Home dotacje 20 mln dla bibliotek – dotacje na projekty patriotyczne

20 mln dla bibliotek – dotacje na projekty patriotyczne

[AKTUALIZACJA]

Skończyliście składać wnioski do programów MKiDN dysponowanych przed Instytut Książki? Myślicie, że to koniec dotacji na kulturę na ten rok? Nic bardziej mylnego!

Trwają właśnie nabory do projektów patriotycznych, których beneficjentami mogą być biblioteki i instytucje kultury. Przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik na co warto aplikować w lutym i marcu. Zachęcamy do wnioskowania o środki na realizację swoich pomysłów i przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje niezbędne do złożenia prawidłowych aplikacji. Nie wszędzie trzeba mieć wkład własny. Jeśli jednak brakuje Wam wkładu własnego, piszcie do nas na wkladwlasny@goodbooks.pl. Pomożemy znaleźć sponsorów, którzy go pokryją.

Poniżej znajdziecie aktualne dotacje na projekty patriotyczne 2018 wraz z opisami, warunkami i terminami zgłoszeń. Na końcu zdradzamy kilka pomysłów na wnioski, dlatego radzimy dotrwać z lekturą do ostatniej kropki.

 


Dlaczego warto aplikować do programów patriotycznych?

Do pozyskania są naprawdę duże środki, z których można sfinansować wiele inicjatyw i pomysłów. Dwa programy, które będą realizowane w tym roku to aż 14 mln złotych z budżetu państwa, a do tego należy doliczyć jeszcze pieniądze z Fundacji BGK na projekty w ramach „Na 100 Niepodległa”.

Co ciekawe, nie wszyscy chcą po nie sięgać…

Na początku października 2017 r. biuro programu „Niepodległa” ogłosiło, że nie rozstrzygnie konkursu „Koalicje dla Niepodległej” z powodu… zbyt małej liczby aplikacji. Skoro zainteresowanie jest niewielkie, warto pochylić  się nad tymi możliwościami i działać, kiedy konkurencja śpi. Organizatorzy konkursu właśnie przyznali nową pulę pieniędzy – 6 mln zł!

Dotacje na projekty patriotyczne mają duży potencjał, bo pozwalają realizować wiele inicjatyw i działań. Ich tematyka wcale nie musi być trudna ani nudna – wszystko zależy od dobrych pomysłów! Jeśli Wam ich brakuje, zawsze możecie liczyć na Good Books :)

 


 „Niepodległa” – nowe informacje

W 2018 roku wypada setna rocznica niepodległości Polski. Kilka dni temu ogłoszono nowy nabór na dofinansowania w ramach programu „Niepodległa” – tym razem o budżecie 6 mln zł.

Programowi przyświecają konkretne wartości: wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka, które „wzmacniają wspólnotę w oparciu o polską tradycję państwową”. Żeby otrzymać pieniądze na swój projekt, trzeba skonstruować go dokładnie w oparciu o te założenia!  Opisując swój pomysł, musimy się do nich wyraźnie odnieść.

Na co można dostać dofinansowanie?
 • Festiwale, koncerty, spektakle
 • Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
 • Tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych
 • Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy
 • Wystawy wraz z katalogami
 • Publikacje

Idea programu jest prosta – Polacy mają włączyć się w tegoroczne obchody i mieć świadomość tej wyjątkowej rocznicy. Realizowane działania powinny edukować, upowszechniać wiedzę o odzyskaniu niepodległości i pielęgnować wspólną pamięć obywateli. Chociaż brzmi to bardzo poważnie, chodzi o wspólne świętowanie oraz dumę i radość rodzące się z wolności i niezależności.

Pamiętajmy by realizować te cele z uwzględnieniem historii naszego regionu – w mikro skali można uchwycić wielkie procesy i jeszcze lepiej się im przyjrzeć. Organizatorzy „Niepodległej”  „chcą wzmacniać poczucie wspólnoty lokalnej i państwowej”, więc szukanie śladów ogólnopaństwowej historii w najbliższym środowisku jest właściwym podejściem.

Zadania powinniśmy realizować we współpracy z partnerami, których organizator wymienia w regulaminie – są to archiwa państwowe, szkoły i uczelnie, firmy, kościoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, IPN.  Nawiązujmy relacje w naszym środowisku, budujmy synergię i starajmy się łączyć siły, tak aby efekty naszych projektów były jak najlepsze.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Przygotowując aplikację, pamiętajmy że część naszych pomysłów może być wyłączona z finansowania. Nie możemy np. dostać pieniędzy na digitalizację zbiorów, zakup środków trwałych (w tym oprogramowania), imprezy masowe, kampanie społeczne ani realizację filmów. Środków na takie zadania trzeba szukać gdzie indziej.

Minimalna kwota, o którą możemy wnioskować to 8.000 zł, a maksymalna to 150.000 zł. Nie może ona przekraczać 85% budżetu zadania.

