Home dotacje Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021

Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną dotyczącą języka polskiego.

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021

Celem programu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, budowanie kompetencji językowych oraz kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego. Projekty wnioskodawców powinny zatem popularyzować wiedzę o języku.

Kto może wziąć udział?

W programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021” mogą brać udział:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)
 • organizacje pozarządowe;
 • koła gospodyń wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiDG lub KRS.

Zadania

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań, takich jak:

 1. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry, również online;
 2. projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również online;
 3. tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Realizacji wyżej wymienionych zadań może towarzyszyć realizacja nagrań audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej.

Ocena

Ocena projektów odbywa się na trzech poziomach:

 • merytoryczna, m.in. walory edukacyjne zadania, profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania;
 • społeczna, np. wyrównywanie szans w dostępie do kultury, zaangażowanie w realizację zadania podmiotów reprezentujących różne środowiska;
 • organizacyjna, czyli realność przedstawionego budżetu i harmonogramu oraz adekwatność przewidzianych kwot do przewidywanych efektów.

Lista kosztów kwalifikowanych

 1. Wynagrodzenia i honoraria wykonawców.
 2. Koszty dostosowania działań i formy przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 3. Zakup materiałów (wraz z dostawą) niezbędnych do realizacji zadania (np. materiałów niezbędnych do archiwizacji i dokumentacji: tonery, płyty CD/DVD, materiały biurowe), zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych.
 4. Scena i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania – w tym np. montaż/demontaż, instrumenty, nagłośnienie, światło, rzutnik itp.
 5. Koszty podróży lub transportu materiałów.
 6. Koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem aplikacji mobilnych, stron internetowych, podsumowujących/ towarzyszących, stanowiących część zadania.
 7. Poligrafia.
 8. Dokumentacja/rejestracja (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) realizacji zadania.
 9. Scenografia i stroje.
 10. Zakup biletów dla uczestników i osób związanych z realizacją zadania na przedsięwzięcia kulturalne (np. wystawy, spektakle teatralne, koncerty) stanowiące integralną część zadania.
 11. Noclegi i wyżywienie.
 12. Niezbędne ubezpieczenia.
 13. Koszty promocji i kampanii informacyjnej.
 14. Zakup praw autorskich lub licencji.
 15. Projekt i wykonanie lub zakup statuetek, dyplomów.
 16. Nagrody rzeczowe.
 17. Koszty wynajmu na potrzeby realizacji zadania.
 18. Koszty wynajmu sanitariatów, zabezpieczenia medycznego i ppoż., środki ochrony indywidualnej ograniczające prawdopodobieństwo zarażenia, ochrony, sprzątania.

Szczegółowa lista kosztów kwalifikowanych oraz dokładne kryteria oceny wniosków znajdują się w Regulaminie programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021.

Wysokość dofinansowania

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 mln zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, zaś maksymalna – 75 000 zł.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na podniesienie wartości udziału procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100%.

Czas trwania projektu

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 29 października 2021 roku.

Nabór wniosków

Termin składania wniosków: 11 stycznia 2021 roku.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w programie.
Wniosek do programu należy składać przez system EBOI.
Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie NCK.

Gamifikacja ortografii

Good Games logoProjekt ma edukować, a czy można edukować lepiej niż poprzez zabawę? Wśród proponowanych zadań znalazły się gry i warsztaty. Razem z Good Games od lat tworzymy gry oparte na literaturze, tzw. questy literackie.

Dowiedz się więcej z artykułu: Mobilne questy literackie. Nowoczesna forma promocji czytelnictwa.

Szczególnie angażują one młodzież i dzieci, które mają szansę uczestniczyć dodatkowo w warsztatach z tworzenia gier. Wtedy już na pewno zmobilizuje je to do nauki ortografii – bez tego nie stworzą przecież poprawnej fabuły gry!

Gry w Drawsku PomorskimTakie gry ortograficzne zrealizowaliśmy niedawno wraz z Ośrodkiem Kultury i Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Drawsku Pomorskim w ramach zeszłorocznego programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020. O efektach naszej współpracy dowiesz się więcej klikając TUTAJ.

Chcesz zrobić z nami grę o ortografii? Zapraszamy do kontaktu na maila info@goodgames.pl lub telefon: +48 530 752 569. Dopasujemy tematykę, zakres gry lub warsztatu, przygotujemy odpowiednie wzory, tak aby poprzez aktywne uczestnictwo młodzi ludzie mieli okazję do rozwijania swoich umiejętności językowych.

Zobacz także