Home szkoleniaedukacja regionalna Zarządzanie dziedzictwem UNESCO – cykl szkoleń w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zarządzanie dziedzictwem UNESCO – cykl szkoleń w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

Good Books wraz z Fundacją Good Culture realizuje cykl szkoleń dla pracowników Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Szkolenia odbywają się w ramach międzynarodowego projektu pt. „Dziedzictwo Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO”, który otrzymał dotację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Dowiedz się więcej o bogatym dziedzictwie kulturowym Kalwarii, celach projektu i realizowanych szkoleniach.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej – dziedzictwo na skalę światową

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej to zabytkowy zespół architektoniczno-krajobrazowy i pielgrzymkowy. Zespół składa się z bazyliki, klasztoru ojców Bernardynów i ponad 40 kaplic rozmieszczonych na okolicznych wzgórzach. Kapliczki połączone są systemem dróżek, wkomponowanych w malowniczy krajobraz na przestrzeni około 6 kilometrów. Dróżki Kalwaryjskie swoją kompozycją topograficzno-architektoniczną przypominają miejsca święte w Jerozolimie.

Sanktuarium zostało założone w 1600 roku przez Mikołaja Zebrzydowskiego, wojewodę krakowskiego, który wzorował się na słynnej kalwarii w Jerozolimie. W ciągu wieków sanktuarium było rozbudowywane i ozdabiane przez kolejnych fundatorów i artystów. Wśród nich byli m.in. Jan Zamoyski, Jan III Sobieski, Stanisław August Poniatowski, Józef Mehoffer czy Wojciech Kossak.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na dawnej pocztówce

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest nie tylko zabytkiem o wysokiej wartości artystycznej, architektonicznej i historycznej. To także żywe centrum religijne i kulturalne. Co roku odbywają się tu liczne uroczystości i nabożeństwa, a Sanktuarium odwiedzają pielgrzymi i turyści z całej Polski i świata. W sumie to ponad milion osób rocznie!

Od 1999 r. sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako „Krajobrazowy Zespół Manierystycznego Parku w Kalwarii Zebrzydowskiej”. Jest to jedyna na świecie kalwaria, która znalazła się na tej prestiżowej liście. Wpis na listę UNESCO jest dowodem uznania dla wyjątkowego charakteru sanktuarium, które łączy w sobie krajobraz przyrodniczy z symbolicznym przedstawieniem drogi krzyżowej i życia Maryi. Wpis na listę UNESCO jest również zobowiązaniem do ochrony i promocji tego niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Projekt “Dziedzictwo Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO”

Klasztor ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt “Dziedzictwo Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021. Międzynarodowym partnerem projektu jest (również wpisany na listę UNESCO) kościół klepkowy w Urnes w Norwegii. Jest to najstarszy tego typu obiekt w tym kraju (pochodzi z 1140 r.).

Widok na Sanktuarium w Kalwarii ZebrzydowskiejCelem projektu jest wprowadzenie nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz prace infrastrukturalne. Ponadto w ramach projektu odbywa się ponad 400 godzin szkoleń zawodowych, które podnoszą kompetencje związane z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym. Projekt zakłada realizację rozmaitych działań mających na celu promocję i ochronę dziedzictwa Kalwarii Zebrzydowskiej oraz zwiększenie świadomości kulturowej i ekologicznej wśród różnych grup odbiorców. Planowane są nowe formy zwiedzania dla osób indywidualnych. Będą one wykorzystywać nowe technologie i uwzględniać potrzeby seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Stałe i czasowe wystawy będą ukazywać bogactwo dziedzictwa Kalwarii Zebrzydowskiej. Edukacja na rzecz dziedzictwa obejmie m.in. otwarte wykłady, warsztaty dla dzieci i młodzieży, plenery malarskie i fotograficzne i warsztaty makieciarskie.