Dotacje na projekty są też chętniej przyznawane, jeśli działania kierujemy do osób wykluczonych.

Kto może składać aplikować?
 • samorządowe instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe
Podsumowanie – „Niepodległa”


„Na 100 Niepodległa”

„Na 100 Niepodległa” to program prowadzony przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego skierowany do dzieci młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Program koncentruje się na zwiększaniu wiedzy historycznej, pobudzaniu postaw patriotycznych u młodych ludzi oraz angażowaniu w ten proces ich opiekunów.

Przystępując do niego musimy wybrać jedną ze ścieżek:

 • „projekty w zakresie wychowania patriotycznego w postaci zajęć lub warsztatów pokazujących znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększających wiedzę historyczną na temat Polski” – 55 projektów dostanie po 10.000 zł
 •  „przygotowanie imprezy jednorazowej lub imprez cyklicznych o charakterze patriotycznym” – 5 projektów dostanie po 120.000 zł

Oba zadania muszą mieć charakter patriotyczny i być skierowane do dzieci i młodzieży. W przygotowania warto włączyć rodziców i opiekunów uczestników albo seniorów korzystających z naszej biblioteki lub instytucji. Międzypokoleniowa współpraca będzie dodatkowo punktowana.

Pamiętajcie, że organizatorzy tego programu nie wymagają wkładu własnego!

Jeden podmiot może składać tylko jedną aplikację.

Podsumowanie – „Na 100 Niepodległa”:
 • Termin naboru: 31.03.2018 r.
 • Wyniki naboru: 04.05.2018 r.
 • Czas na realizację projektów: 01.07.2018 – 31.12.2018 r.
 • Formularz zgłoszeniowy: https://dotacje.fundacjabgk.pl/login
 • O programie: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/quot-na-100-niepodlegla-quot

 


„Kultura – Interwencje 2018”

Następny program, do którego można obecnie zgłaszać swoje projekty patriotyczne, tym razem organizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Budżet programu to aż 10 mln zł, jest więc o co powalczyć. Cele „Interwencji” są wyznaczone dość szeroko, a program pozwala na realizację zadań różnego typu („tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym”), ale znowu pojawiają się tu wątki dziedzictwa narodowego i historycznego. Wśród zadań kwalifikowanych znajdziemy upamiętnianie rocznic i jubileuszy, rekonstrukcje historyczne oraz uroczystości o charakterze patriotycznym.

Niewątpliwą zaletą programu jest szerokie spektrum działań, jakich mogą podjąć się wnioskodawcy. Regulamin dopuszcza realizację nagrań audio/video, papierowe publikacje, organizację szkoleń, festiwali, prowadzenie badań praktyk kulturalnych i wiele innych. To okazja dla tych, którzy nie mogli wnioskować o środki na takie inicjatywy w innych programach.

Za co można dostać punkty? Za wykorzystanie lokalnego potencjału i budowanie oraz wzmacnianie więzi z najbliższym otoczeniem lub za realizowanie projektu na terenach ubogich w działania kulturalne. Dokładne kryteria oceny wniosku znajdują się w regulaminie programu.

Dofinansowanie może wynosić do 75% budżetu zadania, a wnioskujemy o kwoty od 5.000 zł do 300.000 zł.

Program na charakter cykliczny. W ciągu roku odbywają się aż 4 nabory:

 • do 14 lutego 2018
 • do 15 maja 2018
 • do 16 lipca 2018
 • do 14 września 2018

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze.

Podsumowanie – „Kultura – Interwencje”:
 • Termin aktualnego naboru: 15.05.2018
 • Wyniki pierwszego naboru: 2 miesiące później
 • Formularz zgłoszeniowy: https://esp.mkidn.gov.pl/
 • O programie: http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/kultura-interwencje
 • Beneficjenci z 2017 roku: http://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/kultura-interwencje-2017-wyniki-

 

 „Patriotyzm Jutra” – nabór zakończony

Do 21-ego lutego 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie z programu „Patriotyzm Jutra”, którego operatorem jest Muzeum Historii Polski. Pieniądze są przeznaczone na promowanie wiedzy o historii naszego kraju i wyrabianie postaw patriotycznych w obywatelach. Twórcy programu chcą wzmacniać świadomość narodowego dziedzictwa oraz upowszechniać wiedzę o tradycjach – także tych solidarnościowych i wolnościowych. Chodzi o to, aby spojrzeć na historię Polski jak na źródło cennych wartości, postaw i przykładów, które mogą być dzisiaj wzorem lub inspiracją dla współczesnych. W ramach programu można również realizować zadania, w których odniesiemy się do tzw. „małych ojczyzn”, czyli naszej lokalnej spuścizny. Odkrywanie nowych źródeł wiedzy o historii najbliższego otoczenia i przywracanie pamięci o jego losach to także działania mieszczące się programie. Projekty mają mieć charakter edukacyjny i mogą być skierowane do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Należy pamiętać, że w ramach „Patriotyzmu Jutra” nie można organizować konferencji i sympozjów oraz imprez sportowych, wydawać czasopism, prowadzić prac remontowych ani realizować projektów, które polegają wyłącznie na dygitalizacji i archiwizowaniu materiałów (działanie te nie mogą być jedynym komponentem zadania).

