Home badania i raporty Weź udział w projekcie badawczym!

Weź udział w projekcie badawczym!

Projekt badawczy „Zarządzanie ryzykiem projektu kulturalnego z wykorzystaniem Scruma” to część pracy doktorskiej na ten sam temat.

Do badania zapraszamy domy, centra i ośrodki kultury, a także muzea, które realizują projekty dotyczące szeroko pojętej animacji kulturowej.

Warunkiem udziału w badaniach jest realizacja projektów, które trwają co najmniej 3 miesiące i angażują zespół co najmniej 5 pracowników instytucji.

Badania są prowadzone metodą studium przypadku i będą polegały na wdrożeniu sposobu prowadzenia projektów z uwzględnieniem aspektu ryzyka w projekcie.

Wdrożenie składa się z części bezpłatnej warsztatowej dla zespołu projektowego, podczas której omawiane jest zwinne podejście do realizacji projektów i zarządzania ryzykiem oraz wywiadów i analizy wybranego projektu. Po zakończeniu badań instytucje kultury otrzymają rejestr ryzyk projektowych, który może zostać wykorzystany w ramach procesów kontroli zarządczej.

Projekt: Zarządzanie ryzykiem projektu kulturalnego w wykorzystaniem Scruma

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Zainteresowane instytucje prosimy o wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi, na które zostaną przesłane pełne informacje dotyczące procesu badawczego.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE 

Zobacz także