Prace konserwatorskie obejmą osiem kaplic rozmieszczonych na kalwaryjskich wzgórzach oraz prace budowlano-konserwatorskie. Te ostatnie obejmą trzy budynki, które zostaną zaadaptowane na cele edukacyjne, wystawiennicze i szkoleniowe. W jednej z kamienic znajdujących się przy Sanktuarium powstanie Centrum Dziedzictwa i Dialogu. Zgodnie z założeniami pomysłodawców projektu będzie to miejsce otwarte dla wszystkich – zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Będzie to przestrzeń inspirujących rozmów, dyskusji i wykładów, ale także miejsce, gdzie realizowane będą zajęcia i warsztaty. Wszystko po to, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o dziedzictwie Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Podsumowując, projekt ma na celu angażowanie odbiorców i stwarzanie dla nich atrakcyjnych form edukacji i przekazu kulturowego. Dzięki temu przyczyni się do popularyzacji i zachowania dziedzictwa tego niezwykłego miejsca dla przyszłych pokoleń.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – ponad 400 godzin szkoleń zawodowych

Zarządzanie dziedzictwem - szkolenie w Kalwarii ZebrzydowskiejSzkolenia są integralną częścią projektu. Mają na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób związanych z Klasztorem OO. Bernardynów. Skierowane są zarówno do pracowników, wolontariuszy i współpracowników klasztoru, którzy zajmują się realizacją oferty kulturalnej, jak i do przedstawicieli społeczności lokalnej i otoczenia instytucjonalno-biznesowego, którzy chcą nawiązać lub pogłębić współpracę z sanktuarium. Szkolenia w ramach projektu koncentrują się na przygotowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu nowej oferty edukacyjno-kulturalnej. Będzie ona dostosowana do zmienionej infrastruktury obiektu oraz nowych wyzwań marketingowych i organizacyjnych.

Zarządzanie dziedzictwem Kalwarii Zebrzydowskiej - wyniki ankiety

Realizowane przez Good Books w ramach projektu szkolenia obejmują m.in. następujące tematy i zagadnienia:

  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony, konserwacji, rewitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym i światowym.
  • Rozwój publiczności – metody i techniki budowania relacji z odbiorcami kultury, dostosowywanie oferty kulturalnej do potrzeb i oczekiwań różnych grup docelowych.
  • Edukacja kulturalna – metody i techniki prowadzenia zajęć dla różnych grup wiekowych i społecznych, rola animatora kultury, przygotowanie materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć.
  • Zarządzanie projektami w kulturze – zarządzanie zespołem i budżetem projektu, rozwiązywanie problemów, ocena efektywności i skuteczności projektu, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, korzystanie z narzędzi i metod zarządzania projektami.
  • Marketing kultury – tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej dla oferty kulturalnej, analiza rynku i konkurencji, określanie grup docelowych, stosowanie odpowiednich kanałów komunikacji, ocena skuteczności działań marketingowych, budowanie wizerunku instytucji kultury.

Podsumowując, dzięki wszechstronnemu programowi szkoleń, pracownicy sanktuarium oraz lokalni interesariusze otrzymają cenne umiejętności. Umożliwią im one podniesienie jakości oferowanych usług i rozwijanie działań kulturalnych, a w rezultacie dalsze umacnianie pozycji Kalwarii Zebrzydowskiej jako centrum dziedzictwa kulturowego. Efekty szkoleń będą odczuwalne nie tylko wśród odwiedzających sanktuarium, którzy skorzystają z jeszcze bardziej atrakcyjnej i angażującej oferty edukacyjnej i animacyjnej. Odczuje je także lokalna społeczność i instytucje, które będą współtworzyć i korzystać z nowej oferty kulturalnej.

Interesują Cię szkolenia z tematu zarządzanie dziedzictwem kulturowym?

    Skontaktuj się z nami! Zadzwoń: Ola: +48 537 449 555, Ania: +48 730 935 222, napisz na szkolenia@goodbooks.pl lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

    Zobacz także