O jakie pieniądze możemy się starać?

Program jest podzielony na dwa rodzaje dofinansowań:

 • 30.000 zł, jeśli wkład władny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku
 • 70.000 zł, jeśli których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku

Co istotne, jeden wnioskodawca może zgłosić dwa projekty w jednym naborze.

Jakich błędów się wystrzegać?

Pamiętajmy, że zgłoszony projekt nie może wyczerpywać się w formule, w jakiej prowadzony jest program „Niepodległa” na lata 2017-2021. Jeśli chcemy zorganizować działania wokół obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, startujmy właśnie do tego programu.

Podsumowanie – „Patriotyzm Jutra”:
 • Termin naboru: 21.02.2018 r.
 • Czas na realizację projektów: do 14.12.2018 r.
 • Formularz zgłoszeniowy: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/
 • Regulamin: http://muzhp.pl/files/upload/patriotyzm_jutra/regulamin_2018.pdf
 • O programie: http://muzhp.pl/pl/c/1532/patriotyzm-jutra
 • Beneficjenci 2017: http://muzhp.pl/files/upload/wyniki-_tabela_dofinansowane.pdf

 


Jak stworzyć projekt patriotyczny? Co wpisać?

Projekty patriotyczne nie muszą być realizowane wyłącznie przez osoby zajmujące się badaniem historii. Nasze dziedzictwo to bardzo szerokie pojęcie – może odnosić się do ogólnonarodowych wartości, jak i do środowiska lokalnego.  Na początek polecamy rozejrzeć się we własnym otoczeniu i poszukać w nim inspiracji do działania. Pamiętajcie, że dziedzictwo często odchodzi wraz z ludźmi, więc warto zainteresować się nowymi technologiami umożliwiającymi zapis dźwięku i obrazu. Często wokół siebie mamy naprawdę ciekawych, nieco zapomnianych bohaterów lat minionych, z którymi warto zrobić np. wywiad w formie video czy też podcastu.

Jeśli nadal nie macie pomysłu, polecamy zapoznać się z jubileuszami i ważnymi rocznicami, które wypadają w tym roku. W poprzednich latach dofinansowywano projekty, które się z nimi wiązały.

2018 ogłoszono rokiem:
Dotacje na projekty patriotyczne a gry:

Pokolenie Y i Z kocha smartfony i gry. Może warto więc wykorzystać narzędzia, które pomogą zapisać historię w innowacyjny sposób? Fińskie oprogramowanie edukacyjne do projektowania i przeprowadzania mobilnych gier miejskich Action Track może być dobrym pomysłem na projekt patriotyczny. Z jego pomocą można przygotować:

 • Szlaki tematyczne, które pozwalają odkrywać miejsca pamięci
 • Spacery śladami wybranej postaci historycznej
 • Grę miejską/terenową na postawie lokalnej historii, legendy lub wydarzenia
 • Interaktywną wystawę z kodami QR
 • Prezentację historii mówionej w przestrzeni miasta
 • Gamifikację powieści historycznych
 • Multimedialny pakiet edukacyjny

A może zrobić projekt z użyciem VR?  Okulary do wirtualnej rzeczywistości pomogą w tworzeniu obrazów przeszłości (panoramiczne stare zdjęcia, filmy) i przydadzą się przy robieniu zadań do gier miejskich, np. pokojów zagadek.

Powyższe propozycje to tylko przykłady na wykorzystanie smartfonów i nowych technologii w działaniach animacyjnych.  Specjaliści Good Books mogą też wesprzeć biblioteki i instytucje kultury w realizowaniu tradycyjnych gier planszowych. Nasi współpracownicy są mistrzami w ich projektowaniu i od lat szkolą laików z tajników tej sztuki. Na swoim pokładzie mamy także fachowców, którzy przy okazji projektu patriotycznego pomogą nagrać film, stworzyć podcast lub odtworzyć fragment dziedzictwa loklanego w postaci druku 3D lub fotografii.

Jeśli już zaczniecie pisać wniosek – śmiało przyślijcie go do naszej konsultacji. Chętnie pomożemy uporać się z trudnymi zagadnieniami formalnymi jak i merytorycznymi. W tej sprawie piszcie na dotacje@goodbooks.pl lub dzwońcie do nas.

Jeśli nadal nie macie pojęcia, jak zabrać się za ten temat, zapraszamy na szkolenie „Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne – metody pracy ze społecznościami lokalnymi i narzędzia cyfrowe służące kultywowaniu i zachowywaniu lokalnej historii.”

Pytania, wątpliwości? Piszcie na dotacje@goodbooks.pl

Powodzenia!

Zobacz także