza

Temat mobbingu i mowy nienawiści przepracowaliśmy bardzo skrupulatnie z zespołem Miejskiej Bilbioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim 25 czerwca br. Pracowaliśmy w obszarze teorii, ale przede wszystkim praktyki własnej, zwłaszcza w zakresie:

  • rozpoznawiania symptomów mobbingu;
  • rozpoznania sytuacji prawnej w zakresie polskich przepisów Kodeksu Pracy, kodeksu karnego i cywilnego;
  • możliwości korzystania ze wsparcia Państwowej Inspekcji Pracy;
  • pogłębionej autoanalizy – Jakie zachowania i cechy pracowników i/lub przełożonych sprzyjają mobbingowi? Czy istnieje „profil sprawcy” mobbingu i co powinno wzbudzać naszą szczególną czujność?
  • reagowania na mobbing w miejscu pracy – po stronie pracodawcy, poszkodowanego i świadka mobbingu;
  • jak z pozycji osób decyzyjnych i zarządzających wspierać budowanie kultury organizacji odpornej na mobbing i mowę nienawiści;
  • jak kształtować komunikację w zespole, aby była wsparciem w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy.

Trudny temat

szkolenie mobbingTo szkolenie jest wymagające, bo dotyka osobistych doświadczeń zespołu, zwłaszcza w zakresie interakcji społecznych, które mogą być nieprzyjemne, bolesne, krzywdzące. To jest też szkolenie, które otwiera oczy – wzbudza refleksje na temat swoich zachowań, procesów grupowych i nieformalnych zależności. Ostatecznie, co chyba najważniejsze, to jest szkolenie, które daje siłę i poczucie sprawstwa, pomaga wychodzić z poczucia niemocy i braku wpływu. Jest praktyczne, bo tylko trening konkretnych kompetencji społecznych, pomocnych w zetknięciu z agresja i przemocą, może być skuteczną profilaktyką mobbingu i niezwykle istotnym elementem tworzenia silnej, zdrowej, empatycznej i prospołecznej organizacji.

Zobacz więcej szkoleń z zakresu psychologii dla bibliotekarzy od Good Books.

Chcesz zorganizować podobne szkolenie w swojej bibliotece? Skontaktuj się z nami: szkolenia@goodbooks.pl, tel. +48 530 752 569.

Zobacz także