Home szkolenia Bibliotekarze i praca w chmurze

Bibliotekarze i praca w chmurze

Co to jest chmura obliczeniowa? Jakie oferuje możliwości? Jak te możliwości wykorzystać dla usprawnienia pracy i obiegu informacji w bibliotece? Szkolenie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Chełmży, które odbyło się 19 października b.r., potwierdziło aktualność tych pytań. Uczestnicy bardzo aktywnie włączyli się w szukanie odpowiedzi i rozwiązywanie problemów.

Praca współdzielona to praca efektywna, łatwa i przyjemna

W strukturze organizacyjnej biblioteki wyróżnione są oddziały, a wiele z nich posiada oddalone filie. Koordynacja zadań i harmonogramów, przy użyciu tradycyjnych sposobów, jest zadaniem uciążliwym i czasochłonnym. Usługi chmurowe w znakomitym stopniu upraszczają wiele spraw dzięki możliwości współdzielenia pracy nad konkretnym zadaniem. W pierwszej części szkolenia wprowadzono uczestników w zagadnienia ogólne związane z usługami przetwarzania rozproszonego. Następnie omówione zostały konkretne usługi w oparciu o ofertę firmy Google. Są one bezpłatne i ogólnie dostępne.

Praktyka to podstawa

W warsztatowej części zajęć uczestnicy tworzyli wspólnie przykładowy miesięczny plan pracy dla biblioteki. Podzieleni na małe zespoły składające się z kilku osób – w oparciu o przygotowany wcześniej formularz – pracowali nad jednym dokumentem przy użyciu kilku urządzeń jednocześnie. Współdziałanie odbywało się w czasie rzeczywistym poprzez łącza internetowe. Oprócz tworzenia dokumentu tekstowego, praca z innymi typami plików też budziła duże zainteresowanie. Wspólne tworzenie grafik użytkowych typu plakaty, ogłoszenia, komunikaty itp., czy arkuszy kalkulacyjnych do celów statystycznych, to przykładowe zastosowania usług chmurowych.

Wierzchołek góry lodowej

Dobre przygotowanie organizacyjne – będące zasługą pań pracujących w bibliotece w Chełmży – umożliwiło sprawny przebieg zajęć  i wysoką aktywność uczestników. Było to szkolenie wprowadzające w tematykę pracy współdzielonej. Pełniejsze w warunkach biblioteki wymagałoby bardziej szczegółowego przedstawienia niektórych usług, a w szczególności związanych z dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi i grafiką użytkową.

Zobacz także