Home szkoleniaedukacja regionalna Szkolenia z zarządzania dziedzictwem kulturowym – Srebrna Góra

Szkolenia z zarządzania dziedzictwem kulturowym – Srebrna Góra

Good Books wspólnie z Fundacją Good Culture realizuje ambitny projekt szkoleniowy, który ma na celu rozwój umiejętności i kompetencji pracowników Twierdzy Srebrna Góra. Ważnym elementem projektu są szkolenia z zarządzania dziedzictwem kulturowym. Ta inicjatywa, współfinansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Kultura, stanowi ważny krok w rewitalizacji i ochronie historycznych zasobów Twierdzy.

Podniesienie kompetencji pracowników

Projekt „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra” otrzymał dofinansowanie z Programu „Kultura” Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego).

Działania w ramach projektu mają na celu zwiększenie walorów turystycznych i kulturalnych Srebrnej Góry oraz zachowanie jej dziedzictwa kulturowego. Projekt obejmuje renowację i zagospodarowanie niedostępnej części Twierdzy Srebrna Góra, jednej z najcenniejszych twierdz w Polsce, na cele edukacyjne i turystyczne. Projekt przyczyni się do powstania nowych, atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla polskich i zagranicznych turystów.

Twierdza Srebrna Góra - zdjęcie z drona

Szkolenia z zarządzania dziedzictwem kulturowym

Szkolenie w Twierdzy Srebrna GóraW ramach cyklu szkoleniowego opracowanego przez Good Books dla pracowników  Twierdzy Srebrna Góra, organizujemy szeroką gamę szkoleń, aby odpowiedzieć na różnorodne potrzeby pracowników. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: zarządzanie projektami w dziedzinie kultury, komercjalizację oferty kulturalnej, realizację wydarzeń kulturalnych, marketing działań kulturalnych, prace z tekstem i obrazem, a także narzędzia pracy zespołowej i partycypację społeczną. Dzięki różnorodności tematów, pracownicy Twierdzy mogą poszerzać swoje umiejętności i wiedzę, co pozwoli im lepiej sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem zarządzaniem dziedzictwem kulturowym Twierdzy Srebrna Góra oraz budowaniem atrakcyjnej oferty animacyjnej i edukacyjnej.

Wyjazd studyjny do Norwegii – inspirujące doświadczenie szkoleniowe

Jednym z ważnych elementów projektu był wyjazd studyjny do Norwegii, który w całości zorganizowany został przez Good Books. Pracownicy Twierdzy mieli okazję przeżyć inspirujące doświadczenie podczas wizyty w norweskim Tynset, gdzie zapoznawali się z praktykami i innowacjami w zakresie zarządzania dziedzictwem.

Program wyjazdu studyjnego obejmował uczestnictwo w warsztatach, prezentacjach i dyskusjach z partnerem z Norwegii, organizacją Fjellugla Kompetanse AS. Te specjalistyczne szkolenia pozwoliły uczestnikom poznać specyfikę tej instytucji, która specjalizuje się w działaniach kulturalno-edukacyjnych, prezentujących dawne rzemiosła oraz wspierających ich komercjalizację, zwłaszcza na terenach wiejskich. Wizyta była wyjątkową okazją do transferu wiedzy, umożliwiając wymianę doświadczeń i praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji regionalnej turystyki oraz skutecznych strategii komercjalizacji. Uczestnicy mieli okazję zdobyć cenne wskazówki i inspiracje, które będą mogli z powodzeniem zastosować w rozwoju oferty Twierdzy Srebrna Góra.

Poznawanie historii z mobilną grą edukacyjną

grafika z tytułem mobilnej gry terenowa pt. talar fryderykaW ramach projektu nie skupiono się jedynie na szkoleniach, ale także na różnorodnych działaniach animacyjnych, mających na celu jeszcze bardziej zaangażować i zainteresować społeczność lokalną oraz turystów odwiedzających Twierdzę. Jednym z najciekawszych przedsięwzięć było stworzenie edukacyjnej mobilnej gry terenowej pt. „Talar Fryderyka”. Gra powstała z wykorzystaniem aplikacji ActionTrack we współpracy z Good Games.

PRZECZYTAJ RELACJĘ Z WARSZTATÓW Z POWSTAWANIA GRY „TALAR FRYDERYKA”! →

Gra „Talar Fryderyka” wprowadza elementy grywalizacji, które sprawiają, że historia i edukacja regionalna stają się fascynującą przygodą. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej aplikacji, uczestnicy mogli odkrywać tajemnice i ciekawostki związane z Twierdzą Srebrna Góra, eksplorując jej teren i rozwiązując zagadki. Zadania i wyzwania w grze są powiązane z historią, kulturą i dziedzictwem regionu, co pozwala na interaktywną naukę i odkrywanie pomnika historii w niezwykły sposób.

Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie zarządzania dziedzictwem

Podsumowując, dzięki udziałowi w projekcie szkoleniowym, pracownicy Twierdzy Srebrna Góra zdobywają nowe umiejętności i kompetencje, które umożliwią im skuteczniejsze zarządzanie dziedzictwem kulturowym oraz jego promowanie i ochronę. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas minionych i przyszłych szkoleń oraz wyjazdu studyjnego pozwolą im wdrażać innowacje, tworzyć atrakcyjne programy kulturalne, efektywnie promować Twierdzę i angażować społeczność lokalną.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniom, pracownicy będą w stanie tworzyć nowe, atrakcyjne programy kulturalne, które przyciągną zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów. Będą umiejętnie wykorzystywać dostępne zasoby i technologie, aby stworzyć interaktywne i angażujące doświadczenia dla odwiedzających, co przyczyni się do wzrostu liczby gości.

Poprzez realizację szkoleń w ramach projektu Good Books przyczynia się nie tylko do rozwoju kompetencji pracowników Twierdzy Srebrna Góra, ale pośrednio także do wzrostu turystyki, generowania korzyści ekonomicznych dla regionu oraz wzmocnienia więzi społeczności lokalnej z jej dziedzictwem.

Chcesz zorganizować szkolenia z zarządzania dziedzictwem kulturowym?

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ola: +48 537 449 555, Ania: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także