Home szkolenia online Ochrona wizerunku w pracy bibliotekarza

Ochrona wizerunku w pracy bibliotekarza

Czym jest wizerunek osoby fizycznej? Jak organizować wydarzenia w bibliotece, żeby jednocześnie nie naruszać praw autorskich twórców? Kiedy można umieścić na stronie internetowej biblioteki zdjęcia uczestników spotkań autorskich? Dlaczego potrzebna jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku? I przede wszystkim jakie sankcje grożą bibliotece za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów? Na szkoleniu próbowaliśmy odpowiedzieć na te i o wiele więcej pytań.

O co chodzi z ochroną wizerunku?

Ochrona wizerunku w bibliotece webinarWizerunek podlega ochronie zarówno jako dobro osobiste, jak i jako przedmiot praw autorskich. W związku z tym nie można rozpowszechniać wizerunku danej osoby bez jej zgody. Z uwagi na organizowane w bibliotekach spotkania autorskie, lekcje biblioteczne oraz inne wydarzenia, rolą bibliotekarza jest podejmowanie takich działań, aby nie spowodować naruszenia wizerunku. 

Najważniejsze wnioski ze szkolenia to:

  1. Podstawowym warunkiem legalności rozpowszechniania wizerunku jest zgoda – jeśli bibliotekarz takową uzyska, może korzystać z wizerunku danej osoby poprzez na przykład publikowanie zdjęć, na których można rozpoznać uczestników wydarzeń, które odbywały się w bibliotece.
  2. Zgody nie trzeba pozyskiwać, jeżeli publikacja wizerunku dotyczy osób powszechnie znanych, bądź osób, których wizerunek stanowi szczegół większej całości.

Szkolenie online

Szkolenie o ochronie wizerunku w biblioteceKwestia ochrony wizerunku w pracy bibliotekarza rodzi wiele praktycznych wątpliwości, zwłaszcza w zakresie w jakim biblioteki korzystają z wizerunku osób uczestniczących w organizowanych przez nie wydarzeniach. Właśnie dlatego wraz z Biblioteką w Murowanej Goślinie zorganizowaliśmy szkolenie, podczas którego staraliśmy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z ochroną wizerunku. Ze względu na zdalną formę szkolenia, w związku z pandemią SARS-CoV-2, liczba uczestników przekroczyła 300 osób. Słuchali oni z uwagą Roksany Lejpamer z Kancelarii Prawnej SQUARE, która wyjaśniała wszystkie kwestie i odpowiadała na pytania odbiorców. Szkolenie trwało trzy godziny, w czasie których uczestnicy zadawali też wiele pytań. Poruszane były kwestie dotyczące:

  • pozyskiwania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, a także tego w jakiej formie powinna być odebrana taka zgoda?
  • jak należy robić zdjęcia podczas wydarzeń bibliotecznych, żeby nie naruszać prawa do wizerunku?
  • czy dziecko może wyrazić zgodę na rozpowszechnienie jego wizerunku?
  • jak wygląda kwestia ochrony wizerunku bibliotekarza?

Pojawiły się także problemy prawno-autorskie, takie jak na przykład możliwość publikacji okładki nowości wydawniczej na funpage’u biblioteki.

Wszystkich, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji zapraszamy na najbliższe webinarium!

24 maja, 09:00-14:00, online
Prawo autorskie w działaniach animacyjnych biblioteki
Prowadzący: Tomasz Szczurowski
płatne szkolenie 

Szkolenie z prawa autorskiego

Szkolenie jest organizowane przez Good Books we współpracy z Biblioteką pod Atlantami w Wałbrzychu.

Praktyczne wyjaśnienie wpływu zmian w prawie autorskim oraz prawie ochrony danych osobowych na codzienną pracę bibliotekarza. Szkolenie opierać będzie się na omówieniu nowelizacji wskazanych obszarów prawa w zakresie odnoszącym się do pracowników bibliotek.
Podczas szkolenia m.in. zostaną udzielone odpowiedzi na pytania:

  • jakie dane osobowe może przetwarzać instytucja kultury?
  • czy w świetle prawa można legalnie pobierać materiały zamieszczone w Internecie?
  • o czym należy pamiętać publikując zdjęcia oraz inne materiały w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej biblioteki?

Zobacz także